Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Otvorený list starostovi D.Močkovi, poslancom OZ a Ing. Erikovi Pavlisovi, Bc. Andrejovi Demianovičovi

Otvorený list starostovi D.Močkovi, poslancom OZ a Ing. Erikovi Pavlisovi, Bc. Andrejovi Demianovičovi

Starosta D. Močko a poslanci OZ ignoujú skutočnosti, že OR PZ Topoľčany a OP Trnava , bez najmenších pochybností dokázali a uznesením ČVS:ORP-207/OdV-TO-2005 oboznámili , že vydržanie a zápis urbárskych nehnuteľností na Obec Brunovce je zriedený trestným činom podvodu. Riaditeľka Správy katastra Nové Mesto n/V Ing. Eva Pankúchová po nezákonne prevedenom ROEPe, kotrý zistila až inšepakcia Úradu geodézie a kartografie SR , upozoreneniach zo strany poškodených občanov oznámila, že už bude postupovať v zmysle zákona. Sledujem či dá prietor spravodlivosti, zariadi zrušenie pdvodných zápisov ktorými je dodnes klamaný na verejopm katastrálnom portály celý štát, alebo povýši trestný čin podvodu nad vlastnícke práva zaručované Ústavou SR!
Obec Brunovce                                                                     
starosta Dušan Močko
Na vedomie:  
Obecné zastupiteľstvo                                                                       
Ing. Erik Pavlis, Bc. Andrej Demianovič 
VEC: Výzva
 
        Správa katastra Nové Mesto n/V listom z 15.12.2008 oznámila, že ste dali registrovať kúpno- predajnú zmluvu na p.č. 61/24,61/1,61/27 v k.ú. Brunovce. Ide o odcudzené nehnuteľnosti, ktoré ste ukradli oprávneným vlastníkom a dedičom podvodným vydržaním, prostredníctvom oklamania   notára Mgr. Michala Dzamku. 
         Tento trestný čin podvodu § 250 Tr. zákona, ktorý vyšetrovaním bez najmenších pochybností zdokumentovalo a dokázalo OR PZ Topoľčany a OP Trnava,   sa nesnažíte z vlastnej iniciatívy ani na základe písomných i osobných výziev na zasadaniach OZ napraviť, ale naopak v súčasnosti ho ešte násobíte! Zneužívate skutočnosť, že trestnú zodpovednosť za tento trestný čin Vám prokuratúra premlčala prieťahmi v konaní, lebo uznesenie o zistení trestného činu podvodu § 250 Tr. zákona vydala až po desiatich rokoch vyšetrovania a premlčaní trestnej zodpovednosti a Váš podvodný prevod v katastri nehnuteľností na obec Brunovce,   nebol dodnes zrušený.   Ukradnutý majetok sa, po machináciách s verejnou súťažou, po krachu nájomných bytov,   po podvode, sfalšovaní uznesenia OZ v súčasnosti snažíte odpredať dvom cudzím súkromným osobám, čím vedome   úmyselne poškodzujete zákonné a ústavné práva dotknutých občanov.  
 
        Vyzývam Vás aby ste okamžite podnikli všetky kroky na:
 
- zrušenie podvodného zápisu /vydržania uvedených nehnuteľností / v katastri nehnuteľností,
- na zrušenie uznesenia OZ Brunovce zo 6.11.2008 o odpredaji predmetných nehnuteľností
- zastavenie registrácie kúpno-predajnej zmluvy na Ing. Erika Pavlisa a Bc. Andreja Demianoviča
- na obnovenie porušených vlastníckych práv občanov.
 
Genéza prípadu
 
1. Dňa 14.mája 2008 som vám doručil výzvu,   aby ste rešpektovali uznesenie OR PZ ČVS:ORP-278/OdV-TO-2005 zo dňa 28.02.2008, ktorého správnosť bola preskúmaná prokuratúrou a ktoré bez najmenších pochybností zdokumentovalo a dokázalo, že predmetné nehnuteľnosti ste previedli na list vlastníctva obce Brunovce podvodom.
Vyzýval som Vás, aby ste rešpektovali dedičské a vlastnícke práva zaručované v Čl. 20 odst. 1 Ústavy SR a aby ste neodkladne iniciovali opatrenia vyplývajúce z uvedeného uznesenia t.j. zrušenie podvodného vydržania a obnovenie porušených práv. Žiadal som Vás, aby ste na najbližšom zasadaní oboznámili všetkých poslancov OZ a riešili tento prípad, čo ste neurobili. 
 
2. Výzvu ste ignorovali a začali ste organizovať podvodný odpredaj ukradnutých nehnuteľností Ing. Erikovi Pavlisovi a Bc. Andrejovi Demianovičovi. Preto som Vás dňa 3.septembra 2008   doručil opakovanú výzvu a túto som i s predmetným uznesením PZ, ČVS:ORP-207/OdV-TO-2005 zaslal aj potenciálnym kupujúcim p.Pavlisovi a Demianovičovi, aby si boli plne vedomí, že sa snažia odkúpiť ukradnutý majetok a že konajú vedome a úmyselne.
 
3. Na zasadaní OZ Brunovce dňa 4.augusta 2008 ste podviedli poslancov OZ, že uvedené nehnuteľnosti chcete predať Prvej stavebnej sporiteľni, ktorá o ničom nevedela. Zneužili ste postavenie a meno tejto inštitúcie   a poslanci Vám takéto uznesenie schválili.
Uznesenie ste ale sfalšovali a miesto kupujúceho, Prvej stavebnej sporiteľne ste uviedli na sfalšované uznesenie dve súkromné osoby p.Pavlisa a Demianoviča a za účelom jeho správoplatnenia ste uznesenie podpísali a ako pravé zverejnili na úradnej tabuli obci. 
 
4. Za toto Vaše verejné falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny sme podali trestné oznámenie. Uznesením ČVS:ORP-2804/3-OSV-TN-2008 zo dňa 28.11.2008 ste boli obvinený za prečin Falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky § 352 odst. 1 Trestného zákona.  
 
5. Vaše sfalšované uznesenie po našom trestnom oznámení poslanci OZ dňa 6.11.2008 zrušili. Na zasadanie OZ Brunovce, ste si dokonca pozvali na pomoc aj p. Pavlisa a Demianoviča,   ktorí spolu s Vami ovplyvnili poslancov OZ, že zistenia prokuratúry z uznesenia ČVS:ORP-2804/3-OSV-TN-2008 netreba vôbec rešpektovať a záväzný je jedine Váš zápis v katastri, zriadený podvodom. / Tu som všetkých prítomných i p. Pavlisa a Demianoviča znova osobne   oboznámil zo všetkými skutočnosťami, ktoré dokázala vyšetrovaním polícia a prokuratúra, vyzval p. Pavlisa Demianoviča aby sa nepohybovali a nepodnikali na ukradnutých pozemkoch, takže sú si všetkého plne vedomí. Zo zasadania je vyhotovená autentická nahrávka./ Vyzvali ste poslancov, aby týmto dvom občanom odpredali skrachované nájomné byty a dokonca za neadekvátnu cenu aj všetky naše okolité urbárske nehnuteľností p. č. 61/24,61/1,61/27, čo poslanci bezhlavo   schválili i keď vedia, že ide o nehnuteľnosti zaregistrované na obec Brunovce trestným činom.      
 
6.Dňa 13.12.2008 som vám v zmysle zákonného postupu doručil návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 Občianskeho zákonníka, kde som znova upozornil na všetky právne dôsledky Vášho nezákonného konania.
Žiadal som, aby obce prijala predbežné opatrenie:
„Ing. E.Pavlisovi a Bc. A.Demianovičovi sa s okamžitou platnosťou zakazujeme vstup a podnikanie na budove bývalých obecných nájomných bytov postavených na parcele č. 61/1 až dovtedy, kým nebudú obnovené porušené práva vlastníkov a dedičov týchto nehnuteľností a títo budú súhlasiť s odpredajom.“    
Žiadal som Vás aby ste ma o prijatých opatreniach neodkladne informovali.
 
Aj napriek   návrhu na obnovenie porušených práv dodnes všetko ignorujete,    predbežné opatrenie ste nevybavili, cudzie osoby naďalej podnikajú a pohybujú sa na ukradnutých nehnuteľnostiach. Miesto zákonného postupu sa snažíte podvod násobiť a zaregistrovať v katastri nezákonný a nevýhodný  odpredaj ukradnutého majetku cudzím súkromným osobám!
 
Týmto sa podľa mňa i s ďalšími osobami dopúšťate vedomej a úmyselnej trestnej činnosti.
Pokiaľ okamžite nevykonáte kroky k obnoveniu porušených práv obraciame sa na súd, GP SR, Ústavný súd SR a ďalšie orgány. Táto výzva je zaslaná aj Ing. Erikovi  Pavlisovi, Bc. Andrejovi Demianovičovi.
 
  Brunovce 9.01.2009     Juraj Kukla
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930