Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Takzvané zasadanie OZ sa na tretí pokus už „konalo“. Ako dopadli upozornenia prokurátora? Riešilo ich obecné zastupiteľstvo? Bolo to vôbec zasadanie OZ !?

Takzvané zasadanie OZ sa na tretí pokus už „konalo“. Ako dopadli upozornenia prokurátora? Riešilo ich obecné zastupiteľstvo? Bolo to vôbec zasadanie OZ !?

Nedá sa to charakterizovať inak ako fraška, nezákonnosť, nekompetentnosť, ponižovanie ľudskej dôstojnosti občanov, ktorí prišli riešiť na zasadanie OZ svoje problémy, lebo strosta ich ignoruje. Smutné je, že všetkému tomu roky trápne asistuje nezávislá polícia a prokuratúra, ktorá odmietaním vyvodenia zodpovednosti, obnovenia porušených práv, doslova „hecuje“ starostu D.Močka k ďalšiemu porušovaniu zákona, ktoré sa vymyká zdravému rozumu a dáva návod všetkým podobným v celom štáte. Aj toto dnešné „zasadanie“ sa skončilo ako tradične fiaskom. Po bezhlavom odhlasovaní výstavby „novej bytovky“ bolo pre starostu vyhrané. Odignoroval všetkých prítomných občanov, ich písomné i ústne žiadosti, žiadosti o informácie redaktora SRO, diskusiu zakázal a drzo ušiel z miestnosti. „Má nás všetkých v pohode na háku“, môže si to dovoliť, lebo zákon voči tomuto verejnému činiteľovi v našom štáte zrejme vôbec neplatí.
Takzvané  zasadanie OZ sa na tretí pokus už  „konalo“. Ako dopadli upozornenia prokurátora? Riešilo ich obecné zastupiteľstvo? Bolo to vôbec zasadanie OZ !?

Redaktor SRO a za ním "vytešený" poslanec Moravčík, ktorého sa pýtal koľko alkoholu pred zasadním vypil.

Poslanci sa na zasadaní zišli nezvykle, pol hodiny pred zasadaním, zrejme so starostom  kovali stratégiu, proti nežiaducim hosťom zasadania.  Keď, ale dnu zavítal  redaktor SRO, všetci zrazu vybehli na dvor.

O 16,30 sa vrátili a vstúpil starosta, červený ako rak. Na jednej strane  päť poslancov, na druhej redaktor SRO a sedem občanov, ktorí prišli za účelom riešenia svojich problémov, lebo starosta si robí so žiadostí občanov a upozornení prokuratúry „vrtuľu“. Odovzdali preto svoje  písomne vypracované žiadosti aj všetkým poslancom OZ,  zástupcovi starostu, aby ich tí riešili. 

 

Žiadosti občanov odovzdané všetkým poslancom sú tu v plnom znení:

Žiadosť občanov na zasadaní 18.05.2005 na ktorú neodpovedali.

Žiadosť Pavla Jedličku

 

Dnešné,  od mája  prokuratúrou, občanmi i médiami „vymáhané“ zasadanie OZ, malo dva body programu. Riešenie prokurátorských upozornení, protestu prokurátora a prejednanie výstavby „novej bytovky“. 

Pozvánka na zasadanie OZ aj s programom  je tu: Pozvánka na zasadanie OZ 4-9.2007

 

Protest prokurátora Pd 46/07-14 Obecnému zastupiteľstvu z 20.06.2007 bol na zrušenie nezákonne prijatého VZN o opatrovateľskej službe.

Ďalšie upozornenie obecnému zastupiteľstvu  Pd 111/07-4 z 22.06.2007 bolo za  nezákonné prejednávanie záverečného účtu za r. 2006, a ďalšie Pd 49/07-8 starostovi obce voči nezvolávaniu  zasadania v zákonnej lehote, čo vyriešil tak,  že zasadenie  sa ani po tomto upozornení prokurátora  od 18.mája 2007 nekonalo.

 

Bližšie informácie  o „divadle“   so zasadaniami OZ   sú tu :

                                                                                tu: 

                                                                               a tu

Protest a dve upozornenia prokurátora sú v plnom znení tu:  protest prokurátora

                                                                                        1.neriešené upozornenie prokurátora 

                                                                                        2. neriešené upozornenie prokurátora

Z dôvodu, že takzvaná samospráva si robí zrejme z upozornení, protestu prokurátora a následného trestného stíhania za marenie úlohy verejným činiteľom, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny,  ČVS: ORP-1126/3-OVS-TN-2007 /vedené vyšetrovateľom na  OOPZ Trenčín pracovisko, Nové Mesto n/V, začaté 01.06.2007 /   „vrtuľu“,   bola podaná nasledovná  žiadosť o informácie:

 

Okresná  prokuratúra  Trenčín                                                                                                                                                          16.augusta.2007

JUDR. Matin Melicher

 

 

VEC: Žiadaosť o sprístupnenie ionformácií

 

             V zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o sprístupnenie informácií. 

 Ako obecné zastupiteľstvo a starosta  obce Brunovce vyriešil posledné dve upozornenia a protest prokurátora,  resp. ako bola vyvodená zodpovednosť za ich nesplnenie v lehote stanovenej prokuratúrou. Taktiež žiadam kópie odpovedí na tieto Vaše upozornenia a protest.

Požadované informácie žiadam zaslať el. poštou na  adresu jurajkukla@zoznam.sk

Za vybavenie ďakujem.

 

P.s. Upozorňujem, že sústavným porušovaním zákonov, ignorovaním  orgánu povereného všeobecným dozorom nad dodržiavaním zákonnosti  zo strany takzvanej samosoprávy obce Brunovce, sú občania hrubo poškodzovaní a účinné použitie zákonných prostriedkov na obnovenie demokratického poriadku základných ľudských práv  sú znemožnené.

 

S pozdravom
Juraj Kukla

 

Odpoveď prokurátora na žiadosť o informácie:

 

Tunajšia prokuratúra doposiaľ nebola informovaná o spôsobe vybavenia Vami uvádzaných prostriedkov prokurátorského dozoru,  preto boli starosta obce, resp. obecné zastupiteľstvo Obce Brunovce dňa 21.8.2007 požiadní o podanie iformácie o spôsobe ich vybavenia. Iné opatrenia zo strany tunajšej prokuratúry zatiaľ prijaté neboli. 
                                        

JUDr. Martin Melicher                                            21.08.2007

 

Z odpovede prokurátora je teda jasne dokázané, že samospráva v zákonnej lehote 30 dní, stanovenej prokurátorom dve upozornenia a jeden protest nevyriešila a prokuratúre ani požadovanú odpoveď o vyriešenií nezaslala, žiže v pohode na prokurátora  .....!     

Toľko dôkazy  a teraz  ako prebehla  fraška,  pod názvom „zasadanie OZ Brunovce  04.09.2007“:

1.Za hrobového ticha poslanci rozhodli o proteste prokurátora Pd PD 46/07-14.  Jednohlasne zrušili svoje nezákonne prijaté VZN  z 12.2.2007 v bode 2, o opatrovateľskej službe.

O dvoch upozorneniach prokurátora Pd 111/07-4 z 22.06.2007  a  Pd 111/07-4 z 22.06.2007, ktorých riešenie  bolo avizované na pozvánke, nepadlo ani slovo, vôbec o nich nerokovali, ako keby neexistovali. Podal som ich  preto priamo do  rúk zástupcovi  starostu Jozefovi  Čaňovi,  ktorý si ich prezrel a posunul ďalej no  všetci sa tvárili "že nič." Vyzval  som ich pre to niekoľko krát aby konali, prejednali upozornenia prokurátora a vysvetlil o čom tieto upozornenia sú.  Nekonali, tvárili sa ako zarezaní.  Spýtal som sa, prečo ignorujú ich prejednanie keď to prokurátor prikazuje a je to avizované aj na pozvánke na zasadanie? Znova bez  odpovede!  

2. Ďalší  bod prejednanie výstavby nových bytoviek. Tu budem citovať doslova.

Starosta Močko  hovorí: Ako ďalší bod je prejednanie ďalšej výstavby bytovky, nakoľko je veľmi veľký záujem o byty a budeme hlasovať za výstavbu tejto bytovky. 

Poslanec Jaroslav Šutovský sa pýta: A zhruba koľko by mala mať bytov tá bytovka?

Starosta Močko odpovedá: 14 alebo 19 

Hlas občanov: Aké byty už jedny sú nedokončené?

Odpovedá zástupca starostu Jozef Čaňo: Veľké 

Hlas občanov: Nájomné byty, alebo aké?

Odpovedá zástupca starostu Jozef Čaňo: Obecné nájomné byty - počítam.

Starosta dáva Hlasovať.  Kto je za to, aby sa táto bytovka mohla stavať? 

Po tejto „ veľmi rozsiahlej asi  dvojminútovej  debate našich zástupcov o ďalšej bezvýznamnej  asi  25 miliónovej investícii" obce z 550 občanmi,   všetci poslanci jednohlasne zdvihli  ruky, schválili novú výstavbu a zástupca J.Čaňo to víťazoslávne komentoval  slovami „niet čo riešiť, jasné  stavajme budujme“  a zapísal uznesenie. Celé zasadanie, činnosť OZ od mája, trvalo cca 9 minút a to aj včetne niekoľko minútového hrobového ticha,  keď predstavitelia obce úporne  premýšľali. 

           O tom, že v obci stoja už bytovky s dvadsiatimi bytmi,  ktoré sa užívajú  načierno, jedenásť rokov, lebo sa pre porušenie zákona nedajú  skolaudovať,  že OÚ a  KÚ Trenčín vyzýva veci riešiť a starosta všetko ignoruje nepadlo ani slovo.  Dokonca ani o tom, že jedny nájomné byty za cca 25 - 30 mil Sk tu  stoja rozrobené, nedokončené, že sa už majú odovzdávať,  že  občania obce sa z nich odhlasujú. Ani tom aký je výsledok kontroly verejného obstarávania nájomných bytov Úradom pre verejné obstarávanie sa vôbec nehovorilo, poslanci OZ nepotrebovali nič vedieť !!!
Po tomto „hrdinskom ťažení“ starosta vstal, skončil a okamžite sa snažil zdrhnúť ako obyčajne.

ďalšia komunikácia s občanmi: 

Hovorí Pavol Jedlička, ktorý si podal písomnú žiadosť vo veci výrubu drevín, starosta mu 44 dní neodpovedal a potom poslal na neho inšpekciu. /odkaz tu:/

Pán zástupca starostu môžem niečo povedať?

Hovorí zástupca starostu Jozef Čaňo:  Tu si pýtajte slovo od starostu poprosím

Hovorí Pavol jedlička:  Môžem poprosiť o slovo?

Hovorí starosta:  Nie je tu pri tom diskusia, takže  ak sa chcete s poslancami, nech sa páči, drzo sa obrátil chrbtom a odchádzal z miestnosti.

Hovorí Pavol Jedlička:  Ste tu pre občanov.....

Hovorí Melánia Križáková, ktorá taktiež podala žiadosť starostovi:  Čo pán starosta už odchádzate a kedy, že budete  môj prípad riešiť, však šesť rokov ho už "riešite" .....!       Obdobne sa domáhala aj p. Mašánová vo veci svojho pozemku,  ktorý užíva obec roky bez platenia nájomného a od p. Mašánovej vyžaduje platenie daní a dáva ju na exekúcie. K  vôli ignorantskému správaniu starostu občania  písomne vyzvali poslancov OZ, aby veci verejne riešili na zasadaní OZ, no riešenia sa ani  teraz nedočkali, dočkali sa  znova len "napľuvania do tváre od starostu" a nekompetentného správania poslancov OZ.   

             Starosta  červený ako rak,  zobral nohy na plecia, nikoho nevnímal a upaľoval preč do kancelárie za úradníčkou.  Všetkých má v pohode  „zmysle zákona o Brunovciach na háku, ako vidno verjne, aj s  s prokuratúrou“.  Ani na žiadosť ďalších občanov, dokonca aj zástupcu starostu sa odmietol vrátiť, „vládnuť svojim poddaným“ riešiť   pálčivé problémy občanov.  Ignoroval aj žiadosti o informácie  redaktora SRO, na ktorého bezmála zaútočil tak, že ho musela úradníčka obrániť.  

Po tomto nasledovalo už len "mlátenie slamy" s  poslancami, ktorí bezradne krútili hlavami a tvrdili, že oni nič, že to starosta, veď vidíte čo  robí. Občania zasa presviedčali, že oni sú zo zákona za  konanie starostu priamo zodpovední.  Potom sa do akcie nasadil najväčší prívrženec starostu Močku poslanec I. Moravčík,   ktorý bol podľa toho čo činil a podľa výparov z jeho úst poriadne pod parou. Maril úmyselne  všetky debaty, nikoho nechcel pripustiť k slovu, trepal dve na tri úplne od veci, urážal,  odmietal prestať až všetkých úplne otrávil a bolo po zasadaní, znova ako u „blbých na dvorečku“.

Problémy občanov, ktorí prišli na zasadanie ostali nevyriešené, pre starostu sú naďalej nuly, uvedené upozornenia prokurátora sa vôbec neprejednávali, riešil sa len jeden protest.  Hlavné, že   starosta dostal od poslancov zelenú na ďalšie jeho divoké stavebné aktivity s milióny a bytovkami. Môžete  imu ich  naďalej nekontrolovateľne futrovať, tu už vedia ako s nimi zatočiť. S pléna sa ozvalo, kde sú takéto milióny, tam sa dobre kradne a prerábajú domčeky.   

           Takto sa skončilo vytúžené, takzvané zasadenie OZ Brunovce, ktoré tu nebolo od mája v Brunovciach niet čo riešiť . No to nie je všetko. 

           O ďeň, 5.9.2007 sa na obecnej tabuli pred úradom objavil "zlatý kliniec programu" ktorý všetko po brunovsky zavŕšil. Zápisnica a  uznesenie OZ č.4 z uvedeného zasadania 4.09.2007. Človek nechce vlastným očiam uveriť. Stojí tu v bode 3. že upozornenia prokurátora sa prejednávali a všetci prítomní vieme, že je to lož lebo sa neprejednávali! 

          Čo k tomu dodať? Nieje to znova drzé falšovanie verejnej listiny pred očami verejnost? Nieje to zneužívanie právomoci alebo marenie úlohy verejného činiteľa, ale už nielen starostu!? Bude naďalej spokojná mietne prokuratúra, ktorej upozornenia samospráva obce ignoruje?  

 Vážený páni prokurátori,  páni  vyšetrovatelia PZ, predstavitelia štátu a všetci čo riadite toto dehonestujúce  teátro,  ste spokojní s takouto  samovládou?  S „vybavovaním“ Vašich upozornení, výziev,  ktoré nie sú hodné ani prerokovania?  S ignorovaním občanov s porušovaním zákona?  Ako vyvodíte zodpovednosť,  zasa nijako?   Je toto stále podľa Vás samospráva, alebo je to niečo celkom iné?  Koľko rokov ešte máme miesto samosprávy znášať  podvod, ponižovanie, hazardovanie s obecnými a štátnymi  miliónmi a  nekompetentnú "samovládu" s obrovskými kompetenciami?  –  Kedy skončí   tento verejný seriál,  ktorý nazvali občania „Blbí a blbší v zmysle zákona, pod všeobecným dozorom?“    

Rezak
Rezak píše:
Úterý 10.09.2013 14:24

KathyH / I don't think you've ever filmed a blog that I haven't liked, so thank you for keienpg fans informed. It's been fun to follow the excitement in the Philippines this past few weeks. Hope US fans have a way to see the results (I'm sure we'll fine a way!) Best to you as you finish and begin the next little piece of your journey.

Jeff
Jeff píše:
Středa 11.09.2013 13:16

I'm on work experience I wish that Heather Hunter would come back to porn we miss her, I'd love to see her first film back and all out Whiteboy Stomp Gangbang, can we make it hapepn http://dtnkonf.com [url=http://lxcbphe.com]lxcbphe[/url] [link=http://alhnjibw.com]alhnjibw[/link]

Brunno
Brunno píše:
Středa 11.09.2013 16:42

I'd like to speak to someone about a<a href="http://godvplhh.com"> mogtgare</a> Lacy is the hottest black chick ever and the only one i would proudly beat off too lol. She's AMAZING.

Liz
Liz píše:
Středa 11.09.2013 21:22

I'd like a phonecard, <a href="http://ltfuevbx.com">plaese</a> If this lovely young woman is supposed to be this guys girlfriend she should dump him. There was no sign of him giving any pleasure to her, it was all about him.

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky.

Enter the word
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31