Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Správy / Zástupca Čaňo, podľa Jána Mitošinku, klamal s tajnými odmenami poslancov.

Zástupca Čaňo, podľa Jána Mitošinku, klamal s tajnými odmenami poslancov.

O tomto i o celom súčasnom škandále v Brunovciach bude zajtrajšia relácia na hlavnom okruhu SRO o 17,10 h . Relácia sa koná počas zasadania OZ, ktoré začína 30.03.2010 o 17,00. V relácii sa analyzuje súčasný nezákonný stav samosprávy Brunovce, ku ktorému sa vyjadrujú aj právnici a politológovia. V záujme pomoci riešenia tohoto hanebného stavu, navrhujeme poslancom, aby zaradili do programu zasadania vypočutie tejto relácie.

Prídite na zajtrajšie zasadanie Obecného zastupiteľstva Brunovce !!!

 NEW- vypočujte si na SRO:  http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showNews&id=82998

          Na TA3  tretí príspevok Brunovce:    http://www.ta3.com/sk/playlist/relacie/8970

List  Obecnému zastupiteľstvu a hlavnému kontrolórovi M.Majerníkovi k zasadaniu OZ 30.03.2010.

Poslancom  Obecného zastupiteľstva Brunovce   

a hlavnému  kontrolórovi  obce Brunovce

 

Zasielame Vám tieto pripomienky, žiadame ich prečítať a brať na vedomie na najbližšom zasadaní OZ 30.03.2010.

 

Pripomienky k zmenám rozpočtu za r. 2009 a návrhu rozpočtu obce Brunovce na r. 2010 .

 

         Poslanci, hlavný kontrolór obce, občania a médiá v súčasnosti  verejne odhalili závažné skutočnosti protiprávneho výkonu samosprávy a nezákonného narábania s verejnými financiami starostom obce Brunovce Dušanom Močkom a spol.  ktorý v súčasnosti čelí v tejto  veci obžalobám za trestné činy porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a falšovania verejnej listiny rozpočtu obce, viď príloha.    

       Na základe zistených skutočností  navrhujeme,  aby rozpočet na rok 2010 a protiprávne  prevádzané zmeny rozpočtu  r. 2009  za tohto stavu poslanci OZ

 

                                                                        n e s c h v á l i l i .

 

           Počas zasadania OZ v utorok  30.03.2010 bude SRO o 17.10 vysielať reláciu o tejto záležitosti aj so stanoviskami právnikov a politológov.   Navrhujeme poslancom  OZ,  aby jej vypočutie bolo zaradené do programu tohto zasadania.

 

      V záujme  skutočného riešenia, aby sa  skončilo  netransparenté, protiprávne konanie,   znehodnocovanie verejných financií, ktoré pochováva našu obec   navrhujeme,  aby poslanci OZ prijali uznesenie:   

 

        1.Zariadili neodkladné vykonanie  auditov  účtovnej závierky za r.2006,2007,2008,2009,

           ktoré  stanovuje   zákon o rozpočtových pravidlách č. 538/2004,  § 16 odst. 3., aby bola 

           overená ich  pravdivosť.    

           

        2.Zariadlili neodkladné vykonanie  inventarizácie  majetku obce,  ktorú  nariaďuje

           minimálne raz za dva roky  zákon o účtovníctve  č. 431/2002 § odst.3

           a ktorá v obci Brunovce neexistuje!

 

        3. Preverili všetky položky zmien rozpočtu za r. 2009 a rozpočtu na r. 2010   so

            skutočnosťou,   faktúrami, financiami vyplatenými v hotovosti za práce a služby pre

            obec aby sa zistilo, či ide o pravdivé údaje.   

 

        3.Iniciovali hĺbkovú finančnú kontrolu  Ministerstvom financií SR.

 

        4.Iniciovali previerku zákonnosti výkonu samosprávy v zmysle Zákona  o prokuratúre 152/2001, § 30  - 

           previerka zachovávania zákonnosti .

O d ô v o d n e i e

 

          Poslanci  preukázali, že obce Brunovce nefunguje v zmysle zákona o obecnom zriadení, neexistuje tu relevantná kontrola,  starosta je  od mája 2009 práce neschopný, svojvoľne mení rozpočet, operatívna evidencia rozpočtových opatrení, ktorú nariaďuje  zákon o rozpočtových pravidlách neexistuje!  Skoro rok práce neschopný starosta  neodovzdal kompetencie, nemôže sa vraj dostavovať  na zasadania OZ, no   na iné akcie sa dostavuje.

 

1. Poslanci zistili, že obec Brunovce porušuje najzákladnejšie ustanovenia zákona. Nevykonáva audit účtovnej závierky obce  a úradníčka neoverené závierky  odovzdáva daňovému úradu. Poslanci v rozpočte na r. 2009 schválili  financie na položku  audit účtovnej závierky,  no práce neschopný  starosta  túto položku rozpočtu bez vedomia a schválenia  poslancov zrušil. Jeho  absurdné konanie,  ktoré hovorí samo za seba!     

 

2. Úradníčka G.Facúnová  oznámila,  že  neexistuje ani  platná inventarizácia majetku obce a nevie ani kedy naposledy bola vykonaná! Ide o  abnormálne porušovanie zákona. Účtovné závierky odovzdávané daňovému úradu  z tohto dôvodu nekorešpondujú  so skutočnosťou, lebo nie je známy súčasný majetok obce!    Pokiaľ poslanci nepoznajú skutočný majetok obce,  nie je možné schvaľovať ani rozpočet na r. 2010.  

 

3. Poslanci  na dvoch posledných zasadaniach preverovali len kapitoly rozpočtu na r. 2010 a zmeny ktoré v r. 2009 protiprávnym spôsobom prevádzal starosta. Porovnaním schváleného rozpočtu na r. 2009 a údajov ktoré dodala úradníčka a starosta je preukázateľné, že dodali   nepravdivé údaje, navrhujeme poslancom ich  preverenie.   viď. Príloha č. 2.  

 

4. Poslanci dosiaľ  nepreverovali konkrétne  financie   rozpočtu 2009,  čí boli  skutočne použité na účely  ktoré uvádza starosta a či nešlo o nepravdivé, nereálne sumy a  položky.  Poslanci na začiatku volebného obdobia uložili zástupcovi Jozefovi Čaňovi realizovať mesačnú kontrolu faktúr.  Oznámil že ju neprevádza!  

 

        Z uvedených dôvodov, v súlade stým ako  rozhodli poslanci na minulom zasadaní nie je možné sa za tohto stavu relevantne   vyjadriť  k všetkým  jednotlivým sumám a položkám rozpočtu na r. 2010,  lebo zmeny rozpočtu za r. 2009   nový rozpočet, pravdivosť jednotlivých položiek na seba  zásadne na naväzujú.

      Za osobitnú pozornosť poslancov stojí položka rozpočtu, dotácia na opravu komunikácií.  Navrhujeme zistiť, či výberová komisia  Peter  Zbudila a Jarolím Jambor  vysvetlili vybranej firme,  že starosta svojvoľne zrušil domové kanalizačné šachty a že  najprv je treba vyhotoviť asi 60 domových prípojok a až potom je možná oprava komunikácií.   

 

      Ako náhle bude prevedená hĺbková kontrola,  bude existovať inventarizácia majetku obce, audity účtovných závierok, budú známe financie za práce a služby pre obec, evidencia cestovných nákladov, poštovné , telefóny,  údržby  a rôzne  iné podozrivé položky    a bude poslancami preverená  dôveryhodnosť  týchto údajov   či nejde o fiktívne a lebo prehnané   výdavky,  budú podané z našej strany   konkrétnejšie pripomienky k rozpočtu na r. 2010. 

 

Za občiansku iniciatívu Zastavme zneužívanie samosprávy

                                                                                                 Juraj Kukla

 

                                                                                                                                                      26.03.2010

Eden
Eden píše:
Pondělí 09.09.2013 04:56

My idea is which in turn people can carry out a young loan and payit back when their pay check arveris. Payday loans Caribbean arealso popular as instant loans. Christians do not are of the opinion in chargingunfounded interest on much type of credit access.

TeaWoong
TeaWoong píše:
Úterý 10.09.2013 09:41

Dang ill just say Dang ill just say wait for the patch to come out,because it would suck if you have to make a third my player. Was this<a href="http://lgufyijkzi.com"> aenswr</a> helpful?

Nidhi
Nidhi píše:
Úterý 10.09.2013 16:54

something about restriction from the gornenmvet. Why do you say so much about the improvement?Sorry, I haven't read the whole essay now, and my point may be wrong. I'll read it later. http://lhxlej.com [url=http://qvmjuganm.com]qvmjuganm[/url] [link=http://effmwupqyw.com]effmwupqyw[/link]

Maite
Maite píše:
Úterý 10.09.2013 22:11

Do you know what extension he's on? i wish<a href="http://obyzafqgtn.com"> iuclod</a> shove my dick in her pussy then cum all over those tiny tits and then she sucks my cock

Azul
Azul píše:
Středa 11.09.2013 06:23

I can't get through at the menomt If she grew her hair longer and lost a bit of weight she'd look EXACTLY like this girl I wanna fuck. DAMN http://lvmqznmt.com [url=http://qyqvcutx.com]qyqvcutx[/url] [link=http://edscllerh.com]edscllerh[/link]

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky.

Enter the word
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« leden 2022 »
leden
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31