Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Ako pokračuje hra na samosprávu?

Ako pokračuje hra na samosprávu?

31.10.2007 po sedemnástich rokoch sa v Brunovciach konal pokus o zasadanie OZ Brunovce. Nový scenár, nové „saltá mortále“. Zástupca starostu Jozef Čano po doignorovaní prokurátora starostom obce a sfalšovaní uznesenia a zápisnice zo zasadania 4.9.2007, nasypal popol na hlavu a sľúbil, že sa polepšia. Poslanec Moravčík už nerozbíjal zasadanie, nevkrikoval, starosta Močko bol donútený neujsť zo sadania a v útrobách úradu dokonca do neskorých večerných hodín „striehla“ aj úradníčka p. Facúnová, ktorú si starosta v slabej chvíli dokonca pozval na pomoc. Aké šibalstvá sa to zasa chystajú v našej rezervácii? Čas všetko ukáže!
         Na úvod  najprv audio nahrávka časti zasadania OZ z 31.10.2009, aby polícia a prokuratúra, ktoré stále odmietajú prísť na tvar miesta, na takzvané zasadanie OZ  a vidieť  hrubé   porušovanie zákona takzvanej samosprávy Brunovce,  mali relevanté dôkazy. Aby nemuseli neustále šikanovať po výsluchoch všetkých občanov, ktorí sa odvážia prísť na zasadanie. 
        Audio nahrávka o falšovaní a pozmeňovaní verejných listín, obhajoba poslanca Jaroslava Šutovského, ktorý obhajuje  protizákonné konanie starostu D.Močka  a priznanie  strostu v priamom prenose,  kde tvrdí, že  bude platiť  jeho sfalšované uznesenie  OZ z 4.9.2007  a zároveň aj z 31.11.2007 je tu.  
       Takže,  teraz ste si vypočuli túto nahrávku. Takto  a ešte oveľa primitívnejšie sa  falšujú u nás uznesenia OZ, dôležité rozhodnutia o osude celej obce,  VZN o miestnych daniach a poplatkoch, rozpočte, úzmnom pláne  už 17 rokov a nepohodlných občanov, ktorí sa  odmietnu podvoliť  vymývaniu mozgov,  postavia sa na odpor, dáva starosta Močko obdarený prenesenými kompetenciami štátu na súdne exekúcie. Náš právny štát, orgány  poverené všeobecným dozorom nad zákonnosťou, tomuto šikanovaniu a odstraňovaniu zákonnosti dosiaľ výdatne pomáhali!!!
     Sledujte pre to,  či sa ešte aj  po tomto opovážia hrať veci  do autu , či pre orgány bude aj naďalej všetko jedno, "OK" a ako sa zachovajú poslanci OZ. Či budú kryť starostu  ktorý si z nich "robí vrtuľu",  ignoruje,  dezinformuje  verejnosť a   falšuje ich rozhodnutia!!! 
       V scenári zasadania OZ 31.10.2007   z dielne starostu Močka stoja dva hlavné body programu. Schválenie prokurátorom JUDr. M.Melicerom napadnutého VZN o opatrovateľskej službe a VZN o pravidlách času predaja. Čiže podľa starostu Močku „rukozdvíhači mali odhailovať “ dve VZN, všetci sme mali „držať hubu“ lebo diskusia v programe žiadna v obci asi niet čo riešiť a dovidenia. Takto to mal v pláne "vodca", ako obyčajne. Tento rafinovaný plán sa ale už nepodaril! Schôdza po „odhailovaní“ VZN pokračovala ďalej a diskusia, ktorá nebola v programe, bola proti vôli starostu, na náš nátlak zaradená.   Tu je dôkaz pozvánka: 
         My „vyvrhelovia obce“ t.j. občania čo sa odvážia na zasadanie, sme pre to odovzdali zástupcovi starostu pred zasadaním znova písomné výzvy na doplnenie programu, lebo starosta by ich asi zasa    „posunul niekde na obecnú lampáreň“. OZ sa bálo znova doignorovať požiadavky občanov, lebo toho má už veľa na rováši, tak ich  doplnilo a zaradilo chýbajúci bod programu diskusia, čo starostovi zásadne  nabúralo plány.  Minule diskusiu zamietol a ušiel pred otázkami občanov do útrob úradu a už nikto ho odtiaľ nedokázal vyduriť, ani novinár zo SRO, ktorý sa chcel spýtať, prečo takto koná.  
 
Naše požiadavky do programu zasadania:
 
-Žiadosť o prečítanie protokolu Úradu verejného obstarávania SR, ktorý vykonal previerku vo veci podivnej výstavby nájomných bytov a žiadosť o informáciu o výstavbe ďalších nájomných bytov, ktorých výstavbu schválili  poslanci uznesením na zasadaní 4.9.2007. 
 
- Žiadosť prečo bola vyvesená sfalšovaná zápisnica a uznesenie z minulého zasadania 4.9.2007 na úradnú tabuľu, prečo sa ignorujú upozornenia prokurátora a verejnými listinami na úrdnej tabuli,  sú občania uvádzaní do omylu,  že už boli prejednané, keď to nieje vôbec pravda.
 
- Žiadosť o vypratanie chlievov, smetísk, zrúcanín... na pozemku p.E.Mašánovej v lokalite Baraky, ktoré bez jej súhlasu ďalej prenajíma obec, t.j starosta Močko a nájomné jej neplatí. 
 
- Žiadosť rodiny Macháčových o odpratanie zrúcanín domov v lokalite Baraky, ktoré na ich pozemku „vydržala“ obec - starosta   a nechal ich spadnúť, lebo sa o ne vôbec nestaral.  
 
- Žiadosť rodiny Jedličkových o vysvetlenie konania obce pri vybavovaní žiadosti o výrub, kde poškodili svojim nezmyselným, neodborným konaním žiadateľa....
 
          Obe VZN ako obyčajne bez pripomienky jednohlasne schválili štyria prítomní poslanci. Starosta zasa v pohode oznámil, že dvaja poslanci sa vzdali svojho mandátu, čo  nikoho  vôbec neprekvapilo. Osud ďalšieho poslanca S.Majerníka, ktorý sa nezúčastňuje zasadaní a dokonca sa ma sám pýtal či ho už nevyhodili je neznámy, nikto o tom ani len nemukol. 
         Nasledovalo vynútené prečítanie upozornení prokurátora proti nezvolávaniu zasadaní v zákonnej lehote najmenej raz za dva mesiace a proti nezákonnému schvaľovaniu záverečného účtu za r. 2006, viď. dôkazová časť. Potom prišla  debata vo veci falšovania uznesenia č. 4 v ktorom jeho pisateľ v pohode klame, že uvedené upozornenia prokurátora sa už prejednávali na zasadaní OZ 4.9.2007, i keď ich v tom čase od obce poslanci a zástupca starostu oficiálne vôbec nedostali. Sfalšovanú zápisnicu podpísal len jeden verný starostov poslanec p.Igor Moravčík a sfalšované uznesenie podpísal starosta Močko. Podpis zapisovateľa J.Čaňu a druhého overovateľa na zápisnici chýba. Druhý overovateľ, poslanec p. A.Vavro a zástupca starostu, zároveň zapisovateľ, už nechcel klamať a sfalšovanú verejnú listinu odmietol podpísať. Na otázku starostovi, či sú aj takéto sfalšované dokumenty podľa neho platné, hrdo odpovedal, že áno?
          Nech mu teda pán Boh odpustí, no pán vyšetrovateľ nie! Už bolo dosť „močkyzmu“, nie je po prvý krát, takto sa falšujú aj uznesenia o daniach a občania, ktorí podvod nestrpia sú potom urážaní, vláčení po exekúciách, lebo  vyšetrovatelia to dosiaľ končili fraškou o „omylníčke úradníčke“ p. Facúnovej, ktorá sa vraj mýli pri prepisovaní zápisníc a uznesení a z prsta si vycuciava takéto nezmysly“ !!!
              Po tomto zástupca starostu oznámil, že budú všetkým občanom drasticky zvyšovať všetky dane, lebo starosta bol na školení ZMOS, kde im to navrhli a chce to vraj Únia. Zástupca oznámil, že zvolá verejné zhromaždenie  občanov, / teda už asi druhý krát za 17 rokov, na zdraženie ich duševne prichystá s tým, že oni za to vôbec nemôžu / no inokedy zasa všetko môžu/, lebo tu máme samosprávu, do ktorej sa zasahovať nesmie. Poslanec J.Šutovský zrejme odborník na pôdu zvýšenie daní privítal zdôvodňovaním,  že tu máme vysokú bonitu pôdy a od nej to vraj všetko záleží. Zástupca starostu oznámil, že od januára bude aj ďalšia novinka, občania budú platiť aj za kanalizáciu a skončí desaťročie „medových rokov“ kedy „močkokanalizácia“ zadarmo veselo hučala do Váhu. Ja som sa preto spýtal, kedy bude dokončených 70 kanalizačných prípojok, lebo miestna komunikácia je k vôli nedokončenej kanalizácii dlhé roky rozbitá. Úzky pás asfaltu nestačí, je často ako prekážková dráha a pri zvýšenej premávke k  autoopravovni „HD“ poslanca Jaroslava Šutovského,   hoc kedy hrozí havária.   Spýtal som sa,  ako to bude na všetkých koncoch kanalizácie /npr. aj u mňa, u J.Mitošinku, pri cintoríne, u J.Summera ... / kde staviteľovi Močkovi a jeho súkromnej stavebnej firme Bramo s.r.o. nevyšli spády, odborne povedané, zlé výškové zameranie. Odpoveď - tam si vraj musíme prečerpávať čerpadlom do kanalizácie!? Starosta ďalej šokoval, že Trenčianske vodárne a kanalizácie prebrali pod správu Brunovský vodovod, na ktorý skoro nik nie je pripojený, no starostovu   "vinikajúcu"  kanalizáciu vraj z neznámych dôvodov vôbec nechcú prebrať a že on je tomu rád a dá ju niekomu inému do prenájmu na dobu určitú „ nech si zarobí na novom stočnom“, ktoré bude od nového roku vyberať za týmto účelom od „poddaných.“   Starosta oznámil, že v Hornej Strede bude nová čistička.      
 
Nájomné byty, miliónové investície štátu a obce - ďalší šok.
 
      Starosta ďalej oznámil „radostnú tajnú novinu“, že nájomné bytovky nebudú v termíne dokončené, že vybraná firma IP-Stadrex s.r.o Drietoma mešká už tri mesiace a že zvolá v stredu konanie a bude ich riadne penalizovať. Poslanec J. Šutovský požiadal, aby to starosta nezabudol vylepiť aj na úradnú tabuľu, aby všetci občania videli. Nikto sa ale záhadne neopýtal na skutočnú príčinu. Prečo firma riadne nepracuje,  nemá peniaze, alebo im ich niekto ukradol, alebo čo je vlastne vo veci? Čo vy na to čakatelia, už „dopredu zaplativší“ nájomné po 40-50 tisíc Sk? Kde ste boli, keď sa o Vašom osude rokovalo na zasadaní? Zasadanie je verejné a samospráva by mala byť pre občanov, nie občania a poslanci pre starostu!
       Starosta bol vyzvaný, aby veci osvetlil a prečítal aspoň protokol zistení Úradu verejného obstarávania SR, ktorý vykonal v tejto veci nájomných bytov previerku. Musí sa uznať, starosta „statočne“ bojoval proti. Na nátlak  občanov a potom už aj poslancov  dlho hľadal v kancelárii a kaď nakoniec prišiel, prečítal verejne  nedostatky, ktoré žiadala riešiť  kontrola. Hlavný kontrolór M.Majerník starostu vehementne obhajoval, že starosta vôbec za nič nemôže, ani za nedokončenie bytov, ani za výberové konanie   firmy  ktorá byty nedokončila, lebo on to vraj zadal robiť inému odborníkovi. 
        Na zasadaní sa prejednávala aj požiadavka Križákových. Tečie im voda z vybetónovaného prechodu medzi kultúrnym domom pod základy ich domu. Starosta dal vypracovať znalecký posudok a tvrdí, že múry majú mokré pre to, že použili zlé kabrince a znalecký posudok 5600 Sk budú musieť oni zaplatiť „lebo prehrali“.  
 
        Vo veci výzvy o odstránenie hnusoby a obecných zrúcanín, ktoré si starosta vydobil „vydržaním“- notárskym osvedčením notára M.Dzamku v  objekte Barakov na pozemku Macháčovcov a Mašánovej a vôbec sa o vydržaný majetok nestará, sa dohodlo, že bude v piatok konanie na tvare miesta a zúčastnia sa ho poslanci. Veci sa  podľa zástupcu Jozefa Čaňu musia vyriešiť a obdobne aj nájomné, ktoré obec p. Mašánobej roky dlhuje, no ju zastrašuje k vôli daniam nezmyselnou exekúciou.   
          Nezasvätenému divákovi by sa z tohto mohlo dokonca  zdať, že OZ začína fungovať. Potúžený poslanec Moravčík už nehúkal, neurážal, poslanci boli ticho,  podaktorí už aj akceptovali a navrhovali, zástupca zaradil na náš nátlak ďalšie body programu a zriadil, že starosta už neujde zo zasadania ako obyčajne. Prečo? Čo sa stalo na našom dvorčeku? Že by ako na vojne: „ Vojak je zelená hmota, ktorá sa dáva za veľkého revu do malého pohybu“ resp. niekomu poriadne tečie do bot a pohár pretiekol?   
 
 Kto sleduje vie. 
         Od volieb táto samospráva urobila toľko porušení zákonov, že sa to zdravým rozumom ťažko pochopí. Po dvojnásobnom nezákonnom schvaľovaní rozpočtu na r. 2007 ktorý dodnes nieje zákonne schválený, po nezákonnom schvaľovaní záverečného účtu za r. 2006, po nezvolávaní zasadania OZ v zákonnej lehote, po proteste a dvoch upozorneniach prokurátora atď., prišlo aj trestné stíhanie za marenie úlohy verejnými činiteľmi a za falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny. Malo by byť prirodzené, že ani vyšetrovateľ  ani prokuratúra poverená všeobecným dozorom nad zákonnosťou by sa  nemali donekonečna nechať klamať,,  akceptovať krivé výpovede a nezákonný stav, saltá, mortále,  zneužívanie práva, zákona o obecnom zriadení a zdá sa že pohár zrejme úplne pretiekol. Nás už nikto len tak neopije rožkom po sedemnásťročných skúsenostiach s „močkyzmom“ a jeho družinou. Veď ani teraz sa poslanci neopovážili riadne nič opýtať: „Dušan prečo falšuješ uznesenia, prečo nás klameš, dehonestuješ, ženieš do kriminálu, prečo uvádzaš verejnosť do omylu, tajíš pred nami upozornenia prokurátora, čo sa stalo s  nájomnými bytmi, prečo si prehajdákal našich 25 000 Sk za prehratý súd za spadnuté baraky, 30 000 Sk za prehratý súd s p.Jamborom, za pokuty ktoré obec za tvoje konanie stále dostáva, koľko platíš obecnému advokátovi aby ťa zachraňoval, atď. a ty chceš poddným zvyšovať dane“? Toto by boli otázky na mieste. Stále sa to musíme pýtať my a poslanci len mlčia, občania sa zrážajú po rozbitých cestách, lebo na toto nemáme peniaze, no na nezmysly,  súdy, obecných advokátov, odmeny, na to má obec dlhé roky dosť a poslancov  to nertápi!  
          Sledujte ako činnosť OZ bude v budúcnosti pokračovať, či tu vznikne legitímna samospráva obce v zmysle zákona o obecnom zriadení, alebo bude naďalej pokračovať „močkyzmus“ a strach poslancov pred starostaom. Až po čase bude možné povedať, kam to vlastne smeruje a či tu máme poslancov OZ, alebo len nasadené figúrky „starostových rukozdvíhačov“ do počtu.  
          Osobne som presvedčený, že to čo dosial predvádzali poslanci nebola samospráva, ale zneužívanie zákona a ponižovanie ľudí a  strach zo starostu, ktorý ich ignoruje a klame. Na záklde doterajších skutočností som presvedčený, že s  Močkom sa pri rešpektovaní zákona o obecnom zriadení nikdy nedá počítať. Jediná možnosť ako by pomohol obci podľa mňa je, aby odišiel z tejto funkcie raz pre vždy, zaplatil všetko čo svojim konaním, pokutami a nezmyselnými súdmi spôsobil. 
          Na záver ešte musím dodať, že vyšetrovateľ ani prokurátora ktorý v súčasných  konajú, znova neakceptoval naše pozvánku na toto zasadanie aby prišiel, videl porušovanie zákona na vlastné oči a nemusel zasa ťahať  všetkých občanov, ktorí sa zúčastnia na zasadaní, po výsluchoch.  
 
Tu zaraďujem ešte novú rubriku, bude sa volať:
 
Dôkazy pre vyšetrovateľa a prokuratúru: 
 

 

  1. Pozvánka na zsadanie 4.9.2007
  2. Sfalšovaná zápisnica a uznesenie zo zasadania OZ 4.9.2007 
  3. Upozornenie prokurátora Pd 111/07-4
  4. Upozornenie prokurátora Pd 46/07-8 
  5.  Pozvánka na zasadanie OZ 31.11.2007
  6.  Nahrávka zo zasadania OZ 31.10.2007  a 4.9.2007 je vyšetrovtaľovi a prokuratúre i hoci   komu k dispozícii na požiadanie.  
 
Záver:

        - Toto zasadanie zrejme definitívne dokázalo ďalšie vedomé a úmyselné falšovanie verejnej listiny, zápisnice a uznesenia OZ zo 4.9.2007, starostom obce D.Močkom a poslancom I.Moravčíkom, ktorí ich parafovali podpimi. Je dokázané, že upozornenia prokurátora JUDR.  M.Melichera z 20.6.2007 neboli na zasadaní OZ 4.9.2007   a ani v 30 dňovej zákonnej lehote  prejednávané.  OZ ich prejednalo až na náš nátlak, a to až po štyroch mesiacoch 31.10.2007. Keby sme boli ticho, nikdy by ich neprejenalo a platila by sfalšovaná zápisnica a uznesenie zo 4.9.2007 v ktorej píšu, že boli prejednávané.

        - Polsaci OZ sa sťažujú, že starosta ich ignoruje, robí si čo sa mu zachce, neinformuje    a podráža.

        - Verejne sa ziastilo že nájomné byty na ktoré boli vynaložené verejné finančné prostriedky a na ktoé sa nájomníci dopredu skladali, nebudú v zákonnej lehote dokončené, presné dôvody sú verejnosti stále neznáme.  Úrad pre verejné obstarávanie  SR preveruje zákonnosť konania obce a na záver vydá rozhodnutie !?   
        - Bolo dokázané, že úradníčka Facúnová a  starosta neovládajú riadne  základné veci, ako je  npr. postup pri povoľovaní výrubov stromov a zlým úradným postupom spôsobujú občanom  zbytočnú škodu.      
      - Poslanci sa sťažujú, že v dôsledku konania starostu budú nútení odstúpiť. Na tomto zasadaní sa už dvaja  mandátu  vzdali a ďalší  S.Majerník, ktorý prehlásil, že niekdy nemal možnosť vedieť riadne informácie o použití financií obce, sa zasadaní nezúčastňuje. 
 
        Tak ako bolo sľúbené, Vec zasielame na vedomie Generálnej prokuratúre SR, JUDr. Igorovi Doricovi, ktorý sa o tieto veci zaujíma,  aby mala aktuálne informácie a dôkazy, čo starosta obce Brunovce po sedemnástich rokoch predvádza, čo  znamená „ exekučná samospráva Brunovce“ - v preklade „odstraňovanie demokratických princípov právneho štátu, ignorovanie zákona o obecnom zriadení, šikanovanie a ponižovanie nepohodlných občanov s plným vedomím zodpovedných orgánov štátu.
 
           Občianska iniciatíva zastavme zneužívanie samosprávy
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31