Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Starosta chce nasilu schváliť, zdravý rozum a zákon hovorí neschváliť !

Starosta chce nasilu schváliť, zdravý rozum a zákon hovorí neschváliť !

Starosta Močko zaslal poslancom na zasadanie OZ 8.03.2010 list o takzvaných zmenách rozpočtu, ktoré prevádzal bez ich vedomia, nadivoko, ešte v roku 2009. Chce aby mu ich schálili. Zasadaní sa vraj zúčastňovať nemôže, pre to že práce neschopný´!? „Z postele riadi obec od mája 2009“ a asistuje mu podľa potreby jeho spolupracovník, kompetenciami nepoverený zástupca Čaňo. Starosta chce, aby mu jeho protiprávne konanie poslanci ako obyčajne schválili a ešte ich aj klame, že je to v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Čierneho Petra preniesli poslanci na hlavného kontrolóra M. Majerníka, ktorého si kedysi navrhol na svoju kontrolu Dušan Močko.

     

Močkom tajne obmeňovaný, kompetenciami  nepoverený zástupca Jozef Čaňao znova riadil 8.03.2010 poslancov svojimi „víziami“ vo vnútri úradu a  práce neschopný starosta   „strážil“ zasadanie zasa z  vonka,  pod oknami úradu. Naozaj úbohé! Dvihnú mi ruky za to čo nevedia? Zoberú na seba zodpovednosť? Do vnútra sa ale neodvážil a keď ho volali,  schoval sa za plotom škôlky! Reálne zdôvodnenie  jeho „zmien rozpočtu za r. 2009 “   ani  konkrétne veci o rozpočte  na r. 2010  ktorý zahŕňa aj financie ktoré obec nemá,  ani po tomto  zasadaní   nikto  nepozná! Všetci mali z toho zrejme  poriadny guláš a poslanec Šutovský to na záver jasne prezentoval,   nemôžeme schvaľovať rozpočet na r. 2010, keď nevieme pravdu o r. 2009,  jedno na druhé zásadne nadväzuje! 

 

       Starosta poslancom a hlavnému kontrolórovi  píše,  že  rozpočtové zmeny č. 1, "jeho tajné prekopávania  rozpočtu v r. 2009", je vraj  postup v zmysle zákona č. 583/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách, no u neho sú takéto táraniny    pochopiteľné. Zrejme si myslel, že  poslanci sa znova  zľaknú, keď im bude dupotať počas zasadania rovno pod oknami. V skutočnosti je to v najhrubšom rozpore so zákonom č. 538/2004 Z.z. viď § 14, ale  aj  so  zdravým rozumom. Tento protiprávny  podvodný postup tu   používajú v pohode  oddávna aj   vyšetrovateľ PZ už vie o tom svoje. Poslanci Močkové divoké hospodárstvo  vždy  bez vedomia schválili, úradníčka zavelila „musí sa schváliť, lebo by sme neuzavreli rok“.   Nikto sa  neodvážil dosiaľ protestovať a  ani prítomnej úradníčky  opýtať,  pre čo  vedome porušuje zákon 538/2004 Z.z.  § 14, nevedie operatívnu evidenciu zmien rozpočtu,  kto jej káže  tajne meniť rozpočet bez vedomia a schválenia poslancov a potom na nich vešať zodpovednosť!?

       Doposiaľ poslušne „v bezvedomí zdvíhali ruky“.  Starosta  počas roka  menil, nadeľoval  ako divý  a na konci roka  poslanci zdvíhali ruky bez toho, aby zistili skutočnosť. Boli to krásne časy keď   „obídení“   poslanci čušali!    Zrejme teraz je tomu koniec, pokiaľ  poslanci myslia svoje vyjadrenia vážne a vykonajú to čo verejne deklarujú!  Už odolali dvom   zúfalým   pokusom o  zahranie divokého hospodárenia Moča a spol. do autu.  Najprv Facúnová a potom Močko:  

Prvý pokus Facúnová

 

          Úradníčka Facúnova  sa pokúsia  navrhnúť poslancom aby schválili    nezákonné „pranie   rozpočtu  za r. 2009“ a vypracovala im akýsi  tajuplný  paškvil v ktorom nesedia jej sumy ani so schváleným rozpočtom za r. 2009.  Poslanci  odmietli  a neschválili. Dokument je tu :

         Aby ste  videli tieto nepravdivé  údaje ktoré uviedla Facúnová poslancom ,   uvádzam  schválený rozpočet na r. 2009,  kde sa to dá porovnať. Rozpočet r. 2009 Tu:  Celý rozpočet r. 2009 aj s grotesknými nadpismi je tu:

Tu sú jej sporné údaje porovnané  so schváleným rozpočtom r.2009   v tabuľke.  označené červeným písmom - Natíska sa otázka pre čo ? ! Poslanci na najbližšom zasadaní dajú odpoveď,  treba sa ho zúčastniť! 

 

Druhý pokus Močko

 

         Na druhý pokus, po výzve poslancov, poslal starosta ďalší divoký  dokument  o „zmenách  rozpočtu“ a dokonca nedôstojne strážil jeho prejednávanie 8.3.2010   ale z vonka, pod oknami úradu.  Jeho dokument  si môžete  prečítať tu. 

 

         Vidieť,  že hlasovanie o rozpočtoch obce  je   podľa  dokumentov  evidentne,  len akási  povinná fraška. V Brunovciach poslancami schválený rozpočet pre starostu aj tak neplatí. Starosta a úradníčka si z rozpočtov robia  trhací kalendár, počas roka,  bez vedomia  poslancov z neho urobia niečo úplne iné. Delia  podľa seba,   menia, presúvajú, vyplácajú, odmeňujú sa  ako sa im  len zachce,  lebo v tomto grófstve boli tak od nepamäti  zvyknutí, a štát i občania im to žrali,  resp. štát  pchal hlavu do piesku. Nikto ich nekontroluje! Úradníčka sa vyhovára,  že to Močko a Močko? - čelí tom súdnym obžalobám a podivne od mája 2009 maróduje .  Dôkaz tu:

 

Rozpočtovanie v samospráve – len povinné tance ?

  

         „Do veľkého mecha sa grófom bez riadnej  kontroly odhlasuje, naláduje  kopa miliónov. Novodobí grófovia   si nad nimi  medlia ruky ruky. Počas roka ich grófovia  podľa ľubovôle  bez hlasovania poslancov užívajú a  odmeňujú svojich ako Jánošík, bez vedomia poslancov a kupujú si ľudí. U nás tajne nadelil 500 eur aj nepoverenému zástupcovi Čaňovi i keď sa všetci  odmien vzdali  v prospech škôlky a teraz poslanec Ján Mitošinka zistil, že Čaňo ich oklamal, peniaze tajil.

      „ Na konci roka keď sa proti zbojstvu nejaký „nepriateľ obce ozve“  ako vlstne dopadol rozpočet, máme   novú hru,  ako zahrať všetko do autu a zvaliť na poslancov. Doteraz  mu  niekoľko činiteľov vždy všetko „odhailovalo“   a  všetko  bolo   v suchu. Kto sa ozval a odmietol financovať nezákonnú   činnosť so svojich daní,  bol  verejne okydávaný, exekuovný,  ako nepriateľ obce.  Takto  to tu ide dlhé roky. Situácia sa tento rok konečne zmenila.     Prokurátori všetko   vedia a určite  mnohých  nerešpektovanie zo strany „samosprávy Brunovce“  už poriadne  uráža !?         

 

          Prišiel   čas!  Už aj poslanci verejne vyhlásili že  "kráľ a jeho najbližší sú nahí"  my mu už nebudeme robiť dvorných šašov! Tam  šupneme dvadsať tisíc, tam stotisíc......  tam na cestovanie, na časopisy, na reprezentačné, na rôzne výmysly, odmeny prívržencov  - a na záver navrhujeme schváliť ??? Asi už nie! Bude sa  riadne preverovať kontrolovať podľa dokladov!   

        Po tomto kole, podľa poslanca Šutovského, ktorý nazval rozpočet na r. 2010 ako drísty ktoré  sa budú poriadne škrtať, vraj  príde    konkrétna  previerka jednotlivých položiek,   na čo  v skutočnosti dáva starosta  financie daňových poplatníkov obce,  či  to čo sa uvádza je   pravda. Túto vec poslanci ešte neriešili. Zatiaľ  len zisťovali rozpočtové položky a poslanec Mitošinka upozorňoval,  že k riadnemu zisťovaniu či je to skutočne tak,  ešte len   prídu. Hlavný  kontrolór Majerník konečne prebral verejne zodpovednosť a bol poverený,  aby veci poslancom riadne pripravil.  Uvidíme ako to zvládne, či vydoluje od strostu Močka skutočné  informácie a ako snimi naloží!!!

             Až toto budú dôležité  a veľmi poučné údaje pre všetkých občanov. Či si tu nekupuje  niekto náhodou zvoliteľnosť vyplácaním fiktívnych prác pre tých istých svojich, či sa tu nevypláca podivne veľa za počítače, programy, či niekto neplatí  divoké prehnané faktúry za spoluúčasť, či za  prideľovanie prác pre obec  nepoberá niekto  „desiatky“ atď., jednoducho či nerabuje? Oznámia  poslanci a hlavný kontrolór zistené skutočnosti   Ministerstvu financií  a bude sa  konečne  postupovať v zmysle zákona? Veru mnoho otázok už padlo nad týmto divokým šafárením, schvaľovaním,  projektmi,  výberom zamestnancov,  odmeňovaním, škôlkarským stravovaním  určitých ľudí, kradnutím súkromných nehnuteľností o internetovej stránke www.brunovce.sk  ktorá svieti  verejnosti na posmech a  nič sa z nej nedozviete,  atď. ..... 

 

          Pre  ilustráciu Vám  predkladám    niektoré dokumenty. Faktúry za r. 2009 a výplaty za práce a služby pre obec,  ktoré som   „vydriapal“ z torza Obecného úradu a   ktoré mali dávno poznať v prvom rade všetci poslanci a  hlavný kontrolór obce. Je to veľmi poučné čítanie, mnohým sa zrejme až po tomto otvoria oči.  Mali by  byť spolu s  auditom  a inventarizáciu o ktorej úradníčka prehlásila že ani nevie kedy sa naposledy robila, základom pri hĺbkovej kontrole  skutočného stavu financií a majetku  v tomto „grófstve“,   aby sa zabránilo nekontrolovanému „prehadzovaniu miliónov lopatami, pri zostavovaní rozpočtu“. 

          Inými slovami,  aby   nemohla prekvitať voľná rozkrádačka, prelievačka,  obecných  financií, „aby si  rôzni malí zbojníci  prikrádali na našich obciach  len v malom,  v medziach zákona a všeobecne záväzných predpisov o miestnej totalitnej samovláde  na Slovensku“ !   

 

        

           Niektoré informácie  o prácach a službách pre obec Brunovce  za r. 2009 sú tu:      Za rok 2008 tu:

 

           Faktúry za r. 2009 tu:

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

         Poslanci sa minule radili, pýtali,  čo urobiť a ako z tejto situácie von, dokonca sa ma pýtali aj na môj názor, na   koho sa obrátiť ?

 

         Možnosť je tu. Treba podať oznámenie o zistených skutočnostiach na Ministerstvo financií SR,  na prokuratúru a „vykydať chliev raz pre vždy“, lebo žiadny normálny človek toto nemôže prevziať.   

 

         Je jasné, že  sa  teraz prostredníctvom poslancov verejne odhalilo dlhoročné divoké šafárenie Dušana Močka s obecnými miliónmi a že poslancov používa len ako „krovie“   a že   vec sa  už nevyrieši „odhlasovaním  nového rozpočtu bez vedomia“. Obec je rozbitá,  nikto už dôkazy nezmení. 

         Úradníčka oznámila,  že nemá inventarizáciu majetku a  nevie ani od kedy. Oznámila, že daňovému úradu zasiela audítorom neoverené účtovné závierky. Nevedie operatívnu evidenciu zmien rozpočtu a poslanec Mitošinka oznámil, že  nemá od r. 2005   žiadny audit účtovnej uzávierky! Chorý starosta  dupoce pred úradom ako zajac, len  aby mu poslanci posvätili a zobrali na seba zodpovednosť.   Je to naozaj  chorý a  kriminálny stav! 

 

Riešenie: 

 

          Po zisteniach ktoré majú v rukách poslanci, hlavný kontrolór obce a už aj médiá, sa nedá cúvnuť, mohlo by to zlámať niekomu väzy. Bezpochyby musí byť vykonaná hĺbková kontrola  hospodárenia obce a previerka zákonnosti výkonu samosprávy. Sú na to orgány  Ministerstvo financií,   Okresná prokuratúra (zákon o prokuratúre č. 153/2001 Z.z., § 30, previerka zachovávania zákonnosti´)  i Najvyšší kontrolný úrad SR. 

          Sú len dve možnosti:

         Poslanci musia,  už sa nedá zakrývať !  Musia požiadať orgány,  alebo  sa musia  vzdať  funkcie a nepodporovať trestnú činnosť,  keď nechcú vedome niesť zodpovednosť.    

 

Čo hovoria zákony ?  

 

 

 

Brunovce  nemajú  audítorom overené účtovné  závierky od roku 2006,  no v rozpočte na to stále vyčleňujú peniaze! Neoverené závierky úradníčka v pohode  odovzdáva  daňovému úradu!  

 

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.

 

 

 

§  16

 

3) Obec a vyšší územný celok sú povinní dať si overiť

účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.19) Pri

overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie

podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom,

hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami,

stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania

návratných zdrojov financovania.  

 

4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie

povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný

tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu

financií; ministerstvo financií alebo ním poverená

správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti

preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného

predpisu.20)

 

Brunovce nemajú inventarizáciu majetku,  úradníčka nevie ani od kedy ???   

 

Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

Zákon o účtovníctve č. 431/002 Z.z. 

 

§9 odst. 3

 

(3) Pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných

prostriedkov v hotovosti môže účtovná jednotka vykonať

inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovená

v odseku 2, ktorá však nesmie prekročiť dva roky.

Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka

inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie.

 

§ 30

(1) Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku

a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku

hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav

zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele

majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri

ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný

stav zisťuje dokladovou inventúrou; ak je to

možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej

inventúry........

?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§§§§§§§§§§§  

 

 

 

 

 

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky.

Enter the word
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31