Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

V Brunovciach znova falšujú verejné listiny, tentokrát ale zaťali privysoko!

Starosta obce Dušan Močko a poslanci už sú obvinení za falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny uznesenia o rozpočte obce, no i napriek tomu sa tu v pohode falšuje ďalej, lebo sa zo strany prokuratúry sa zatiaľ nikomu nič nestalo. Starosta provokačne vyvesil na úradnú tabuľu ďalšie sfalšované, pozmenené uznesenie OZ Brunovce zo dňa 4.8.2008 a úmyselne ho používa ako pravé. Zasa nim podvádza širokú verejnosť i kataster nehnuteľností. Vedome manipuluje s odcudzenými urbárskymi nehnuteľnosťami a až 1.2 ha týchlo pozenkov v intraviláne obce Brunovce, sa pod zámienkov "bytoviek" snaží podvodnom predať dvom osobám za neadekvátnu cenu. Verejní činitelia, poslanci OZ ktorých hlasovanie sfalšoval, mlčia! Pre čo? Vedia o podvode, alebo boli Močkom oklamaní? Čo sa to vlastne odohralo? Poslanci vedome odhlasovali predaj skrachovaných obecných nájomných bytov postavených na ukradnutých, nevysporiadaných urbárskych pozemkoch, Prvej stavebnej sporiteľni. Starosta vec ešte dorazil tak, že sfalšoval toto valastníkov poškodzujúce hlasovanie a na základe tajnej zmluvy, ktorá sa na zasadaní vôbec neprejednávala, predáva nie Prvej stavebnej sporiteľni, ale akýmsi dvom fyzickým osobám, lebo má s nimi vraj dobré skúsenosti. Overovatelia zápisnice, poslanec Jaroslav Šutovský a Anna Gajdošíková v pohode overili, podpísali sfalšovanú zápisnicu z tohoto zasadania. Zapisovateľ, zástupca starostu Jozef Čaňo, sfalšovanú zápisnicu nepodpísal. Či bol o podvdode informavaný alebo nie, sa zakrátko ukáže.
Na úvod trochu právnej teórie.
Trestný čin falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny,
úradnej pečate, úradnej uzávery,
úradného znaku a úradnej značky:

 

(1) Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa:

(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,

a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

Dňa 4.8.2008 poslanci OZ piatimi hlasmi schválili, že skrachované nájomné byty v obci Brunovce, na ktoré štát vynaložil cca 22 mil Sk, už nebudú nájomné a po odstúpení štátu od zmlúv a zmiznutí nezákonne vybranej stavebnej firmy, ktorá ju nedostavala, ich   dokončí Prvá stavebná sporiteľňa. Tá ich potom odpredá záujemcom, ale už do súkromného vlastníctva. Úrad pre verejné obstarávanie udeľuje za nezákonné výberové konanie pokutu, OR PZ stíha za trestný čin machinácie pri verejnej súťaži a falšovanie verejných listín. 
Relácia TA3 Čierny Peter, ktorá pojednáva o falšovaní a škandále  s obecnými nálomnými  bytmi v Brunovciach ,  je tu:
Čo sa odohralo na zasadaní OZ 4.8.2008 .
Zástupca starostu Jozef Čaňo sa pýta starostu D.Močka:
„Ja by som sa len toľko spýtal, aby sme si boli na istom. Prvá stavebná sporiteľňa na základe nejakej zmluvy vysporiada podlžnosti voči štátu, voči občanom, ktorí sa poskladali na túto bytovku, dostanú svoje peniaze vrátené, bytovka prejde do vlastníctva následne potom do vlastníctva prvej stavebnej sporiteľni, ktorá ju dokončí. Dobre som to pochopil? 
Starosta odpovedá: „Áno“ 
 
Zapisovateľ Jozef Čaňo na záver orečítal toto uznesenie, ktoré poslanci odhlasovali:
/bod 2./ Odsúhlasenie dokončenia devätnásť bytovky Prvou stavebnou sporiteľňou. Uznesenie piati poslanci schválili, poslanec Prosňanský a Luštík sa hlasovania zdržali.
 
Starosta ale zverejnil na úradnú tabuľu sfalšované pozmenené uznesenie, ktré je úplne iné ako to čo prečítal J.Čaňo a  odhlasovali poslanci.  
V bode 2. uvádza dokončenie bytovky dvoma neznámymi fyzickými osobami, kupujúcim Ing. Erikom Pavlisom, Andrejom Demianovičom a následný prevod do ich vlastníctva. O takýchto osobách a prevode vlastníctva sa na predmetnom zasadí vôbec nehovorilo, ani nehlasovalo! Taktiež uvádza, že sa týmto osobám odpredáva aj vyše hektára parcely č. 61/1. Čiže úplne pozmenené skutočnosti, oproti halsovaniu poslancov OZ!
/61/1 je ubárska parcela, ktorú starosta Močko, podľa uznesenia vyšetrovateľa OR PZ ČVS:ORP-378/OdV-TO-2005, s notárom Mgr. Michalom Dazmkom podvodom vydržal a prepísal na obec, no „do base neišiel“, lebo trestnú zodpovednosť za trestný čin podvodu mu siahodlhým vyšetrovaním,  ktoré trvalo 10 rokov premlčali./ 
Okrem uznesenia, starosta zverejnil na úradnej tabuli aj sfalšovanú pozmenenú zápisnicu zo zasadania 4.8.2008. 
bode 3 zápisnice sú uvedené sfalšované  informácie, o ktorých sa na zasadaní vôbec nehovorilo, ani nehlasovalo. Uvádza sa, že bytovku dokončí nejaký Ing. E.Pavlis a Bc. A.Demianovič, ktorí prevezmú aj záväzky. Sfalšovanú pozmenenú zápisnicu správoplatnili svojim podpisom overovatelia, poslanci OZ Brunovce Jaroslav Šutopvský a Anna Gajdošíková. Či falšovali úmyselne, alebo ich niekto podviedol, rozhodne vyšetrovanie. 
Z uvedených dokumentov jasne vyplýva, že uznesenie č. 11 a zápisnica zo 4.8.2008 sú zámerne sfalšované verejné listiny v prospech dvoch neznámych fyzických osôb, o ktorých sa na zasadaní 4.8.2008 vôbec nehovorilo, ani nehlasovalo. Poslanci hlasovali o Prvej stavebnej sporiteľni, ktorá byty dostavia a bude ich predávať do vlastníctva záujemcom.
Pointa č. 1:
Prečo starosta tak zúfalo tají, že stavbu aj ukradnuté urbárske pozemky chce predať do vlastníctva dvoch fyzických osôb a nie Prvej stavebnej sporiteľne ako to verejne oznámil na zsadaní poslancom a ako to oni odhlasovali? Prečo klame, prečo tají, uvádza verejnosť do omylu? Prečo znova falšuje, aj keď je už z falšovania obvinený? Prečo vedome, napriek výzvam neuvádza porušené vlastnícke vsťahy do súľau so zákonom, ale predáva ukradnuté pozemky  občanov ďaším osobám?   
Podvody, falšovanie, ignorovanie zákona, je v Brunovciach bežná prax, ktorú tu prokuratúra dlhé roky toleruje a udržuje "kráľovstvo samovládnej divočiny". Poslanci sú tu pre starostu zrejme len do počtu, alebo na srávoplatňovanie sfalšovaných verejných listín. Stále sa sťažujú, že starosta ich úplne ignoruje, klame, koná svojvoľne, no niektorí ako vidno zaprú aj nos medzi očami podpíšu mu hoc čo a je im jedno, že ide o milióny a zrejme  aj kriminál! 
Teraz záleží už len na jednom. Na  vyšetrovateľovi OR PZ a Okresnej prokuratúre Nové Mesto n/V, ktorá začala trestné stíhanie.
Pointa č. 2
O týchto zrúcaninách v hodnote "mínus" niekoľko stotisíc Sk, viď. http://brunovce.otvorene.sk/predaj-za-201ekorunu201c-kradez-alebo-pomsta , ktoré obec ukradla a nechala zdevasovať,  rokovalo OZ skoro rok, na každom zasadaní. Starosta sa išiel preraziť od zákonnosti, rušenia uznesení, vypisovania  všakovakých verených súťaží, len aby nemusel vrátiť tieto podvodom vydržané  nehnuteľnosti ich valstníkom Macháčovým, Mašánovej a Mitošinkovi. Dokonca ich chcel  hlásiť až na Europskú Úniu.
Vydržané Baraky a okolie
O tejto novostavbe skrachovaných obecných nájomných bytov, postavenej na ukradnutých pozemkoch v hodnote cca 22 mil sk,  rozhodol starosta v pohode, sfalšovaním uznesenia za niekoľko minút, žiadna verejná sútaž nebola treba a poslanci, ktorých rozhodovanie sfalšoval, mlčia.
 Úsudok o tejo samovláde si urobte sami.  
Nedokončené nájomné byty nad ČOV
 
Sledujme, ako tento 22 miliónový škandál, ktorý sa začal ukradnutím pozemkov, pokračoval podvodným výberovým konaním zhotoviteľa stavby, zmiznutím vybranej stavebnej firmy, oklamaním potenciálnych nájomníkov,  až po falšovanie verejných listín  a pokus o podvodný odpredaj  nájomných bytov a zápis v katastri, vyriešia orgány činné v trestnom konaní. Či si  ešte aj po tomto nechajú od Močka …. .. ….. alebo urobia koniec tomuto  "kráľovstvu divočiny v zmysle zákona č.369"?    
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31