Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Exekúcie a "jedenáste prikázanie"

Exekúcie a "jedenáste prikázanie"

V Brunovciach naďalej zúria exekúcie proti vybraným nepohodlným občanom, ktorí sa vzopreli "miestnej totalite" tým, že odmietli platiť nezákonne vymáhané miestne dane. Pokurátorka okresnej prokuratúry Trenčín JUDr.Gabriela Mezovská "záhadne" ani tu nezistla žiadne porušenie zákona, nieje dôvodu aby sa s vecou zaoberala, sťažnosť sa nepripúšťa.
  
                    
         Od r. 1990 kedy sa „samosprávne šialenstvo“ v našej obci začalo a pokračuje dodnes sa z pozície takzvaného verejného činiteľa  starosta obce Dušan Močko pomstí nepohodlným občanom aj tým, že ich chce nasilu pokoriť, donútiť, aby sa podvolili jeho trestnej činnosti a zaplatili mu podvodne vymáhané miestne dane o ktorých neexistujú právoplatné všeobecne záväzné nariadenia a neschválili ich poslanci OZ. Existuje o nich niekoľko prokurátorských protestov a upozornení, no vyvodenie trestnej zodpovednosti za toto vrcholné ponižujúce zneužívanie právomoci verejného činiteľa stále absentuje!  
 
Ako sa to stalo?
 
Komunistický starosta Dušan Močko „zrejme ešte vo švungu z komunizmu“, siedmych poslancov zvolených v prvých slobodných voľbách jednoducho „vyhodil a pasoval si na ich miesto samozvancov“ s ktorými pod kontrolou prokuratúry Trenčín, zaisťujúcej všeobecný dozor nad dodržiavaním zákonnosti vládol a nezákonne uvaľoval povinnosti na občanov. Prokuratúra merito veci odmietla riešiť a to aj napriek tomu, že volebná komisia nevydala samozvancom poslanecké osvedčenia. Takže nás nasilu nútili, aby sme „popreli nos medzi očami,  kľakli si pred majestátom“ čo mnohí odmietli a urobili aspoň jediné, že podvodné miestne dane nezaplatili.
           Mená nás 25 občanov starosta najprv vyvesil verejne na „tabuľu hanby a búril proti nám spoluobčanov, aby videli, akí zločinci škodiaci obci žijú s nimi.“ Potom zaslal oznam, že začne proti nám exekúciu. Mene dal svojvoľne zastaviť súkromný účet v banke, čo mu na môj protest onedlho zrušili. Nakoniec skutočne exekúciu uvalil asi na desiatku vyvolených, „najnebezpečnejších živlov“ a vybral si k tomu exekútorku JUDR. Soňu Majkútovú exekučný úrad Senica. Mnohí občania nevydržali a na základe toho, čo sa vystrája v tomto právnom štáte a pod vyhrážkami exekúcie, zapreli aj nos medzi očami a podvodné dane od strachu zaplatili.
          Počas celej doby sme nespočetne krát podávali trestné oznámenia prokuratúre Trenčín, aby zneužívanie právomoci tohto verejného činiteľa zastavila a vyvodila zodpovednosť, no márne vždy bolo všetko „v súlade so zákonom“.
         Ja som voči súdnemu rozhodnutiu o schválení exekúcie proti mne NM
 0Er 390/02-82 EX 616/02 z 8.6.2005  vyhotovenému Mgr. Zuzanou Pavlíkovou podal žiadosť o okamžité zastavenie exekúcie s  dôkazmi o zneužívaní verejnej funkcie starostu.    
         Uznesením NM-Er/390/2002 Okresný súd Trenčín konkrétne JUDr. Monika Sitáriová 28. februára 2006 exekúciu  z a s t a v i l a na návrh oprávneného (t.j. obce – starostu D.Močka)   a exekútora si náhradu trov   záhadne n e p r i z n á v a!  
         Ako by sa mal zachovať normálny občan, keď ho najprv „ ponižujú urážajú, ženú do horúcich pekiel“ a potom zrazu jemu exekúciu zrušia a ostatní spoluobčania ju boli donútení pod hrozbami starostu a exekútroky zaplatiť?
 
Urobil som toto:
 
1.Zavolal som exekútorke - prečo? Dala si pol hodinu na rozmyslenie a potom odmietla vysvetliť, povedala len toľko, že starostu Dušana Močka už nechce nikdy ani vidieť a preto sa zrieka aj náhrady trovou exekúcie. ( Ináč, pre nás znalých správania strostu, celkom jasné vysvetlenie.) 
 
2.Podal som v zmysle zákona 211/2000 Z.z. žiadosť o informácie starostovi Dušanovi Močkovi, aby mi presne zdôvodnil dôvody zastavenie exekúcie proti mne. Informáciu nesprístupnil, v tom je jednička na Slovensku, vec som dal na priestupkové konanie OÚ Nové Mesto n/V. Oznámil len to, že koná na pokyn právneho zástupcu obce JUDr. Radovana Grujbára, ktorého si schválil za obecného advokáta a vyplatil mu už 30 000 Sk.  
 
4. Dozvedel som sa, že exekútor Ing. Bc. Roman Liščák začal dňa 9.6. 2006 v tejto istej veci 
    exekúciu voči ďalšiemu občanovi a spomínaný JUDr. Radovan Grujbár, právnik obce   si za to účtuje trovy 878Sk.
 
3. Podal som teda ďalšie trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, lebo v právnom štáte podľa môjho skromného názoru nieje možné, aby verejný činiteľ jednému občanovi obce exekúciu v tej istej veci zrušil a od druhých (slabších) pod hrozbami exekúcie vydriapal protizákonne peniaze, aby mal npr. na svoje nezákonné odmeny k platu.  
 
A teraz zasa zlatý klinec programu,
 
ako toto trestné oznámenie vybavila prokuratúra Trenčín, poverená všeobecným dozorom nad dodržiavaním zákonnosti, ktorej na základe tohto už ale naozaj vôbec neverím!   
 
Prokurátorka Okresnej prokuratúry Trenčín , JUDr. Gabriela Mezovská   vydala 01.08.2006 uznesenie 4 Pn 2096/06-16, ktorým moje trestné oznámenie zamieta v zmysle § 193 odst. 1 písm.c Trestného zákona, voči ktorému sa sťažnosť nepripúšťa. V preklade to znamená, že nieje dôvodu, aby sa s touto vecou vôbec zoberala!   Dôkaz  str1,  str.2,   str.3  
             Vec konkrétne nezdôvodnila len toľko, že nezistila absolútne žiadne porušenie trestného zákona , tobôž nie zneužívania právomoci verejného činiteľa a  koniec !? 
 
Aké nám z toho plynie poučenie?
 
           Podľa doterajšieho šestnásť ročného konania prokuratúry vykonávajúcej všeobecný dozor nad dodržiavaním zákonnosti v „samostatnom členskom štáte EÚ Brunovce“ mám za to, že všetci čo si dovoľujeme namietať proti trestnej činnosti takzvaného verejného činiteľa starostu Dušana Močku sme kverulanti, absolútni hlupáci, vôbec nemáme šajnu o trestnom zákone o fungovaní samosprávy v právnom štáte Slovensko a treba nás dať na psychiatriu, aby sme neškodili čestnému činiteľovi a vývoju samosprávnej demokracie na Slovensku.  
 
                                                    Desatoro ktoré platí v Brunovciach
 
 1. Funkciu poslanca môže bez mandátu vykonávať ten koho, si určí starosta.
 2. Takýto občan môže schvaľovať miestne dane a uvaľovať bez platných VZN povinnosti, 
     dehonestovať občanov a iniciovať proti nim exekúcie.
 3.Starosta môže zakázať zvolenému občanovi nástup na uprázdnený mandát poslanca.           
 4.Starosta nemusí rešpektovať protesty prokuratúry a uznesenie Okr. Súdu Nové Mesto n/V, 
      ani  nález Ústavného   súdu SR IÚS 13/02 a môže beztrestne poškodzovať obecné
      financie.
 5. Starosta nemusí rešpektovať zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 6. Odmeny k platu si môže starosta obce vyplácať na základe starých uznesení z minulých
      rokov.
 7. Odmeny  svojim poslancom môže starosta prideľovať tiež na základe starých uznesení
    z minulých rokov.
 9. Výsledky hlasovania poslancov OZ sa môžu falšovať. Sfalšované hlasovanie o miestnej 
    dani sa môže zverejňovať na verejnej tabuli a zasielať na základe info-zákona občanom.
 10.Starosta môže nariadiť poslancom, aby hlasovali a nerešpektovali platný zákon
      o obecnom zriadení, lebo to nieje zneužívanie funkcie. 
 
Jedenáste prikázanie znie:
 
„Na základe úmorného dlhoročného vyšetrovania na ktorom sa vystriedali vyšetrovatelia, prokuratúry od Trenčína až po Bratislavu, ministri, generálni prokurátori, prezidenti, úrad boja s korupciou   bolo preukázané, že v Brunovciach nejde o zneužívanie právomoci verejného činiteľa ani o žiadny iný trestný čin,  vec odkladáme, nakoľko ju nieje možné vybaviť inak a Vaša sťažnosť je neodôvodnená,  lebo neobsahuje nové skutočnosti.“   
 
 Tento verejný činiteľ dodnes nenesie zodpovednosť za trestnú činnosť. „Vyšetrujeme vyšetrujeme a došetriť nemôžeme. Kde je chyba?   No predsa v nás občanoch, máme mlčať, tváriť sa že nič nevidíme a boli by sme vážení a dôstojní občania tohto členského štátu.“      
 
              Nech žije právny štát!
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31