Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Môže byť ROEP nástroj podvodu?

Môže byť ROEP nástroj podvodu?

Ako prevádzali takzvaný ROEP - pozemkové úpravy, v "samostatnom štáte v štáte" - Brunovce
Územný plán Brunovce 
           Zákon 180/1995 Z.z. umožňuje pomocou takzvanej komisie ROEP zistiť nezrovnalosti vo vlastníctve k nehnuteľnostiam a odstrániť mnohé krivdy, „špinavosti bez zbytočného boja“, zaťažovania súdov rozhodnutím správneho orgánu, ktorý posúdi stanovisko komisie ROEP v správnom konaní a vydá rozhodnutie. Správnym orgánom býva správa katastra, alebo pozemkový fond. 
          Je tu ale aj druhá možnosť: Zneužitie, porušovanie   zákona 180/1995 Z.z. podvody, svojvoľné rozhodovanie komisie ROEP a zakonzervovanie pochybne obnovenej evidencie obnovenými zápismi v katastri nehnuteľností - "a môžete sa súdiť". Toto je samozrejme možné len na základe „symbiózy“ komisie ROEP resp. účelovej „vlčej tmy“   správneho orgánu, ktorý má v konečnom dôsledku o názoroch komisie ROER zákonne rozhodovať, no vedome tak nekoná, výzvy ignoruje, ako by sa ho to vôbec netýkalo.  Každého určite napadne prečo?    (A tu sú dôkazy-  http://brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/dokazy-o-nezakonnom-vydrzani/ )
         Odpoveď je jednoduchá. Predsedom komisie býva obyčajne starosta obce a členovia kumpáni, ktorých si určí. Tento si za štátne peniaze pozisťuje pomocou ROEP-u drahocenné informácie o lukratívnych nehnuteľnostiach. V ďalšom kole ich prepíše pomocou správy katastra na obec, pokúsi sa ich potichučky zmocniť a speňažiť, pokiaľ sa nenájdu „nepriatelia právneho štátu“ a vec neodhalia.   
         Aj v samostatnom „štáte v štáte Brunovce, kde sa voda sype a piesok leje už šesnásty rok“, kde ešte nevznikla ani samospráva v intenciách zákona 369/1990 Zb. a neplatia tu zákony SR ani EÚ, starosta obce už previedol takzvaný „ROEP“ a samozrejme bol aj jeho predsedom. 
 
Konkrétny jeden prípad: Najprv nás podvodným vydržaním notárskym osvedčením notára Mgr. Michala Dzamku N 172/97 Nz 171/97 obral o majetky, k čomu sa notár polícii aj priznal, že starosta ho podviedol, no polícia nemôže a nemôže vec osem rokov doriešiť.   Práve túto vec mohol ROEP   v zmysle § 12 zák. č. 180/1990 Z.z. v súlade s Ústavou SR čl. 20 vyriešiť, no samozrejme nevyriešil. Ani napriek množstvu námietok, ktoré preto skončili až na inšpekcii katastra SR u Ing. Stupkovej, ktorá poverila  inšpekciu inšpektorku Ing. Garajovú. Vyzvali správu katastra Nové Mesto n/V, Riaditeľku Ing. Evu Pankúchovú, aby    iniciovala komisiu ROEP k rokovaniu o našich námietkach, ktoré by sa ináč nikdy nebolo konalo. Bol to naozaj posledný možný termín, po troch rokoch od uzavretia ROEP-u a zrejme všetci čakali na tento vytúžený koniec.
          Predseda komisie, starosta Dušan Močko ako obyčajne to „mal v paži“ a rokovanie samozrejme nezvolal. Zišli sme sa preto len tak z vlastnej iniciatívy a aby to bolo slávnostnejšie , predseda Močko z rokovania unikal, museli sme ho neustále „zavracať“. Rokovanie sme viedli de facto sami,  resp. právnik katastra JUDr. Medňanský, ktorý musel k vôli nechopnostoi predsedu ROEP, vypracivať aj  zápisnicu. Všetci svorne búšili do predsedu ROEP-u,  a jeho spriazneného člena Ľ.Šupku, ktorí sa zasa podpísal na nezákonnostiach pri zakladaní urbársta. Vysvetľovali im ich nezákonné konanie a deklarovali, ako samozrejme zrušia aj predmetné podvodné vydržanie našich nehnuteľností a uvedú veci do právneho stavu pred vydržaním.   
 
Zoznam prítomných na rokovaní 23.5.2006:
 
Predseda komisie ROEP, starosta Dušan Močko 
Členovia komisie:   Ľudovít Šupka – z obce Brunovce 
                           Sov. poz. fond Ing. Peter Kazda
                           Správa katastra Ing. Stacho
Riaditeľka katastra  Nové Mesto n/V Ing. Eva Pankúchová,
Právnik katastra                            JUDr. Medňanský
        
Občania:              Edita Mašánová
                          Melánia Križáková
                          Vlasta Smoleková v zst. Juraj Kukla
 
           Na rokovaní, za sústavného intenzívneho nahrávania na diktafóny sa odhalili šokujúce skutočnosti o ktorých sa nám a možno ani žiadnej obci na Slovensku ani len nesníva.  Takzvaná komisia ROEP nebola de-facto komisiou ROEP v zmysle zákona 180/1995 Z.z., ale akási „partička“ ktorá sa zišla na zahajujúcom zasadaní, ktorá potom už najdôležitejších zástupcov správy katastra ani pozemkového fondu neprizývala. Rozhodovali , zamietali svojvoľne bez správneho konania a správa katastra poslušne zapisovala.
          To, že správa katastra Nové Mesto n/V je správnym orgánom, že komisia ROEP nemá rozhodovaciu právomoc, sa „zistilo“ záhadne až po troch rokoch od uzavretia ROEP-u, keď správa katastra nové vlastnícke vzťahy, úpravy, zmeny vlastníkov "posvätila a zakonzervovala" zápismi v katastri nehnuteľností a to len vďaka inšpekcii. Naše námietky a námietky mnohých občanov bez správneho konania takzvaná komisia ROEP na čele s D.Močkom nezákonne zamietla a "všetci takto  svorne potichučky vládli hlúpemu ľudu."  Nezdá sa Vám takéto konanie v "právnom štáte , za bieleho dňa,  kde zúri demokracia a zákonnosť riadne  strelené? "
         Všetko sa to zistilo len vďaka našim vytrvalým "kverulantským"  podnetom, promptnej a svedomitej práci Ing. Stupkovej a Ing. Garajovej z inšpekcie katastra SR a vyhlásení, ktoré si povykrikovali členovia ROEPU, riaditeľka katastra a právnik katastra priamo do magnetofónov, ináč by bolo všetko skončilo v najlepšom poriadku, ako u „blbých na dvorečku“,  tak ako sa to obyčajne v Brunovciach končí.
 
A teraz citujem z listu VK- 2498/2006  z 5.5.2006 Úrdu geodézie, kartografie a katatra SR - oznámenie o vybavení sťažnosti v ktorom vedúca kontrolórka Ing.Gabriela Stupková oznamuje:
 
 "Komisia ROEP k.ú. Brunovce nepracovala podľa §4 a §7 odst 3 a 4 (zák. 180/1995 Z.z.)
nepredložila zoznam ani samotné námietky so stanoviskom správneho orgánu, ktorý podľa posúdenia doporučenia zhodnotenia komisiou mal oboznámiť podávajúceho s výsledkom. Zástupca správneho orgánu nazabespečil posudzovanie námietok z hľadiska ich odôvodnenosti, neovplyvnil priebeh činnosti komisie aj s ohľadom   na skutočnosť, že podávané námietky boli dané  správe katastra Nové Mesto n/V  na vedomie. Správny orgán správa katatra c h y b o v a l  v rozlíšení činnosti komisie a neuvedomení si, že komisia nemá rozhodovaciu právomoc! "
 
Každému teraz po rpečítaní § 4a §7 osdt. 3 a 4   určite napadnú otázky: "Môže byť v právnom štáte takýto ROEP za štátne peniaze  platný?  Nie! Mala by inšpekcia došetriť svoje škandalózne zistenie, alebo nechať veci plávať? Prirodzene, mala by došetriť ! Mal by niekto niesť zodpovednosť? Áno!  Došetrí zistené skutočnosti inšpekcia a bude niekto niesť zodpovednosť v tomto právnopm štáte!?  - takže  u v i d í m e.
 
A aký je záver? Správa katastra  bola po tomto všetkom "dokopaná" až samotnou  inštekciou katastra SR  "zahrať " sa, po troch rokoch od skončenia ROEP-u  v jedinom našom prápade na  správny orgán. Ako? No nezrušila v zmysle § 12  zák. 180/1990 Z.z. nezákonné notárske osvedčsnie o ukradutí našich nehnuteľností  i keď to pred tým  na takzvanom poslednom rokovaní  ROEP-u 23.5.2006 vehementne tvrdila a  porušené vlastnícke práva neuviedla do  zákonného stavu v zmysle Ústavy SR, do stavu pred  "podvodným vydržaním". Prečo? Lebo vraj sme neuviedli komu má nehnuteľnosti prideliť, čo nieje pravda, máme ich desaťročia riadne evidované v pozemkovej knihe, nachádzajúcej sa priamo na katastri.   Máme to  riadne zakotvené aj v Ústave SR č. 20, ktorý pojednáva o súkromnom vlastníctve a Ústava  by mala platiť aj v Brunovciach, ako sme už  raz vyskúšali, keď strosta nález ÚS SR ignoroval. (viď. IÚS 13/02)  
        Zrejme na rozhodovanie má vplyv aj to, že miestny prominent, starosta, predseda ROEP-u D.Močko, ktorému kataster bez správneho konania zapisoval výsledky ROEP-u,  na našich ukradnutých nehnuteľnostiach už stavia bytovku na ktorej chce zrejme  zasa vyhrať voľby a to z financií štátneho fondu rozvoja bývania na základe stavebného povolenia starostu s prenesenými kompetenciami - stav. úradu z vedľajšej obce Hrádok. 
 Stvaba bytovky pri ČOV na ukradnutom pozemku
       Obraciame sa preto znova na inšpekciu katastra SR,  nakoľko jej vyšetrovanie odhalilo, najvážnejší fakt ktorý sa možno neodohral v židnej obci na Slovensku.  Že  ROEP, de-facto nebol ROEP-om v zmysle zákona, rozhodoval o vlastníctve a   jeho rozhodovanie nemá   oporu v zákone. Žiadame  okamžité zrušenie jeho výsledkov, riadne vyšetrenie i   vyvodenie trestnej zodpovednosti. Vec rieši OR PZ Topoľčany.
        Sledujte naďalej toto „šialenstvo“ ktoré stále beztrestne pokračuje v našej "rezervácii "v réžii toho istého, v súčasnosti niekoľko - násobne obvineného starostu za zneužívanie verejnej funkcie,   pod dohľadom právneho štátu Slovensko, polície Topoľčany, Trenčín, a  prokuratúrySR.
        Upozorňujeme, Štátny pozemkový fond SR, Štátny fond rozvoja bývania i všetkých, ktorí toto divadlo roky sledujú.  Upozorňujeme najmä občanov, dávajte si pozor na  podvodníkov, nečesných činiteľov , "lebo keď sa zobudíte, môžete zistiť, že ste prišli aj  o gate"!      
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31