Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Úmyselné, porušovanie zákona o obecnom zriadení, podľa uznesenia polície a Okr. prokurastúry Trenčín nieje trestné - "noc dlhých nožov 1.7.2004".

Úmyselné, porušovanie zákona o obecnom zriadení, podľa uznesenia polície a Okr. prokurastúry Trenčín nieje trestné - "noc dlhých nožov 1.7.2004".

„Návod ako pod ochranou prokuratúry a polície uvaľovať na poddaných občanov povinnosti prostredníctvom ignorovania zákona o obecnom zriadení a svojvoľne rozhodovať o osude celej obce."
"Z konania Dušana Močku nevyplýva, že by vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu..."  - Toľko citát z najnovšieho uznesenia  4 Pv 438/05-45 zo dňa 03.10.2006, prokurátorky JUDr. Mezovskej z nezávislej Okr. prokuratúry Trenčín,  po  všetkom čo sa odohralo v "samostatnom štáte v štáte Brunovce."   
     „Z Brunoviec teda oznamujeme verejným činiteľom na Slovensku radostnú novinu. Permanentné   porušovanie zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, nieje možné na Slovensku postihovať, kvalifikovať ako trestný čin. Tento zákon môžete   roky porušovať koľko sa Vám zachce, môžete klamať verejnosť, orgány činné v trestnom konaní a nehrozí Vám   žiadny postih, npr. ani za zneužívanie právomoci verejného činiteľa!      Zákon o obecnom zriadení Vás už vôbec nemusí trápiť, len ak by ste mali nebodaj nejaký vrodený cit pre úctu k právu a zákonnosti, alebo by ste sa chceli sami dať potrestať. Práve nám to došlo čierne na bielom.   Najhoršie čo sa Vám môže stať v tomto právnom členskom štáte EÚ je, že ak to prenasledovaní podatelia trestných oznámení    nevzdajú, prokurátor Vám nanajvýš tak podá upozornenie. Toho si ale nemusíte vôbec všímať, lebo máte predsa imunitu, samosprávu  do ktorej sa za nič na svete nemôže zasahovať  a najlepšie, ak požiadate samosprávnu organizáciu o právnu ochranu."                 
 
         De-facto o tomto u nás podľa mňa práve rozhodla nezávislá Okresná prokuratúra Trenčín,   šesnásť rokov vyšetrujúca trestnú činnosť D.Močka a spol. Rozhodovala, dozorujúca prokurátorka JUDr. Ggabriela Mezovská uznesením 4 Pv 438/05-45 dňa 03.10.2006,  vyšetrovateľ OR PZ Nové Mesto n/V por. Jaroslav Madara a por. Marek Čančinov z ORPZ Topoľčany, uznesením ČVS: ORP-502/OVS-TO-2005.  
 
O čo presne v tomto kole „šibalstiev samosprávneho grófstva v samostatnom šáte“   išlo?
 
1.júla 2004 sa konalo v obci Brunovce takzvané   zasadanie OZ s účasťou až štyroch verejných činiteľov poslancov  so siedmych a siedmymi bodmi  programu:
 
-        Schválenie územného plánu obce
-        Schválenie záverečného rozpočtu obce na r.2003
-        Návrh a schválenie rozpočtu na r. 2004
-        Schválenie hlavného kontrolóra obce
-        Prejednanie a schválenie VZN obce o dani z nehnuteľnosti
-        Prejednanie parkoviska pre HD Elektronika J.Šutovského
 
               Všimnite si jednu maličkosť. Tradične „po pohrebe s krížom“ sa takzvaný záverečný účet aj za r. 2003 a rozpočet na r. 2004 sa v „zmysle vlastného zákona č.1/1990 Zb. D.Močka o rozpočtových pravidlách v obci Brunovce“ schvaľuje až 1.júla 2004,   územný plán obce vrátený po dlhom boji samotným Krajským úradom Trenčín z dôvodu hrubých rozporov a nutnosti prejednania námietok s dotknutými sa jednoducho schváli štyrmi poslancami atď... a nikoho, ani dokonca nezávislú prokuratúru poverenú všeobecným dozorom na zákonnosťou, to vôbec netrápi!
             Čiže išlo o historicky najdôležitejšie, najzásadnejšie rozhodovania (VZN-ká) o osude celého územia obce, občanov o zvýšení daní „poddaným“, ktoré pred tým poslanci odmietli schváliť a obec ich hlasovanie sfalšovala a vyšetovateľ zamietol. Ďalej sa rozhodlo o rozpočte a záverečnom účte v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách o parkovisku pre spriazneného podnikateľa J.Šutovského v ochrannom pásme kanála Váhu v obytnej zóne,   atď... Čo vážnejšie ešte môže takáto obec z 540 občanmi a slovútnym zastúpením,  štyrmi čineleľmi schvaľovať?
           Na zasadanie sme sa preto ako „poddaný“   namietajúci územný plán, kde nám chcú nasilu postaviť v obytnej zóne medzi naše pozemky výrobno-obchodnú firmu, parkoviská pokazených aut, kde nám uvaľujú neschválené dane,   kde starosta „vyhadzuje“ nepohodlných poslancov, dostavili slávnostne aj s platným zákonom o obecnom zriadení. Tento sme dotlačili nahlas prečítať poslanca OZ Ing. Slavomíra Majerníka z dôvodu, že zákon jasne hovorí, že návrhy VZN a naviac takéto zásadné priam „historické“, musia byť v zmysle zákona vyvesené na obecnej tabuli zákonnú lehotu pred zasadaním z dôvodu, aby bola daná šanca občanom v právnom štáte vyjadriť. My sme sa vyjadriť chceli, aj k ÚP  obce  a mali sme k tomu aj dokonva rozhodnutie  KÚ Trenčín o vrátení ÚP na prejednanie. Verili sme, že konečne aspoň raz vyhrá zdravý rozum, zabránime nejhrubšiemu podvodu, najväčšiemu porušeniu zákona, aký samospráva môže nezákonným konaním,  pred zrakmi verejnosti zrealizovať. 
         Nepodarilo sa, lebo nezávislá prokuratúra tohto právneho štátu rozhodla, že  "hulvátske" znemožnenie aplikácie platného zákona o obecnom zriadení,  je  to v pohode a žiadna trestná činnosť sa neudiala. Starostu Okresná prokuratúra Trenčín,   konkrétne prokurátorka  JUDr. Marta Melicherová   znova len, už asi po šesnásty krát upozornila a ako tradične a náš podnet za porušenie tr. zákona sa tiež ako tradične zamietla. 
           Prečo vlastne Dušan Močko takto koná? Mal zrejme eminentný záujem presadiť svoje záujmy hoc akým   podvodom aj „cez mŕtvoly“ a obecné peniažky za územný plány už ktovie kde kolovali. Po prečítaní zákona bolo všetkým poslancom úplne jasné, že „násilným schvaľovaním“ týchto VZN na tomto zasadaní by vedome, hrubo a úmyselne porušovali zákon i Ústavu SR. Po krátkej debate nás prítomných a poslancov, najmä poslanec Ing. S.Majerník a I.Moravčík rozhodne vyhlásili, že „nesmieme konať protizákonne a zvolajme ďalšie zasadanie, kde sa veci v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zákonne prejednajú“. Takto by to bolo správne a už sme mysleli, že zdravý rozum a zákon prvý raz zvíťazil. Toto ale starostovi veľmi hrubo „preškrtlo všetky jeho čierne plány“. Nevydržal a jednoducho prehlásil, že zákon o obecnom zriadení nebudeme rešpektovať a okamžite na to nariadil hlasovanie o všetkých VZN. Štyria jeho poslanci aj Ing.Majerník, Petráš, Moravčík,a Kotleba ako „poslušní baránkovia zaraz zmĺkli, zapreli nos medzi očami“ a  zdvihli poslušne ručičky na všetko, čo vodca nadiktoval. Takto statoční verejní činitelia so svojim vodcom“ rozhodli o osude obce, o územnom pláne bez prejednania námietok ktoré nariadil KÚ Trenčín,  uvalili na poddaných občanov pomocou VZN zvýšenie daní, schválili parkovisko aut v ochrannom pásme kanála Váhu, pochybný rozpočet aj záverečný účet v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách atď. a to všetko v pohodičke „však prokuratúra ako vždy zaberie“ a  naozaj podľa mňa, naplno zabrala.  
       V súčasnosti na základe tohto „zbastardeného“ konania, aké sa zrejme môže podľa mňa odohrať beztrestne naozaj len u „blbých na dvorčeku“ alebo v Brunovciach v členskom štáte EÚ, realizuje starosta svoj územný plán, stavia na našich ukradnutých pozemkoch „predvolebnú bytovku“, za štátne milióny i keď vo veci prebieha trestné stíhanie, občanov ktorí sa postavili proti podvodom prijatému VZN o zvýšení miestnej dane a podali trestné oznámenie, práve uvalil súdne exekúcie u súdneho exekútora Mgr. JUDr. R.Lišáka v Hlohovci Nám. Sv. Michala č. 5.  
 
Ako toto konanie na záver zhodnotila dozorujúca prokurátorka Okresnej prokuratúry JUDr. Gabriala Mezovská z Nového Mesta n/V, po dvoch rokoch úporného vyšetrovania?
 
Konanie D.Močku a spol. je z ohľadom na trestné právo „OK“ , rozhodnutie prokuratúry sa musí rešpektovať a nám zainteresovaným sa doslova zastavuje rozum, čo všetko nieje v našom štáte podľa prokuratúry   trestné, čo všetko vraj nieje nepoškodzovanie občanov a čo všetko môže takzvaný verejný činiteľ mnohonásobne   obvinený z telesných činov prevádzať na „poddaných“ za   bieleho dňa, pod zámienkou samosprávy v právnom štáte Slovensko:
Npr:
- Uvalenie daňových povinností na celú obec úmyselný podvodným spôsobom,
- schválenie napadnutého ÚP obce ignorujúc vlastníkov dotknutých nehnuteľností ,
- schválenie VZN o rozpočte obce na r. 2004 a záv. účte na r. 2003 až 1.júna 2004 a množstvo ďalších vecí o ktorých sa na týchto stránkach dočítate.
 
Prečo!? Zlyhali sme my? Zlyhala prokuratúra? Zlyhal celý tento právny štát? Podala mňa naozaj zlyhal, toto je výsmech, akýsi „feudálny režim“,  samospráva v zmysle zákona 369/1990 Zb. v Brunovciach   od r. 1990 nevznikla a vznešené reči o základných právach, samospráve, Ústave SR  sú v mnohých prípadoch len plané žvásty na ohlupovanie verejnosti !    
 
Na záver ešte zacitujem z konečného uznesenia 4 Pv 438/05-45, dozorujúcej prokurátorky JUDr. Mezovskej:
 
Z konania Dušana Močku nevyplýva, že by vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu...“  a proti tomuto uzneseniu už zákon sťažnosť nepripúšťa“.
Dúfam, že keď všetko pravdivo zverejním, nikoho tým neurazím a nedopustím sa marenia vyšetrovania, lebo prokuratúra si myslí,  že je skončené.    
          Za zmienku stojí že p. prokurátorka, vyšetrovateľ J.Madara a teraz už aj M. Čančinov a ďalší už dávno rozhodujú o rôznych podaniach voči konaniu D.Močka, že jeho neprestajné porušovanie zákona je celému štátu chronicky známe šesnásť rokov, prišlo už 16 protestov a upozornení prokurátora, Močko dostal 16 pokút za nesprístupnenie informácií, dvakrát vyhodil zvolených poslancov, nerešpektuje prokuratúru, ani nález ÚS SR atď. a jeho ďalšie zneužívania funkcie dobre poznajú. Poznajú aj túto www stránku, kde sa zverejňujú tieto dôkazy v plnom znení aj s menami, no zdá sa, akoby toto boli pre orgány činné v trestnom konaní v právnom členskom štáte EÚ Slovensko, „poľahčujúce okolnosti“.   
 
A aký je všeobecný názor verejnosti na toto streštené šesnásťročné divadlo?
 
„ Bežne sa všetci od úradníkov, policajtov až po pánov na ministerstvách  pýtajú, kto za týmto človekom stojí, to nieje možné, čo sú všetci padnutí na hlavu alebo kúpení, nevidia akú hanbu tento človek robí celému štátu, dokedy to ešte bude tento štát tolerovať, dúfame, že táto nová vláda s tým konečne zatočí a podobne...    Ďalší zasa hovoria - keby to bola pravda dávno by musel sedieť v base a nemohol by už  kandidovať!!!“
A čo hovorí právny štát Slovensko ...? To vidíte sami!
Ja dodávam ešte toľko, že beriem na vedomie rozhodnutie prokurátorky Okr. prokuratúry  Trenčín JUDr. Mezovskej z Nového Mesta n/V, lebo je to ogám štátom poverený všeobecným dozorom nad dodržiavaním zákonnosti,  no abosdolútne nedôverujem jej dozoru nad vyšetrovaním, ani vyšetrovaniu vyšetrovateľov P.Madaru z ORPZ  Trenčín pracovisko Nové Mesto n/V a p.Čančinaova z OR PZ Topoľčany oddelenie skráteného vyšetorovania!
Predkladám preto   dôkazy, aby  si aj široká verejnosť mohla urobiť svoj vlastný názor, lbo "my tomu už vôbec nerozumieme".  Možno sa vo svete   nájde ešte nejaký „činný orgán“,  ktorý bude rešpektovať v zmysle tr. poriadku a dohovorov o ochrane ľudských práv a Ústavy SR  všetky dôkazy bez rodielu toho, kto ich zadovážil a konečne nahlas a jasne povie, že „kráľ Dušan je nahý a po tom čo previedol, už dávno nemá na tomto mieste čo hľadať!“ 
 
Niektoré dôkazy "noci dlhých nožov" - tzv. zasadaniu OZ 1.7.2004 
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031