Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Samospráva a negatívna korupčná externalita?

Samospráva a negatívna korupčná externalita?

Uvaha o obenej "samovláde korupcii a externalitách". Z decentralizáciou a prechodom kompetencií štátu na obce, teda aj na rôznych samosprávnych dobrodruhov bez rozdielu, sa objavujú nebezpečné negatívne externality.
Gradujú do absurdných rozmerov a rôznysch záujmových sfér, na základe  vysokej miery korupcie v našom štáte, nerešpektovaním zákonov miestnymi činiteľmi, ktorí nemajú na demokratické riadenie obce predpoklady ani záujem. Žijú z blbosti a neschopnosti občanov, ktorí ani za sedemnásť rokov   nezistili "kde je sever", kto ich skutočne poškodzuje a veselo si kŕmia svojimi daňami nových grófov, samovládcov. K uchopeniu moci nad občanmi im niekedy stačí občiansky preukaz a dobá výdrž v šenku. Štát im bez ohľadu na vzdelanie a morálne predpoklady daroval obrovskú moc, rozhodovacie kompetencie, „de-facto vládnu svojvoľne nad poddaným ľudom“,  bez obavy z orgánov poverených všeobecným dozorom nad zákonnosťou. Tie sú v tejto oblasti nefunkčné a  tak "nezávislé",  že konajú ako sa im zachce.  Všetko sa deje pod heslom „do samosprávy sa nesmie zasahovať“. Nad samosprávou stále neexistuje relevantná kontrola a takto sa z nej často stane "zbojnícka družina pod ochranou štátu".    
        Na druhej strane, tam kde „veci fungujú“,  kde nemajú prevahu občania hlupáci,  kde pracujú zodpovední miestni činitelia, tak ako to stanovuje zákon o obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách a ďalšie, tam má decentralizácia pre občanov prínos, rozhodovanie sa dostáva blíž k občanom a o verejných financiách sa účelnejšie rozhoduje. 
 Plánovaná korupčná samosprávna externalita
Na základe tejto novej konštelácie moci, bujnie nový druh externality. Je to „plánovaná korupčná samosprávana externalita“.   Ide o veľmi negatívnu a nebezpečnú externalitu, ktorá vzniká spojením plánovaného  privodenia prospechu určitej vrstve občanov a poškodenia druhej vrstvy občanov na základe porušovania zákonov resp. korupcie, ktoré sa navonok prezentuje ako prínos pre všetkých občanov obcí. Táto nebýva zásahmi štátu odstraňovaná, lebo mnohí až po najvyšších činiteľov z nej „profitujú, dotujú a poberajú desiatky“   a ďalej pre to, že sa k tomu zneužívajú kompetencie štátu prenesené na obec,  ako že  v zmysle zákona.  
Uvediem jeden príklad : /foto ukazujú - jedno násilné udržovanie nepovolených  devastačných  aktivít  poslanca OZ Brunovce Jaroslava Šutovského, pod  prenesenou kompetenciou stavebného úradu na  starostu obce Dušana Močka a pod ochranou spol. úradu samosprávy Nové Mesto n/V  Ing. Miroslava Miklánka./
Štát rep. teraz už obec, povolí výstavbu autoopravovne v obytnej rekreačnej časti obce, kde sú obytné domy, rekreačné chatky, záhrdy a dopredu je jasné, že na takúto firmu tu nieje žiadna perspektíva, nie je to pre ňu zodpovedajúce miesto a dopredu sa vie, že spôsobí negatívnu externalitu pre občanov, ktorí tu žijú.  Okolie sa zdevastuje ohyzdným betónovým múrom a záplavou pokazenýc aut, premávkou hlukom a autoopravovňami na komunikácii a na "zelenej lúke" bez povolenia. Navonok sa to ale prezentuje ako pozitívny rozvoj podnikania a strosta toto poškodzujúce podnikanie nasilu, zadefinuje pre svojho spriaznenca do územného plánu obce, ako priemyselnú a potom polyfunkčnú zónu na nezávadné podnikanie! "Nazávadnosť" vidí každý už na prvý pohľad,  no zodpovední, takzvaná "obec" a  spoločný úrad samosprávy, má stále vlčiu tmu.  
       Ľudia najmä  z iných končín  štátu  vznik firmy vítajú. Potrebujú ju, prichádzajú sem na svojich autách a je im jedno, že v tejto lokalite hrubo poškodzujú životné prostredie u ľudí ktorí tu bývajú. Firma v lokalite nemá miesto a začne opravovať autá priamo na miestnej komunikácii, nad ktorú si osadí slnečník /viď. foto/ a ktorú úplne obsadí. Ohrozuje dopravu, občanov, rozlieva oleje, napchá sa aj do ochranných pásiem VVN  a kanála Váhu, spraví si auto parkovisko nad plynovým potrubím a postupne zamorí autami celé okolie, dokonca si tu chce stavať ďalšiu budovu. Všade po   pozemkoch, cestách vznikajú nepovolené parkoviská a skládky pokazených automobilov a majitaľ s rodinou  sa vyškiera a uráža nespokojných občanov, ktrým zničil pohodu bývania. Toto hrubo poškodzuje obyvateľov žijúcich v tejto lokalite a spôsobuje im negatívnu externalitu, lebo oni túto auto  opravovňou vôbec nepotrebujú,  nepoužívajú ju a sú proti tomuto nezmyselnému a účelovému konaiu. Na odstránenie tejto negatívnej externality, ktorá žije zrejme len na základe samosprávnej korupcie,  miestnych úradníckych klanov, pracovníkov spoločných úradov samosprávy, krajských úradov, vyzvú štát a použijú všetky opravné prostriedky od Obvodného úradu ŽP,   cez dopravný inšpektorát, políciu a  prokuratúru až po Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Táto vec preverí a potvrdí negatívnu externalitu, inými slovami, zistí hrubé porušenie zákonov a poškodzovanie občanov žijúcich v lokalite protiprávnym konaním samosprávy a predmetného podnikateľa, verejného činiteľa.  Nikto však neurobí zásah na jej odstránenie,    nakoľko štát presunul kompetencie stavebného úradu na obce a „máme demokraciu“,  čo zatial v preklade znamená, že zákony platia len pre niektorých a druhým môžeme "samospráva" skákať po hlavách. Všetky štátne orgány sa svorne z odstraňovania negatívnej, samosprávnej externality niekoľko násobne „vyzujú“, vymýšľajú neuveriteľné  „opičky“ ,  zosmiešňujú sa pred celým národom  a neustále odkazujú poškodzovaných občanov len na stavebný úrad t.j. obce v zasupení starostu, ktorá v pohode ignoruje zákony a základné ľudské práva, lebo skutočná „Obec“ v zmysle zákona 369/1990 Zb. tu  neexistuje.
          Obec   je spriaznená s majiteľom autoopravovne. Konkrétne majiteľ, bývalý odporca starostu, je už poslancom OZ, zrejme k vôli svojim záujmom,  podporuje samotného štatutárneho zástupcu obce a stavebného úradu t.j. starostu, takže k odstráneniu "negatívnej korupčnej externality"  z teto strany nedôjde. Poškodení občania, po využití všetkých opravných prostriedkov sa môžu obrátiť len na „všeobecný dozor nad zákonnosťou “ orgány činné v trestnom konaní, ktoré fungujú zasa po svojm. /To bude ale vecou ďalšieho článku,  "ako to bolo  dosiaľ,  hra na vyšetrovanie,  nevyšetriť a premlčať"./
 
      Toto je jeden príklad novej, kumulovanej dopredu „plánovanej negatívnej korupčnej externality“ o ktorej sa v odborných publikáciách nehovorí, no je najväčšia a bujnie všade okolo nás. V tomto právnom systéme rep. marazme sa ťažko odstraňuje, lebo tu neplatia základné zákony, základné práva a slobody,   ktoré by mali byť pre právny štát prvoradé a pre občanov oporou. Tak ako hovorí aj predseda vlády,  "bezprávny štát"!  Zrejme niektorí „presúvčali kompetencií a udelovači dotácií“,   sediaci na najvyšších miestach zo „samosprávnej korupčnej negatívnej externality“ profitujú. Vyhovuje im  a vládnu ďalej z vrchu podaným, pomocou ich predĺžej ruky, samosprávy. Dobrých odmeňujú, dotujú, zlých trescú  podľa politickej potreby,   bez  ohľadu,  či  v obci samospráva funguje, alebo sa len hrajúna samosprávu.   Nenazýva sa to už MNV, ale  „samospráva“, no v skutočnosti je to stále  to isté a alebo aj oveľa  horšie.   
 
Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930