Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Koniec Babylonskej veže.

Koniec Babylonskej veže.

Pri Babylonskej veži si ľudia prestali rozumieť, pomiatli sa im jazyky. Vežu nikdy nedokončili, rozpadla sa. Pri našej veži sú 20 rokov pomätené jazyky, pomätené zmýšľanie, pre tvrdohlavosť aroganciu človeka. Tí čo nevedeli, ani vedieť nechceli, bez rozmyslu rozhodovali! Tí čo vedeli, zneužívali postavenie, tajili. Na tých čo zo stáda vybočili, do nemoty kydali, a na exekúcie dávali. Po dnešku je zrejme koniec tejto Babylonskej veže. Niektorí zamočení hrajú nové divadlo, niektorým sa oči otvorili. Zistili, že aj oni sú za všetko zodpovední.

          Po prvom pokuse 27.09.2009 sa konal druhý pokus o zasadanie OZ. Zasadanie OZ musí byť podľa zákona  o obecnom zriadení najmenej raz za dva mesiace. N e p o v e r e n ý  zástupca starostu Jozef Čaňo,  zvolal na 22.02.2010 zasadanie s týmto programom:  

 

1.Otvorenie

2.Prejednanie VZN o poskytnutí dotácie pre MŠ

3.Zmeny rozpočtu za r. 2009

4. Návrh rozpočtu na r. 2010

5.Uznesenie

6.Záver

 

Aká bola účasť na tomto historickom  zasadaní ?

 

          Nikto z občanov okrem nás skalných, sa  neprišiel pozrieť ako sa bude rozhodovať „po pohrebe s krížom“ o  obecných miliónoch,  ktoré panovník minul už v roku 2009 a na čo chce  minúť ďalších 15 miliónov  v rozpočte na r. 2010. Veď my budeme až potom nadávať a mudrovať čo by sa malo  a čo nie je.  Žiadni ďalší občania teda  neprišli! Nikoho nič nezaujíma! Nikoho netrápi  kam idú ich milióny,  všetci čakajú čo sa stane. Veď noviny Brunovce.otvorene si prečítajú za  múrmi domov a nemusia mať riziko, že ich uzrie vodca.    

       U niektorých ešte stále panuje názor,  veď Dušan s Gabikou najlepšie vedia, čo s našimi  miliónmi urobiť.  Dostavili sa teda  len štyria poslanci a my skalní ako „jediný relevantný kontrolný orgán obce v zmysle špeciálneho zákona o Brunovciach“. Zistili sme, že  disponujeme s lepšími  informáciami ako  poslanci,  ktorí tu vládnu a zdvíhajú ruky za všetko, čo im veľký vodca nadiktuje . Niektoré dôležité informácie  získané z  útrob obecného úradu  zverejňujem tu,  aby si občania skrývajúci sa za múrmi domov,  mohli urobiť vlastný názor. 

 

Info- žiadaosť a odpoveď  rozpočet obce na r. 2010

 

Info - žiadosť a odpoveď o zmeny rozpočtu za r. 2009

 

 

Zmeny rozpočtu za r. 2009 predložené  poslancom na schválenie 22.02.2010 vypracovala G. Facúnová

 

Info-žiadosť  a odpoveď o faktúry r. 2009 

 

Faktúry za r. 2009

 

Info- žiadosť a dopveď o zmeny rozpočtov, faktúry,účtovnú uzávierku, inventarizácie

 

Nová info - žiadosť o účtovné uzávierky, inventariazácie, zmeny rozpočtov...    - na odpoveď sa čaká

 

 

Dokumenty  ktoré boli predložené na schválenie poslancom. 

 

Návrh rozpočtu na r. 2010 - 2012

 

        P. úradníčka Gabrela Facúnová, po mojich výzvach  a žiadostiach o informácie, nakoniec vyrobila „vynikajúci rozpočet pre akéhosi menovca obce Brunovce niekde  z Marsu“, ktorý už aj podľa prítomných poslancov s realitou Brunoviec,  nemá nič spoločné. Nikto,  občania,  ani poslanci ktorí ho mali bez  rozmyslu ako obyčajne „odhailovať“  sa z neho skutočnosť,  na čo sa prachy prelievajú, nedozvedeli.  Sú riadne zašifrované aj pred poslancami. Vie to jedine ON resp. ONA!

         Rozpočet mal byť podľa zákona už dávno schválený! Najneskôr do konca roka 2009, no u nás nemusí! Máme rozpočtové provizórium“. P. úradníčka zostavila  akési virtuálne vznešené frázy o zákonnosti, občanoch, kultúre, podnikaní, auditoch, perfektnej kontrole  použitia našich financií..... Je to obdobný virtuálny  rozpočet,  aký poslanci odhlasovali   na r. 2009. Jeho  výsledky vidí každý,  kto nemá belmo na očiach.   Zamyslel sa už niekto koľko  miliónov sa tu za 20 rokov "kráľovstva babylonského" pod zámienkou rozpočtu prelialo a   kde sa vlastne všetky podeli?! Komu a aké platy a odmeny sa tu nadeľujú a ako mohla táto obec vyzerať?

 

 

 

Návrh rozpočtu úradníčky Facúnovej,  

                pre   obec Brunovce   je tu:     Návrh rozpočtu 2010                                

                                Pre porovnanie:    Schválený rozpočet na r. 2009 - (poznámka: tu mám podozrenie že p. úradnička poskytla nesprávny  dokument)

 

Nový dokument rozpočet na r. 2009 dodaný 3.Marca 2010.

Tento  rozpočet by mal byť už správny:   Schválený rozpočet II na r. 2009

 

 

Rozpočet, výdavky v eurách za r. 2009:  Tabuľka

 

 

 

        Čo  vlastne hovorí o  hospodárení obce  zákon o obecnom zriadení? Ktože to  vlastne má určovať hospodárenie s majetkom obce? Starosta, úradníčka, alebo poslanci? Kto má  zostavovať ten  skutočný rozpočet  obce,  aby nevznikli miesto rozpočtu   táraniny odtrhnuté o reality?  Zákon o obecnom zriadení § 11 hovorí:

 

 (4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta

 

Odkaz na zákon o obecnom zriadení tu: http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-obecnom-zriadeni/

 

Myslím,  že je  to jasne napísané  a už žiadne výhovorky na Dušana, Gabiku, Janka, Marienku to neobstoja!!!

 

       Pracovníčka p. Facúnová mi povedala,  že „tie frázy uvedené v návrhu rozpočtu“  stiahla kdesi z internou (skôr sa zdá že  z Marsu)   a že nemôže za to,  že niekto na internet  takéto blbosti vyhodil,   a je rada, že pod  predlohu z internetu dala  obecné milióny. Kto  žije v Brunovciach  a prečíta si toto dielo, vidí že sa jedná o frašku alebo podľa poslancov o drísty nekorešpondujúce s realitou.      

Internetové predlohy alebo frázy nie sú povinné. Každá obec je svojprávna a má si tu uviesť svoje reálne úlohy a reálne financie. Rozpočet nemôže byť  pro- forma zdrap papiera, schválený  v rozpore so skutočnosťou!   

 

 

 

Zmeny rozpočtu  za rok 2009

 

        Ďalší dokument, zmeny rozpočtu obce počas   r.2009! (materiál  p. Facúnovej predložený poslancom   tu:) Rozpočtové opatrenia, zmeny,   musia byť podľa zákona  o rozpočtových pravidlách č. 538/2004 Z.z. §14 odst. 3  riadne vedené a    schvaľované operatívne! Čo znamená operatívne? Znamená to priebežne,  jednotlivo počas celého roka,  poslancami OZ t.j. pred  realizáciou každého rozpočtového  opatrenia.  

        Keď sa to takto nevykonáva,  poslanci sú potom len bábky,   berú zodpovednosť za iných na seba,  a zrejme ide   porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku § 237 Tr. zákona!  

        P. Facúnová zmeny rozpočtu na r. 2009 vyhotovila podpísala až vo februári 2010 v pohode „po pohrabe s krížom“ a dokonca sa sama priznala, že hrubo porušuje zákon!  Operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení vykonaných počas rozpočtového roka  vôbec  nevedie!   Teraz    vo februári 2010 chce, aby si  poslanci dodatočne  (ako je tu zvykom) schválili „zlatú mrežu za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku“ aby zobrali zodpovednosť za turecké hospodárstvo  s obecnými miliónmi v r. 2009.   Po tomto úkone   zamkla,  zmizla maródovať a dovolenkovať.

 

Kto chce vedieť viac,  tu je zákon o rozpočtových pravidlách č. 538/2004 Z.z.: 

 

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=18231&FileName=04-z583&Rocnik=2004

 

 

Ako to všetko  na zasadaní dopadlo?   

 

           Poslanci spočiatku už ani nehodlali riadne rokovať,  podpisovať nejakú zápisnicu a uznesenie ktoré sa potom obyčajne  sfalšuje, "úradníčka  sa pomýli" a  a nasleduje trestné stíhanie.

          Poslanec p.Šutovský zapol diktafón a začala všeobecná  búrlivá debata o „zlodejčinách“,  rozbitých miestnych komunikáciách, kanalizácii zadarmo s chýbajúcimi prípojkami, nevyužitom vodovode,  falšovaní uznesení, podivnostiach pri akcii nájomné byty a ukradnuté urbárske nehnuteľnosti  o  kuchárke  materskej škôlky p. Zlate Močkovej  a jej podivných stravovacích aktivitách svojej rodiny,  neznámom výbere firiem na prácu pre obec npr. opravu obecného úradu a materskej škôlky o financovaní čističky, jej pracovníkoch a vyplácaní poslanca Moravčíka, ktorému sa aj zástupca starostu Čaňo veľmi čudoval ... Prejednala sa aj kauza o úradníčke „sústavnej omylníčke“  ktorá sa mýli pri prepisovaní  (falšovaní?) uznesení a o podivnom  kšefte,  kde boli poslanci (zástupcom starostu bez kompetencií)  vyzývaní  odhlasovať vec  s pozemkami pri Potvoriciach a nakoniec sa zistilo,  že podnikateľ ktorý tu figuruje,  je na exekúcii!!!    Poslanec Šutovský poznamenal,   že konečne sa tu skutočne  niečo rieši!   

           Poslanci a zástupca starostu verejne oboznamovali o osobných stretnutiach so starostom, ako arogantne sa knim správa, ako už za nim nepôjdu,  ako sa   taja  informáciie o  svojvoľnom nekontrolovateľnom  rozhodovaní  a financovaní.   

           Konečne!   Pandorina skrinka je otvorená! 

 Po týchto prejavoch verejných činiteľov sa už vziať naspäť nedá. Poslanec Šutovký má všetko na nahrávke! Raz to zákonite muselo prasknúť,  no malo to byť oveľa, oveľa  skôr !!!

          Zásadné a doslova škandalózne na celej veci je,   že poslanci  sa od „firmy GF+DM Obec Brunovce a spol.“ ktorá tu roky miesto  samosprávy rozhoduje, nedozvedia ani len relevantné skutočnosti,  „nemajú nič, nevedia nič“ a majú schváliť čo im podstrčia, a zobrať  za  aktérov  zodpovednosť.      

 

       Čo bolo dôvodom tejto zmeny o 180 stupňov? 

 

          Všetci už vidia,  čo sa tu deje. Že sa už nijako nedá zatajiť že kráľ je nahý, že obec je jeho divokým konaním  úplne v rozklade a zákony tu neplatia!!! Že je tu zodpovednosť a tá je niekde inde,  ako sa dosiaľ nasilu deklarovalo. Je na poslancoch OZ. Nepomôže už len  nariekať  že Dušan pred nami tají, nepríde, ujde, maróduje.  Aj  zástupca starostu verejne prehlásil že mu neverí!  Už nechce prebrať ani  kompetencie,  nechce prísť k vôli nemu ...  o svoje zamestnanie.   

          Starosta je dlhodobo práce nechopený. Nedostavuje sa pre to na  zasadanie OZ, ani na súdy,  kde je obžalovaný, no na druhej strane je práce schopný, keď  cestuje do Ružomberku na oslavy, vydáva rozhodnutia, schvaľuje odmeny.

         Poslanci  zodpovední za to čo starosta vykonáva,   mali aj dnes  bez rozmyslu zdvíhať ruky. Mali  bez poznania skutočnosti hlasovať   za to čo im nadiktovali, čo nepoznajú a prvý krát neschválili!!!

        Nakoniec po debatách ako  dotiahnuť na zasadanie starostu, aby vysvetlil, spísali zápisnicu a uznesenie,  že „firma GF+DM a spol.“  musí do 14 dní predstúpiť  pred poslancov  a bod po bode zdokladovať všetky financie, zmeny rozpočtu za r.2009,  neexistujúce inventarizácie majetku,  neexistujúce  audity -  všetky nevysvetlené otázky!

 

        Aj hlavný kontrolór obce, ktorý sa ku koncu dostavil  žiada,   aký majetok má obec založený, kde je inventarizácia hmotného a finančného majetku, kde  sú audity účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve....  

        Poslanec Mitošinka zverejnil ešte jeden škandál,  že obec nemá audity  od r. 2006, a že bude niesť aj následky za splácanie  skrachovaných nájomných  bytov !!! 

 

        Internetová stránka obce   www.brunovce.sk

 

 

         Zástupca J.Čano, a poslanec J.Šutovský zasa odhalili, že obec vedie verejnú internetovú stránku obce.  Zdalo by sa sláva! Je tu, tu budú informácie, už  nebude len Brunovce.otvorene! Z  www.brunovce.sk sa všetko dozvieme!

        Takých stránok naozaj viac na Slovensku niet! Vznikla 5.05.2009,  čiže funguje už vyše pol roka a obec, zrejme starosta zo svojho PC  v nej aktualizuje informácie a tak to aj vyzerá! Stojí za to prezrieť si ju. Spústa informácií pre občanov. Faktúr, uznesení,  projektov, územný plán obce, plán zasadaní OZ, kultúrnych podujatí pre mládež a dôchodcov, audity, protesty prokurátora, rozpočty obce, operatívna evidencia  zmien rozpočtov, inventarizácie majetku obce  atď.

      Samozrejme že parafrázujem. Nie!

 Nie je  to stránka obce, aká je v civilizovaných obciach. Je to zasa len ďalší paškvil,  účelová,  nezmyselná! Nič tu nie je. Je tu len jediný dokument,  výzva v súvislosti s opravou komunikácií a nie je tu ani to, kto túto  súťaž vyhral a ako sa to celé zrealizuje!   A  mnohí  sa ešte budú  diviť  ako je to v skutočnosti s tou opravou komunikácií a  peniazmi z únie! Niektorí  to už naznačili. Či nebudeme chodiť z viny tureckého hospodárstva naďalej  po tankodrome!

 

Za 14 dní dovidenia na zasadaní OZ a stretnutí s “ firmou  GF+DM Obec Brunovce a spol“. Každé zasadanie je verejné! Verím,  že tohto zasadania sa zúčastní celá obec! Budete svedkami vysvetlení,  kde  presne  dáva firma GF+DM Vaše peniaze daňových poplatníkov obce. Ideálne by bolo,  zvolať ho do kultúrneho domu!

Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930