Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Zajtra v Brunovciach schvaľujú rozpočet na r. 2012

Zajtra v Brunovciach schvaľujú rozpočet na r. 2012

Zajtra by mali poslanci v Brunovciach schvaľovať po pohrebe s krížom rozpočet na r. 2012 a veľa "všakovakých šibalstiev našej Júlie". Zasadanie bude o 17,00h. "Všetci ste tu nevítaní hostia, prídite sa pobaviť nad svojim osudom. Vše námietky sú nežiadúce, tak sa nebojte konečne zúčastniť verejného zasadania", rozhoduje sa o Vás a Vašich peniazoch! Ja som námietky za Vás už doručil priamo do rúk starostky. Dnes som svoje na úrade už zažil. Poslal som ich aj našim zástupcom poslancom, aby sa mohli pripraviť bojovať za Vaše dobro. Tu sú.

Obec Brunovce                                                                                                    12.marca 2012

Obecný úrad

poslancom OZ

a starostke Júlii Masárovej

 

 

Pripomienky k návrhu rozpočtu na r. 2012 - žiadam prečítať a prejednať na

najbližšom zasadaní OZ Brunovce.

 

Žiadam oboznámiť, pre čo nieje dodnes schválený rozpočet obce na r. 2012, žiadam výsledky hospodárenia rozpočtového provizória za každý mesiac, informácie o prečerpávaní obecného účtu počas rozpočtového provizória!

Rozpočet je nedokonalý, nedá sa z neho zistiť skutočné použitie verejných financií, čo bolo zrejme zámerom toho, kto ho zostavoval. Pripomienky žiadam vybaviť v zmysle zákona.

 

Navrhujem:

                                                                               I.

1. Položka 01.1.1.6 Zrušiť súčasný plat starostke 1713 Eur (t.j. 52 000 korún mesačne) a odhlasovať základný 1226 Eur ( t.j. 36 930 korún mesačne)

Starostka nekoná zákonne, dostáva za to upozornenia prokurátora, lebo si neplní zákonné povinnosti. Rozbíja vzťahy medzi občanmi používaním „nerovnakého metra“ k stavebníkovi, poslancovi OZ Jaroslavovi Šutovskému a k občanom, pri aplikácii stavebného zákona. Súčasný plat si podľa toho nezaslúži.

 

2. Položka 01.1.1.6 Znížiť plat úradníčke obecného úradu. Mesačné náklady na platy zamestnancov obecného úradu sú cca 2 830 Eur mesačne ( t.j. 85 000 korún) !!! Toto považujem za súčasnej krízy v obci z 560 občanmi za neúnosné.

 

3.Program 6.1 Znížiť poplatky za smeti a dne z nehnuteľností na polovicu, lebo ľudia nemajú peniaze, nezvládajú túto finančnú krízu. Dofinancovnie riešiť z peňazí získaných podľa bodu II.

 

4.Položka 09.1.1.1. Preveriť výšky platov v materskej škôlke, preveriť povinnú kvalifikáciu pracovníkov stravovania v škôlke, výsledky prehodnotiť obecným zastupiteľstvom a znížiť platy.

 

5. Program právne zastupovanie obce 01.1.1.6. Zrušiť položku 400 Eur činnosť exekútora a položku právne rady 500 Eur. Nebude nutná, ak sa starostka venuje aj „komunikácii s občanmi“ ako to sľubovala, prestane porušovať zákony a k závažným rozhodnutiam sa budú konať verejné zhromaždenie občanov.

 

6. Položka 01.1.1.6. Znížiť položku 500 Eur, na 50 Eur za internetovú stránku pre syna poslanca OZ J. Šutovského, lebo stránka je nekvalitná, dlhodobo neobsahuje ani nové zápisnice a uznesenia OZ, miesto územného plánu obce je tu rok len oznam, že „bude zverejnený čoskoro“ atď ..!

 

7. Program 1.1 členstvo v samosprávnych organizáciách. Navrhujem zrušiť členstvo v ZMOS aj jeho položku rozpočtu 170 Eur. Pomoc ponúkam bezplatne prostredníctvom organizácie ZOMOS.

 


II. Ako získať ďalšie financie pre obec.

 

Financie pre obec navrhujem získať vymožením pohľadávky od Dušana Močka

47 375 Eur ( t. j. 1,5 mil korún) , pokuta za skrachované obecné nájomné byty,

2 377 Eur ( t.j. 72 000 korún ) poplatky za zbytočne započatú dražbu obecného majetku, ktoré spôsobil Močko svojim nezákonným konaním a ignorovaním výziev štátneho fondu rozvoja bývania.

V súčasnosti je stav, že poslanci obecného zastupiteľstva odhlasovali, aby tieto pokuty platili za D.Močka z verejných financií daňových poplatníkov obce, teda občanmi ktorí za toto porušovanie zákona nemôžu!

 

Financie 3 552 Eur ( t.j. 107 000m korún) „posielam obci „ bude ich platiť D.Močko na základe vyšetrenia môjho trestného oznámenia, ak nadobudne právoplatnosť rozsudok súdu voči nemu, za falšovanie uznesení a vyplácanie neschválených odmien k jeho platu.

 

Ďalšie financie do rozpočtu obce navrhujem získať zrušením, alebo zoškrtaním vymyslených položiek v návrhu rozpočtu a to podľa analýzy a uváženia poslancov OZ. Ďalej odvolaním súčasného hlavného kontrolóra a riadnou kontrolou činnosti starostky Masárovej pri narábaní s verejnými financiami obce a dodržiavaní zákonnosti.

Navrhujem schvaľovanie a kontrolou jázd súkromného automobilu starostky na obecné účely.

 

 

 

 

 

D ô l e ž i t é o z n á m e n i e - žiadam prečítať na najbližšom zasadaní OZ, vziať na vedomie a vykonať opatrenia :

 

Bývalý starosta Močko zamestnával v pracovnom pomere na obci Brunovce od r. 2005 do r. 2010 svojho poslanca Igora Moravčíka, ktorému vyplácal mesačný plat a platil za neho z obecného účtu aj odvody, čo je protizákonné. Na tento stav som viackrát na zasadaniach OZ upozorňoval, že rozhodovanie v tomto nezákonnom zložení obecného zastupiteľstva bude neplatné, protiprávne a sú nim úmyselne porušované základné práva a slobody občanov, zakotvené v Ústave SR.

Starosta, poslanci ani hlavný kontrolór napriek tomu nekonali! V súčasnosti sa k veci vyjadril prokurátor a OR PZ zahájilo v tejto veci trestné stíhanie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Navrhujem pre to okamžité odvolanie hlavného kontrolóra obce M.Majerníka !

 

Bližšie informácie sú Obecnom úrade, na OR PZ, na prokuratúre a tu:

http://www.ta3.com/clanok/10764/v-obci-brunovce-nezakonne-zamestnavali-poslanca-obecneho-zastupitelstva.html

 

S pozdravom

Juraj Kukla 91625 Brunovce 83,

člen správnej rady Združenia občanov miest a obcí Slovenska ZOMOS. 

 

A pozrite si aj toto. Je to veľmi autentické aj pre našu obec, nebudete banovať:  http://www.youtube.com/watch?v=3CFnxsadnNs&sns=fb

 

 

 

Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31