Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Archív / Všeobecné

Všeobecné

archív
Soubor PDF document vyhlasenie poslankyn.PDF
Soubor JPEG image mandát1.JPG
Soubor Microsoft Word Document Žiadosť info. odmeny, Klub Strazov.doc
Soubor Microsoft Word Document Rozhodnutie sprist. info. odmeny k platu.doc
Soubor Microsoft Word Document uznesenie o odmene 1.doc
Soubor Microsoft Word Document uznesenie o odmene 2.doc
Soubor Microsoft Word Document vyčíslenie odmien, platu.doc
Soubor Microsoft Word Document Žiadosť o info 2006 odmeny.doc
Soubor Microsoft Word Document priateľ a nepriateľ informácií.doc
Brunovce z družice
Soubor JPEG image Brunovce z družice
Soubor JPEG image Vzdanie sa madátu starostu r. 1990 str. 1
Dňa 25.1.1991 sa D.Močko vzdal svojho mandátu. O niekoľko dní to poprel a zneužíval samosprávu za plného vedomia štátu.
Soubor JPEG image Vzdanie sa madátu starostu r. 1990 str. 2
Dňa 25.1.1991 sa D.Močko vzdal svojho mandátu. O niekoľko dní to poprel a zneužíval samosprávu za plného vedomia štátu.
Soubor JPEG image Okresná prokuratúra Trenčín v r. 1994 "schválila" trestnú činnosť starostu D.Močka
Okresná prokurátorka JUDr. Anna Muríňová uznesním Pn 155/93-170, nezistila vôbec žiadnú trestnú činnosť "samovlády" obce Brunovce a starostu D.Močka v r. 1990 -1994. Po štvorročnom permanentnom vyšetrovaní vec odložila, nakoľko nejde ani len o podozrenie z trestného činu a vec nieje na mieste vybaviť inak. Dnes po šesnástich rokoch a pribraní advokátov z nadácie Občan a demokracia je za tieto činy starosta obvinený zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, nakoľko skutok sa znova opakuje.
Soubor JPEG image Vyhlásenie nových volieb na starostu v r. 1991
Soubor JPEG image Petícia za odstránenie dlhodobého nezákonného stavu v obci Brunovce str. 1
Soubor JPEG image Petícia za odstránenie dlhodobého nezákonného stavu v obci Brunovce str.2
Soubor JPEG image Akcia za zvolanie verejného zhromaždenia občanov str.1
Soubor JPEG image Akcia za zvolanie verejného zhromaždenia občanov str.2
Soubor JPEG image Výzva MŽP na vrátenie štátnej dotácie na kanalizáciu str.1
Soubor JPEG image Výzva MŽP na vrátenie štátnej dotácie na kanalizáciu str.2
Soubor JPEG image Zrušenie infozákona v obci Brunovce a zákaz nástupu na uprázdnený mandát poslancovi
Soubor JPEG image Rozsudok Okr. súdu Nové Mesto za nerešpektovanie nálezu ÚS SR str.1
Soubor JPEG image Rozsudok Okr. súdu Nové Mesto za nerešpektovanie nálezu ÚS SR str.2
Soubor JPEG image Vyúčtovanie exekúcie za nerešpektovanie nálezu ÚS, IÚS 13-02, str.1
Soubor JPEG image Vyúčtovanie exekúcie za nerešpektovanie nálezu ÚS, IÚS 13-02,str.2
Soubor JPEG image Vyhodenie z SDKÚ str.1
Soubor JPEG image Vyhodenie z SDKÚ, str.2
Soubor JPEG image Zastavenie exekúcie
Po pätnástich rokoch špinenia, dňa 28.02.2006 bola uznesením Okr. súdu Trenčín, zatavená exekúcia za údajné nedoplatky na miestnej dani Jurajovi Kuklovi. Exekútorka prehlásila, že so starostaom D.Močkom už nikdy nechce mať nič spoločné a preto si radšej nevyúčtovala ani exekútorské trovy. Mnohí občania ktorý boj nevydržali, "zapreli nos medzi očami" a pod hrozbami starostu, exekúcie a súdu, exekúciu nezákonne vymahané mietne dane zaplatili.
Soubor Odpoveď gen. prokurátora JUDr. Bachu na podnet poslanca NR SR J.Čarnogurského str1.
Soubor Odpoveď gen. prokurátora JUDr. Bachu na podnet poslanca NR SR J.Čarnogurského str2.
Trestné oznámenie poslankýň OZ Brunovce
Soubor Odpoveď gen. prokurátora JUDr. Bachu na podnet poslanca NR SR J.Čarnogurského str3.
Rozhodnutie ÚS SR IÚS 13/02
Rozhodnutie ÚS SR, ktorý rozhodol vo veci zrušenia info-zákona a zákeze uplatňovania posleneckého nadátu obcou Brunovce a súkromnou firmou starostu D.Močka, BRAMO s.r.o.
Dôkazy o nezákonnom "vydržaní"
Dôkazy o tom, ako starosta Močko oklamal notára. Nezákonným "vydržaním" prepísal na obec urbárske nehnuteľnosti, ktoré OÚ Nové Mesto n/V právoplatným rozhodnutím vlastníkom vydal. Traz na ukradnutom pozemku stavia "predvolebnú" bytovku.
Uznesenie Okr. prokuratúry - exekúcia
Okresná prokurátorka trestné oznámenie oznamujúce svojvoľné uvalovanie exekúcií zamietla. Nezitila žiadne porušenie zákona - sťažnosť nieje prípustná.
Trestné oznámenie voči vyplácaniu neschválených odmien k platu starostovi.
Starosta Dušan Močko si dva roky nadeloval odmeny k základnému platu bez schválenia OZ. Oznámil, že k udeľovaniu odmien použil staré uznesenia. Vo veci je podané trestné oznámenie. Od 20.02.2006 vec nieje vyšetrená, vyšetruje polícia v Novom Meste n/V o vyšetrovaní nemáme žiadne informácie.
Dôkazy - "noc dlhých nožov 1.7.2004"
Ako Okresná prokurtasúra Trenčín rozhodla o podvodnom prijímaní VZN v obci Brunovce
Nové pokuty za info-priestupky r. 2006
Soubor Rozsudok KS Trenčín 17/10/2006-57 str.1
Soubor Rozsudok KS Trenčín 17/10/2006-57 str.2
Soubor Rozsudok KS Trenčín 17/10/2006-57 str.3
Soubor Rozsudok KS Trenčín 17/10/2006-57 str.4
Časopis Život str.1
Časopic Život str.2.b.jpg
Časopis Život str.3b.jpg
Odpoveď NKÚ.JPG
Žiadaosť, informácie o kontrole na OÚ Brunovce.JPG
žiadosť o výsledky kontroly.jpg
Odmietol fúkať prišiel o vodičák!
Podnet na NKÚ
Odpoveď starostu NKÚ
Odpoveď hl. kontrolóra NKÚ
Odpoveď poslancov OZ NKÚ
Odmeny ktoré poslanci dať nechceli.
Starosta si vyplatil za december: 2006, 31.620,-Sk a odmenu 6.324,-Sk. Za január 30.245,-Sk a odmenu 6.049,- Sk.
Infožiadosť, výsledky kontroly ktrú sme žiadali od NKÚ a o rozpočty obce.
Infožiadosť kto je zástupca starostu a aký má starosta plat
Uznesenie OZ 12.2.2007 -sfalšované
Vyplácanie súkromno- obecného právneho zástupcu JUDr. Grujbára.JPG
Obec Brunovce a taktiež aj osobu D.Močka zatupuje advokát JUDr. Radovan Grubár . Tieto financie mu vyplatil z obecného konta. Za aké konkrétne veci odmieta sprístupniť!
vyplácanie súkromno-obecného advokáta JUDr.Grujbára.1.JPG
Vyplácanie súkromno obecného advokáta JUDr. Radovana Grujbára informácia č. 1
Pozvánka na zasadanie OZ 18.05.2007
Žiadosť OZ Brunovce 16.5.2007
"Zasadanie 31.7.2007 nebude"
"Zasadanie bude 31.7.2007"
TN - nezvol. zasadanií OZ.jpg
Pozvánka na zasadanie OZ 13.8.2007
Soubor PDF document Nález Ústavného súdu I. ÚS 13/02
Zrušenie zákona o informáciách a volebného zákona
Soubor PDF document Upozornenie prokurátora Pd 49/07-8
Upozornenie prokurátora voči nezvolávaviu zasadaní OZ v zákonnej lehote
Soubor PDF document Pd 111/07-4 upozornenie prokurátora voči záverečnému účtu
Záverečný účet nebol zverejnený v zmysle zákona. Toto prušovanie zákona o obecnom zriadení trvá neustále.
Soubor PDF document Pd 46-07-8 protest prokurátora -opatrovateľská služba
Schavľovanie VZN, uvaľovanie povinností v rozpore so zákonaom, uvalovanie exekúcií na občanov ktorí nechcú súhalsiť s podvodmi a uvádzanie súdov do omylu , je je bežný šport strostu D.Mčka. Svedčí o tom aj toto nezákonne prijaté VZN a protest prokurátora.
Žiadosť občanov na zasadaní 18.5.2007.jpg
Zápisnica uznesenie 0Z 4.9.2007
Pozvánka na zasadanie 4.9.2007
"Zrušenie a schválenie záverečného účtu za r. 2006
Výpoveď notára M.Dzamku -priznaie
Pozvánka na zasadanie OZ 31.10.2007
Pozvánka na zasadanie OZ 13.11.2007
Nové obvinenie D.Močka a spol. za tr. čin falšovania
Krajská prokuratúta -preskúmanie
KP Trenčín skúma neúčinné upozoernenie proklurátora Mgr. Meliceha, vo veci nezákonného schvaľovania rozpočtu obce na r. 2007 a záverečného účtu za r. 2006 udelené Brunovciam.
Soubor audio/x-ms-wma Nahrávka -mandát
Poslanec Ing. Slavomír Majerník nechodí na zasadania OZ vyše roka. Zo zákona mu mandát zanikolo. Starosta odmieta dplniť uprázdnené miesto poslanca naprik výzvam i uzneseniu o doplnení mandátu z februára 2008.
Vydržania zápisnica PZ
vydržania zápisnica PZ.jpg
Soubor audio/x-ms-wma Starosta hlási predaj "Barakov" na Europskú úniu.
Soubor audio/x-ms-wma Starosta falšuje rozhodnutia poslancov
Soubor audio/x-ms-wma Obec má majetok zhodnocovať!?
Uznesenie Baraky
"Verejné súťaže o zrúcaniny Baraky"
Soubor audio/x-ms-wma Výzva poslancom: "čo mienite urobiť so sfalšovaným uznesením zo dňa 4.8.2008 ?"
Nový Čas 3.11.2008 - Starostu vinia z falšovania verejnej listiny
Soubor audio/x-ms-wma Falšujete p. Močko
Soubor audio/x-ms-wma Čaňo zasadanie 6.11.2008 .wma
Soubor audio/x-ms-wma Čaňo II. zasadanie 6.11.2008 .wma
Soubor audio/x-ms-wma Prosňanský zmluva tu nebola, zasadanie 6.11.2008.wma
Soubor audio/x-ms-wma Šutovský priznanie.wma
Soubor audio/x-ms-wma Zasadanie 6.11.2008 Juraj Kukla
Uznesenie zo zasadania OZ 6.11.2008
Soubor Správa katastra Nové Mesto n/V
Oznámenie o kúpno - predajnej zmluve bytovky a urbárske pozemky
Obvinenie starostu D.Močka - falšovanie .
28.11.2008 bol starosta D.Močko obvinený z ďalšieho trestného činu falšovania uznesenia OZ Brunovce o predaji skrachovaných nájomných bytov a odcudzených urbárskych nehnuteľností, ktoré predával Prvej stavebnej sporiteľni a.s. , čo sa ukázalo ako nepravda.
Uznesenie PZ tr. čin - falšovnie predaj nájomných bytov.
Koludačné konnie železnice 29.01.2009
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930