Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Po dvadsiatich rokoch samosprávy.

Po dvadsiatich rokoch samosprávy.

Už sa zvolebnieva. Samospráva? Samovláda? Boj o peniaze, zlatý válov starostu ? Prečo ste si ho volili? My poslanci nič nemôžeme, on nás stále ignoruje! Pre čo už nie je za mrežami, kto ho kryje? Iní zasa, nechajte ho, len on najlepšie vie čo s našimi peniazmi, atď. Už dvadsiaty rok možno počuť rôzne názory. Kde je chyba?

       Chyba je,  že tam kde si to občania jedine môžu  pozrieť  na vlastné oči,  na takzvanom  zasadaní obecného zastupiteľstva, tam  sa   málo kto odváži. Každý povie ja nejdem,  mňa  sa to netýka,  mňa politika nezaujíma, v skutočnosti je to inak. Boja sa  aby si grófa a jeho družinu  nepohnevali, že sa opovážili pozrieť na ich vládnutie a  tak to tu všetko veselo krachuje dvadsať rokov. Obec je po každej stránke úplne rozbitá a  rozdelená na tábory.  „Dobrí občania sú ticho a zlí rýpu“.   Ľudia majú len pokútne informácie a pokútne debaty. Zasadaní sa zúčastňuje sa len pár  skalných,   ktorí sa tu nechávajú od starostu a jeho pár verných urážať. Chodia  sem  za   pohodlných občanov schovaných za múrmi domov.

        Nikto sa nedostavil ani vtedy,  keď poslanci predávali akýmsi  cudzím podnikateľom, ktorých vydávali za zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne a.s.   ich vlastné pozemky, ktoré mali  storočie riadne registrované v katastri nehnuteľností. /Lokalita intravilán obce,  skrachované nájomné byty pri čističke./ Všetci vedeli z uznesenia vyšetrovateľa PZ ČVS:ORP-378/OVD-TO-2005, že starosta pozemky podvodom ukradol a previedol na obec,  no bez problémov  „odhailovali“  predaj,  ako  by sa nič nestalo,  lebo trestný čin podvodu je už premlčaný!       

          Neznášam táraniny hlúpych ľudí,  ktorí  nevedia,  nechcú poznať fakty a za múrami  mudrujú.  Ja sem pre to zverejňujem  úradné dôkazy,   aby si aspoň tí rozumnejší mohli  urobiť svoj vlastný názor.  /viď. archív/

 

Stručný aktuálny stav „samostatného štátu  Brunovce“  po dvadsiatich rokoch samovlády.

 

       Všetko sa to   začalo v r. 1990, chorobným konaním starostu. Protizákonným vyhodením siedmich poslancov zvolených v slobodných voľbách. Pokračovalo verejným odporom občanov, v zmysle čl. 32 Ústavy  SR  a odmietnutím financovať trestnú činnosť a pokuty za nezákonné konanie strostu vlastnými  daňami.      

                                            

                                                     Je  február  rok  2010.   

Negatívne skutočnosti.

 

  1. Starosta dlhodobo maróduje  od  mája 2009,  kedy bol súdnym príkazom odsúdený na tri roky zákazu výkonu funkcie za falšovanie uznesenia o rozpočte obce. Odvolal sa no na súd sa nedostavil a odvtedy maróduje. Na súdy sa ospravedlňuje. ( 30.01.2010 sa provokačne,  ako dlhodobo práce neschopný dostavil na oslavy HZDS  v Ružomberku !?)

     

      2.  Je obžalovaný aj za trestný čin porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku za  

           to,   že si podvodom bez schválenia obecným zastupiteľstvom  udeľoval  odmeny

           k svojmu  platu.   ( Podľa Pv 624/08-21)

     

      3.  Na súde  je    návrh na obžalobu za ďalšie falšovanie verejnej listiny,   predaj    

           skrachovaných    nájomných bytov a okolitých pozemkov dvom cudzím podnikateľom. 

           Ide o nehnuteľnosti odcudzené občanom Brunoviec.  (Podľa ČVS:ORP-2804/3-OVS-TN-2008)

     

      4.  Dvom poslancom OZ a zástupcovi starostu Jozefovi  Čaňovi  prokurátor podmienečne   

          S podmienkou na jeden rok,   zastavil   trestné stíhanie za trestný čin falšovania verejnej  

          listiny o rozpočte obce, lebo  sa   k skutku priznali.  (ČVS:ORP-1126/3-OSV-TN-2007)

     

      5.   Je február 2010 a obce nemá schválený rozpočet na rok 2010,  nachádza sa  

           v rozpočtovom   provizóriu.

      

      6. Neexistuje operatívna evidencie zmien rozpočtu.  Práce  neschopný starosta mení rozpočet   počas roku,  nezákonne

          bez schválenie poslancov  OZ a tí čušia ako vždy!  (Podľa sprístupnených informácií obce z februára 2010)

     

      7.  Zasadanie OZ sa nekonalo od  27.09.2009,  znova sú  porušené upozornenia prokurátora.  

 

   

 

Pozitívne alebo negatívne  skutočnosti?

 

1. Poslanci na druhý pokus,  po prvom vyvesení sfalšovaného uznesenia,  schválili odkúpenie pozemku v lokalite “Potvoríc“ za účelom výstavby komunikácie pre neznámeho podnikateľa z  južného Slovenska,  aby mu zhodnotili,   stavebné  pozemky. 

 

2. Kanalizácia  v obci je zadarmo. Domové prípojné šachty na hraniciach pozemkov starosta zrušil.   Chýba si 60 domových   prípojok.  Komunikácie sa nedajú pre to opraviť. 

 

3. Máme asi desať  rokov vodovod. Nemáme ale prípojky. Zdraželi,  prepásla sa doba.   

 

4. Máme kultúrny dom,  je  nevyužitý.  

 

Pozitívne

 

1. Budova obecného úradu je prerobená, úradníčak požíva  lepšie pracovné prostredie.

 

2. Športovci sa zúčastnili zasadania OZ, založili klub,  hrajú futbal, žiadajú podporu obce.

 

3. Hudobníci tiež roky  hrajú. Jeden činiteľ obce ich vraj chce  vyhodiť z kultúrneho domu.   

    (Keby tu bolo aspoň trochu rozumné vedenie obce, malo dávno podchytiť  šport aj kultúru a nerozbíjať spolunažívanie

    občanov a mládeže,  napríklad  hudobníci by mohli vystúpiť na akcii   športovcov. )   

 

Stav v samospráve

 

      Každá obec má starostu a keď ten nemôže pracovať, lebo je dlhodobo od mája 2009 práce neschopný,  zákon o obecnom zriadení stanovuje,  že kompetencie preberie zástupca. U nás nie!  A keď   zástupcu Jozefa Čaňu koncom roku 2009 dobijú,  polámu,  a tiež maróduje,  poslanci sú povinný zvolať zasadanie v zákonnej lehote a konať o závažných povinnostiach obce, ako je rozpočet,  zmeny rozpočtu, inventarizácia, financovanie ... U nás  nie. Nemusia byť ani zasadania. Môžu sa porušovať zákon, protesty a upozornenia prokurátora.  Na všetko je úradníčka. Tá je starosta aj zastupiteľstvo kontrola v jednej osobe,  pokojne sa tu bez nich zaobíde.   

     Začínajú  predvolebné  tance!  „Vyberte   mňa  k zlatému válovu“ ! Nikto sa ale neopýta,  pre čo nekonáš teraz keď si vybraný, zvolený, pre čo si nekonal dosial keď si tam  už osem rokov, alebo od začiatku? Prečo si bez premýšľania  zdvíhal ruky za sprostosti?   Pre čo si zdvihol  ruku za okradnutie občanov o súkromný majetok, keď si o všetkom dobre vedel? 

 

        Podľa zákona musí byť rozpočet obce schválený do konca roka. U nás anie!  Musí byť riadna finančná inventarizácia,  inventarizácia hmotného majetku, účtovná závierka a jej audit. U nás nie je.  Na úradnú tabuľu sa dostávajú len vybrané informácie občania sa  informujú prostredníctvom klebiet. 

       Počas roka sa musí v zmysle zákona o rozpočtových opatreniach viesť operatívna evidencia všetkých rozpočtových opatrení, zmien rozpočtu,  aby si nemohol npr. sám starosta meniť počas roka rozpočet,   presúvať peniaze bez schválenia obecného zastupiteľstva,  alebo si  prikrádať.  Čiže najpúrv schváliť a až potom menieť. U nás nie! V Brunovciach nikto zmeny rozpočtu neeviduje, nesleduje i keď poslanci uznesením schválili,  že zástupca  Jozef Čaňo,  musí každý mesiac kontrolovať faktúry. Na otázku pre čo neplní toto zástadné uznesenie nevedel odpovedať.   Starosta celý rok voľne šafári s miliónmi  a na konci roka  mu „po pohrebe s krížom“  bez rozmyslu poslanci  všetko naraz „odhajlujú“,  alebo na to jednoducho  zabudnú a vyhovárajú sa, že oni za nič nemôžu.  Nikoho   nezaujíma čo sa stalo,   ako to má byť, i keď ide o používanie  verejných financií všetkých  daňových poplatníkov obce.  Veď starosta  už vie čo s nimi a  občania potom chodia desať  rokov miesto  cesty,  po prekážkovej dráhe, z vodovodu sa stanú milióny zakopané v zemi,  kultúrny dom  je bez využitia ... a „nepohodlní občania“  ktorí sa zúčastňujú na zasadaniach,  musia samosprávu  dokopávať k tomu,  aby si to konečne všimla !   

       V Brunovciach  zákon o obecnom zriadení neplatí a nikdy  neplatil! Roky jediný zákon je  „LEN ON“ a poslanci vyzerajú len ako  zhypnotizované  figúrky. ON rozhoduje o obecných miliónoch,  o tom komu povolí  vykonávať volenú funkciu poslanca, komu prihodí nejakú prácu pre obec, „u koho si predplatí zvoliteľnosť“,   komu dá odmenu a samozrejme najradšej sebe a bez schválenia obecným zastupiteľstvom. Nadelil si slušne,  je  za to na súde obžalovaný,  podľa § 225 odst. 1 Tr. Zákona.  Neznalí ľudia debatujú , vypisujú po internete  pre čo je to tak, „pre čo nie je v base“, že  asi chýbajú dôkazy. Veru nechýbajú! Dôkazy sú, no chýba tu elementárne právo, relevantný dozor nad výkonom  samosprávy, z ktorej sa stala zákonom chránená samovláda.  Trestnú zodpovednosť prokuratúra a polícia dosiaľ premlčiava ako na páse.  

         Poslancom to vôbec nevadí. Hrajú si veselo „mŕveho brouka“ my nič.  Starosta,  keď sa má dostaviť na súd je  práce neschopný a inokedy  podľa potreby  pracuje, jazdí na aute, úraduje na úrade  a veselo vydáva rozhodnutia a odmeny. 31.01.2010 sa dokonca  ako dlhodobo práce neschopný vybral na oslavy HZDS do Ružomberku,  aj s občanom Brunoviec no pred tým pozvánku úradov pre páce neshopnosť neakceptoval.  Kto z nás  by si   dovolil takúto provokáciu a rovno pred kamerami televízie?   LEN ON!

      Po mojich mnohonásobných výzvach u úradníčky Facúnovej, konečne visí. Už ho konečne napísala. Visí na tabuli,  takzvaný návrh rozpočtu obce na r. 2010,  ktorý mal byť schválený  už dávno do konca roku 2009. Obec je teraz v rozpočtovom provizóriu. Všimnite si ho, pripomienkujte  a prídete sa pozrieť na zasadanie,  či  sa  aj tento rok budú dvíhať ruky za nepravdivé „heslá o transparentnosti, efektívnosti, visokej kvalite a otvorenosti  samosprávy".  Od Vás záleží či sa peniaze rozkradnú, znehodnotia na pokuty, advokátov, nezmyselné súdy,  napíšu na vymyslené  nepravdivé položky,  alebo sa použijú skutočne v prospech Vás  a bude sa ich čerpanie skutočne kontrolovať. Som zvedavý,  koľko z tých čo mudrujú, sa zúčastní na tomto historickom zasadaní,  ktoré bude vraj na budúci týždeň.

     Keď to nerobia poslanci,   robte to vy občania. Máte na to právo a keď nie,  tak v kuloároch aspoň nehovorte o tom,  čoho ste sa nikdy  z lenivosti,  alebo možno strachu,  aby ste neurazili jeho veličenstvo,  nezúčastnili!    

       Pre ilustráciu  porovnanie čo sa píše, na čo sa vykazujú v rozpočte peniaze a čo sa v skutočnosti predvádza,  stoja hneď tieteo frázy návrhu rozpočtu. Nemôžem si pomôcť, ale pripadá mi to ako nezmyselné, nepravdivé  heslá  za čias komunizmu na transparentoch nad cestami. Skutočnú transparentnosť,  ktorá tu vládne  som Vám práve čiastočne priblížil.   Celý návrh rozpočtu  je tu.   Ďalšie dôkazy zverejním. 

 

plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym SLUŽBÁM

 

OBEC Brunovce OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ

OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ

ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

 

samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky PROCESY

S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSťOU A transparentnosťou.

 (Už TU  chýba  DOPLNIŤ LEN  V ZMYSLE ZáVEROV 14 SJAZDU ksč,  po vzotre sovietskeho sväzu  )

Transparentnosˇ

 

 

Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31