Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Stá miliónový podvod storočia v Brunovciach potichučky vrcholí o vašom majetku rozhodne "Júlia".

Stá miliónový podvod storočia v Brunovciach potichučky vrcholí o vašom majetku rozhodne "Júlia".

Prišiel čas zobudiť sa! Dedkovia, babičky, synovia a vnuci, zlodeji alebo oklamané, okradnuté rodiny, si na znak pokoja podávajú v kostole ruky. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami, no tá končí hneď za kostolom! Tu sa začína faloš, reality show Brunovce. Zazeranie, ohováranie a okolo nenápadne profituje horda podvodníkov, činiteľov bez bázne a hany.Práve vrcholí jeden najväčší podvod stočia: „Šelmy čakajú, či sa poškodení a oklamaní hlupáci dokážu zorganizovať, či sa organizovaná lúpež storočia podarí!„ Celé je to založené ako obyčajne. Na hlúposti ľudí a na bezcitnosti a zákernosti druhých ľudí. Brunovce sa práve v jednej kauze, nachádzajú vo finále.

          Firma Nersat s.r.o. oznámila na úradnej tabuli obce, ktorú väčšina  občanov samozrejme nesledujete, ( lebo sále ešte chodia na „výbor“), že che vyťažiť štrkopiesky z Vašich ukradnutých urbárskych nehnuteľností a žiada starostku Júliu Masárovú, ako stavebný úrad Brunovce, aby im to povolila! Teraz sa ukáže, čia starostka v skutočnosti je, čí sú tí   ďalší poskokovia a ako splní predvolebné sľuby, ktoré rozdávala občanom.

        O majetky Vás pripravil, jeden Váš milý starosta a jeden spoluobčan Ľudovít Šupka, zvaný aj “Lajko“, za účinnej pomoci polície SR, ktorá prieťahmi v konaní dokázala zločin podvodu zavŕšiť tak, že týmto dobrákom trestnú zodpovednosť za tento trestný čin  premlčala.  http://brunovce.otvorene.sk/poslanci-okradli-svojich-spoluobcanov?searchterm=urb

        Určite všetci máte uznesenie vyšetrovateľa PZ Topoľčany, ČVS: ORP-378/ObV-TO-2008 no neviem či mu rozumiete a vnímate čo sa to v ňom píše a čo sa to vlastne okolo Vás deje. Navrhujem vám aby ste si ho ešte raz pozorne prečítali ! No píše sa tu to, že Vás všetkých sprosto a rafinovane „okradli o gate“ lepšie povedané aj o gate svojich dedov a pradedov o stámiliónové hodnoty. Ďakujte za to podvodnej samospráve, ďakujete Lajkovi a spol.

        Dostali ste za stomiliónové hodnoty štrkopieskov na Vašich urbárskych pozemkoch „misu podvodnej šošovice“ ktorá je dávno zjedená a z ktorej ste mnohí nenechali ochutnať ani svojim okradnutým príbuzným. Dostali ste podvodom po niekoľko tisícok, no neuvedomujete si, že Vás okradli o niekoľko stoviek miliónov, čo mohlo zabezpečiť všetkých Vás oprávnených vlastníkov, celé Vaše rodiny nadosmrti. Vy ale na živobytie svojich rodín zrejme peniaze nepotrebujete, Vám žiadna kríza nehrozí! Žijete len z lásky k Vašim vodcom, zbojníkom, nechávate sa sústavne klamať a vyciciavať na daniach.

        Ak ste sa teraz niektorý práve zobudili z hlbokého spánku, ste u mňa vítaní. Nebudem Vám nadávať aj keď si to určite zaslúžite. Už dvadsať rokov Vám zadarmo pomáham a Vy sa mi za to odmeňujete  nožom do chrbta, viem to. Ja od vás ani iné nečakám dobre Vás poznám,  no a aj  tak Vám  už z princípu pomôžem.      

         Tu za Vás píšem podnet. Dávam Vám ho verejne na vedomie, stačí prísť ku mne podpísať, to je to najmenej, čo môžete pre seba a svoje rodiny urobiť,  aby ste neostali naveky okradnutí hlupáci, čakám Vás!     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spoločný úrad samosprávy

Hviezdoslavova 36

Nové Mesto nad Váhom

Ing. Miroslav Miklánek, starostka Júlia Masárová

 

Minister Ján Fígeľ

Minister výstavby dopravy a regionálneho rozvoja

nám. Slobody 6

81005 Bratislava

 

Hlavný banský úrad 
Kammerhofská č. 25 
969 50 Banská Štiavnica

 

Prezident PZ SR, Jaroslav Spišiak 4. januára 2012

Prezídium PZ SR

 

 

VEC: Podnet a námietky voči územnému konaniu A/2011/01285/Mi = „zločin storočia“

 

Žiadame, aby ste nevydali povolenie na ťažbu štrkopieskov na pozemkoch ukradnutých občanom obce Brunovce v lokalite Brunovce – Luh, pokiaľ nebudú obnovené porušené základné ľudské práva všetkých oprávnených vlastníkov a dedičov týchto pozemkov!!!

 

O d ô v o d n e n i e

 

S dobývaním štrkopieskov v uvedenej lokalite zásadne nesúhlasíme. Ide tu o hodnotu niekoľkých stoviek miliónov korún za štrkopiesky ktoré sa tu nachádzajú, o ktoré majú byť občania Brunoviec povolením ťažby okradnutí. Pre dobývanie v uvedenej lokalite neboli dodnes splnené ani tie najzákladnejšie podmienky! Polícia vyšetrovaním dokázala, že nové, účelové „vlastnícke právo“ vniklo na základe organizovaného podvodu, no zločin nechala dodnes pokračovať!

Všetky zúčastnené osoby, najmä firma Nerast s.r.o. , Ing Tibor Zelenay, ktorá tu che ťažiť, vie že nehnuteľnosti boli nadobudnuté krádežou oprávneným vlastníkom, že nesúhlasia a už v r. 1998 podali proti tomu trestné oznámenie. Všetci zúčastnení vedia o podvodnom zápise v katastri nehnuteľností na neoprávnené osoby, ktorým organizovaný zločin začal realizovať jeden člen urbárstva Ľudovít Šupka! Všetci zainteresovaní vedia, že tu je vedome a úmyselne porušený trestný zákon, základné ľudské práva zakotvené v Ústave SR a Európskych dohovoroch o ochrane ľudských práv a všetci s tvária že sa ich to netýka a v podvode sa dodnes vedome a úmyselne pokračujú!

Uvedené pozemky boli organizovaným zločinom odcudzené asi osemdesiatim vlastníkom a zákonným dedičom na základe podvodného a neplatného zdrapu papiera pod názvom „zoznam oprávnených osôb“ ktorý vyrobil občan Ľudovít šupka. Nehnuteľnosti boli týmto podvrhom nezákonne zapísané ako vlastníctvo len pre 24 vyvoleným osôb, ktoré si vybral tento občan svojvoľne a ostatných oklamal, okradol. Táto listina podľa výsledkov vyšetrovania PZ , neobsahovala ani pravdivý stav, ani zákonné náležitosti, na zápis v katastri. Kataster nehnuteľností Nové Mesto n/V, ktorý disponuje zákonnými údajmi o vlastníctve a dedení týchto nehnuteľností, napriek tomu v plnom vedomí zaregistroval tento podvrh a ostatných asi osemdesiat vlastníkov pripravil o vlastníctvo. Tento organizovaný podvod od začiatku riadil občan Brunoviec Ľudovít Šupka, ktorý bol márne vyzývaný. Už v r. 1998 bolo v tejto veci podané trestné oznámenie. Čiže zo strany okradnutých vlastníkov nebolo nikdy nič zanedbané, nič zanedbané, premlčané !

Počas trestného stíhania, za plného vedomia vyšetrovateľa PZ, ktorý vec vyšetroval, Ľudovít Šupka ďalej v zločine nerušene pokračoval. Klamal ľudí sprostredkovával odpredaj predmetných nehnuteľnosti pomocou kúpno predajných zmlúv od „vyvolených“ občanov za nereálnu cenu, pre svojho príbuzného, Ing. Stanislavova Valoviča a ten ďalej predával p. Zeleanyovi firma Nerast s.r.o. P. Valovič p. Zelenaj - firma Nerast s.r.o. boli ústne i písomne informovaní a vyzvaní, aby ukradnuté nehnuteľnosti za tohto nezákonného stavu neodkupovali, neplánovali na nich žiadnu činnosť, pokiaľ nebudú obnovené porušené ústavné a majetkové práva oprávnených občanov.

Vyšetrovateľ PZ ale nezasiahol voči pokračujúcej trestnej činnosti Ľudovíta Šupku i keď o všetkom vedel a bol sústavne vyzývaný aby konal. On nekonal a podvod umožnil dokonať odpredajom ukradnutých pozemkov p. Stanislavovi Valovičovi. Uvedené osoby výzvy ignorovali, operujú len tým, že zodpovednosť za trestný čin podvodu bola už premlčaná, vyšetrovanie muselo byť pre to zastavené a podvodný zdrap papiera v katastri je tým vraj „posvätený“.

Takzvaná samospráva obce Brunovce na čele so starostom Dušanom Močkom, ktorá sa topila v podvodoch samozrejme tiež nekonala, nakoľko bývalý starosta Dušan Močko bol spoluúčastníkom tejto akcie a obdobne ukradol a predal ďalšiu časť urbárstva pod skrachovanými nájomnými, bytmi dvom cudzím občanom.

Na posudzovaní vplyvov na životné prostredie plánovanou ťažbou štrkopieskov, ktoré sa konala v obci Modrová, za účasti občanov Brunoviec i firmy Nerast s.r.o. boli znova všetci verejne vyzvaní, aby sa vzdali podnikania s kradnutými pozemkami a do spisu im bolo doložené aj predmetné uznesenie vyšetrovateľa PZ ČVS:ORP-378/OdV-TO-2005 t.j. výsledky vyšetrovania, ktoré bez najmenších pochybností dokázalo, že pozemky boli zapísané na list vlastníctva do katastra nehnuteľností na neoprávnené osoby podvodom a na základe falošného neplatného dokumentu.

Polícia dokázala obrovskými desaťročnými prieťahmi v konaní, trestnú zodpovednosť za trestný čin podvodu Ludovítovi Šupkovi a D.Močkovi premlčať, zmariť elementárnu spravodlivosť a to zrejme pre to, aby sme nemali v rukách aj rozsudok súdu.

Výsledok desaťročného vyšetrovania polície SR je, že dokázala účelovo, násilne premlčať trestnú zodpovednosť za trestný čin podvodu a neplatný zdrap papiera, prevod na neoprávnené osoby povýšil kataster nehnuteľností v Novom Meste n/V, nad všetky zákony tohto štátu, nad základné ľudské práva zaručované Ústavou SR.

Z uvedených dôvodov sme presvedčení, že ide o organizovaný zločin storočia, lebo tieto nehnuteľnosti boli v pozemkovej knihe, práve na tomto katastri nehnuteľností v Novom Meste n/V celé storočie riadne evidované, dedené na konkrétne osoby no polícia SR (t.j. konkrétni vyšetrovatelia) svojim konaním umožnili Ľudovítovi Šupkovi a spol. aj počas ich vyšetrovania v zločine nerušene pokračovať, ukradnuté nehnuteľnosti ďalej predávať S. Valovičovi , zločin dokonať a ešte ho aj oslobodili prieťahmi v konaní od trestnej zodpovednosti!!! Je to hnus čo tento štát dokáže prevádzať s obyčajnými ľuďmi!

 

1. Vyzývame pre to takzvaný stavebný úrad Brunovce, starostku Júliu Masárovú a Ing. Miroslava Miklánka aby

ťažbu na ukradnutých pozemkoch nepovolili.

2. Ministra výstavby a regionálneho rozvoja žiadame, aby dohliadol na konanie tohto „stavebného úradu“.

3. Banský úrad vyzývame, aby ťažbu za tohto nezákonného stavu nedovolil.

5. Prezidenta PZ SR upozorňujeme že polícia vydávala protichodné rozhodnutia i keď bol prípad od začiatku

jasný. Týmito prieťahmi docielila premlčanie trestnej zodpovednosti vinníkom. Po vyšetrení podvodu nechala

protizákonný stav gradovať, čo je v rozpore s trestným poriadkom.

 

Vec vyšetroval od r. 1998 vyšetrovateľ PZ Nové Mesto n/V, nezistil porušenie zákona, zamietal, obdobne vyšetrovateľ PZ Slovnaft až po prevelení na tretiu políciu v.r. 2005 vyšetrovateľ z Topoľčian, jednoznačne zistil trestný čin podvodu, podvod dokonale dokázal no trestnú zodpovednosť premlčal a porušené práva neobnovil. V súčasnosti v tejto veci vyšetroval znova vyšetrovateľ PZ Nové Mesto n/V, no svoju misiu skončil tak, že poškodenej strane zakázal nahliadnuť do spisu ako vec ukončil.

Nieje možné, aby v právnom štáte nejaký podvodník podal na kataster zdrap papiera ktorý neobsahuje ani zákonné náležitosti a polícia ho po zistení nechá v platnosti.

 

Ak by ste Vy zodpovedné orgány ťažbu na ukradnutých pozemkoch za tohto stavu povolili, bol by to výsmech právneho štátu a podľa nás by ste boli spoluvinníci !!!

 

Vybavuje: Juraj Kukla člen správnej rady, Združenia občanov miest a obcí Slovenka ZOMOS

91625 Brunovce 83 

Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31