Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / Občiansky pohľad na obec Brunovce

Občiansky pohľad na obec Brunovce

Zdanlivo obyčajná dedina v ktorej sa dejú neobyčajné veci

Brunovce z družice      Z pohľadu z družice,  sa obec Brunovce,  ležiaca na Slovensku, na Považí medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom,  zdá ako obyčajná obec. Skutočnosť je úplne  iná. Ide o „samostatný štát v štáte“ teraz už aj v Europskej Únii, udržovaný  na základe ignorovania zákonov v ktorom obecná  samospráva v zmysle zákona  o obecnom zriadení 369/1990 Zb. de - facto nikdy nevznikla a dodnes neexistuje!  Táto stránka vznikla po márnom využití všetkých  zákonných prostriedkov na nápravu včetne Ústavného Súdu SR.

   

Rozhodli sme sa  preto  v zmysle článku 32. Ústavy SR postaviť na odpor proti odstraňovanieu demokratického poriadku právneho štátu vydať  verejné vyhlásenie  ,ktorým sa stavieme na odpor proti odstraňovaniu demokratickáho poriadku právneho štátu a židame vyvodenie zodpovednosti za trestnú činnosť  starostu obce Brunovce. Po zlyhaní všetkých opravných prostirdkov v našom štáte sa obraciame aj na  poslancov Europského parlamentu. 


V tejto obci  bolo znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov a ogány nášho štátu Slovensko  zlyhali. Za šesnásť rokov neobnovili porušené práva, nevyvodili zodpovednosť za trestnú činnosť "samovládcu"  tejto obce a občanov ktorí na to upozorňujú, šikanujú. Mietso samosprávy tu vládne  „samovláda“, občania sú de-facto nútený týmto štátom podvolovať sa bezpráviu pod zámienkou,  "samosprávy do ktorej  sa nesmie za nič na svete zasahovať".  Na dôkazoch, konaní konkrétnych  predstaviteľov štátu, politických stranách atď.  (viď. archív) teraz prezentujeme,  čo všetko musí občan podnikať v tomto štáte, šesnásť rokov po revolúcii,  v márnom boji  za  základné práva občana.   

        Hlavnou príčinou zneužívania samosprávy je, že do rúk nedostatočne kontrolovaných starostov rozhodujúcich o osude občanov, na ktorých zákon v našom štáte nestanovuje  absolútne žiadne morálne ani odborné kritériá, (starostom môže byť hoc kto) štát bezhlavo presunul obrovskú moc a   kompetentných zneužívanie moci samosprávy, ponižujúce čestných ľudí, vôbec netrápi resp. ho svojim konaním účinne podporujú a zabíjajú vieru v spravodlivosť a základné ľudské práva. Aj z ľudí  so „siedmimi ľudovými“ tento štát zrazu vyrába kráľovsky  platených a uznávaných  „odborných  manažérov",  neobmedzene  rozhodujúcich o osude celej obce, de - facto bez zodpovednosti,  lebo  "štát  spravidla všetko zahrá do autu " v našom prípade dkonca aj právoplatne udelenú  dvojmiliónovú  pokutu, za nezákonné činy starostu. 

         Nesprávni, najmä nevzdelaní ľudia, nemajú žiadne  zábrany zneužívať moc. Pod zámienkou takejto samosprávy,  na mnohých miestach potichu bujnie pod ochranou štátu  nová totalita a rozosieva sa strach a bezmocnosť u zodpovedných občanov, ktorí sa nechcú podvoliť zvôli. Zvoliteľnosť sa kupuje za obecné financie na dlhé roky, lebo  pospolití občania nedorástli k akcieschopnosti na nápravu. K  rozhodnutiu  im stále stačia pekné reči, guláš, odmena, alebo  trocha alkoholu, s čím miestni,  královsky platení novodobí "grófovia"   hojne disponujú. Tento zvrátený  systém   zabetónováva   nečinnosť zodpovedných kontrolných orgánov a prepojenosť s  miestnymi  orgánmi  činnými  v trestnom konaní, ktorí  riešia veci prominetov asi tak, aby ich nikdy nevyriešili a podtelov znechutili.  

Najznámejším príkladom,  kde náš štát úplne  zlyhal, kde sa  za "bieleho dňa porušilo všetko čo sa len porušiť dá",   sú  Brunovce.

         Na tejto stránke sa preto budú  zverejňovať v prvom  informácie o porušovaní zákonov  takzvanou samosprávou -  res. zabetónovávajúcou sa novou miestnou totalitou  a k tommu patričné úradné dokumenty, rozhodnutia úradníkov, uznesenia vyšetrovateľov PZ, prokuratúry s menami zodpovedných, aby si verejnosť mohla urobiť vlastný názor na činnosť,  alebo nečinnost, zamietanie, prieťahy v konaní, hranie do autu nezávyslými  orgánmi  právneho štátu. Verím, že tieto  poznatky  pomôžu aj ostatným občanom, kde sa zo samosprávy stala samovláda, resp."peklo" ne dlhé roky.

  

Juraj Kukla

 

 

Stručná genéza šestnásť ročného zneužívania práva v obci Brunovce + dôkazový materiál.

          Škandalózna kauza, ktorú týmto predkladáme verejnosti aj s dôkazmi, nesporne vstúpila do neblahej  hostórie Slovenska, takzvanej samosprávy – samovlády a to najmä tým že, tu totálne zlyhal náš právny štát - jeho zodpovedné orgány a činitelia, ktorí sa svojim cynickým  konaním, neúctou k právu a občanovi, skompromitovali  v tejto kauze pred celou verejnosťou.

       Podľa všetkých dôkazov,  ktoré teraz dávam k dispozícii, aby si každý mohol urobiť svoj názor, ide evidentne o najhrubšie  odstraňovanie demokratických práv občanov v histórii „samosprávy“ tohoto štátu,   ponižovanie občanov samotným „právnym“  štátom, teraz už aj členom EÚ. Tomuto by sa  v zmysle Ústavy SR č. 32  mal každý svojprávny  človek postaviť na odpor, pokiaľ je pravda to,  čo sa  hlása v tomto štáte a uvádza v  Ústave SR!

         Kauza sa začala v r.1990 v obci Brunovce po prvých slobodných voľbách. V dôsledku  cynizmu nášho štátu a šestnásť ročnému zakrývaniu bezprecedentného zneužívania právomoci  verejného činiteľa starostu obce Brunovce Dušana Močku,   prerástla k otvorenému boju s neochotným orgánmi nečinnými v trestnom konaní, neochotnými  úradmi, funkcionármi a celej tejto prepojenej „mašinérii“, ktorá v tomto prípade prakticky  zabíja vieru k spravodlivosť u širokej verejnosti a pomstí sa nepohodlným demokraticky zmýšľajúcim občanom, ktorí sa odvážia  prehovoriť, dokonca majú tú „drzosť“ že chcú od tohoto štátu po zistení trestnej činnosti, aby bola na vinníkoch vyvodená aj  zodpovednosť.

         Je r. 2006,  sústavne sme  sa so všetkým týmto obracali na politické strany   na KDH a v poslednej dobe najmä na SDKÚ, predsedu  a premiéra Mikuláša Dzurindu, nakoľko som bol členom SDKÚ, a už v minulosti som zorganizoval  jeho návštevy obce, kde  v Brunovciach presviedčal občanov  o zákonnosti a o obnove porušených práv v našej obci, ak sa on dostane k moci a padne „mečiarizmus“. 

         Po príchode k moci p.Dzurindu  sme ale na výzvy spravidla nedostávali  žiadnu odpoveď a zrušil aj prisľúbené osobné prijatie. Mnohonásobne sme využili všetky opravné prostriedky  tohoto štátu, cez GP SR  až po podanie a  nález ÚS SR IÚS 13/02,   no na vinníkoch napriek tomu dodnes nebola vyvodená zodpovednosť a beztrestne porušujú zákony samosprávy naďalej.  Porušené práva  neboli  obnovené a orgány činné trestnom konaní na ktoré sa obraciame  nás len  šikanujú stovkami „jalových“ výsluchov, dokonca   obviňujú za údajné ohováranie, kverulantstvo,  lebo sme sa neuspokojili s frázami a opovážili zverejniť verejné tajomstvo, že „jeden najmenší kráľ,  takzvaný verejný činiteľ  v obci Brunovce je nahý“  a štát jeho trestnú činnosť šestnásť rokov  de-facto kryje, podnety zamieta ako na páse, vyšetrovanie prenáša z jedného miesta na druhé  a zodpovednosť za trestné činy nevyvodzuje. Dehonestovanie práva, a skompromitovanie sa nášho štátu touto kauzou   je tak rozsiahle, že to čo zverejním, je len časť  z  toho čo sa tu odohráva.

 

                                                     Ako sa táto anarchia začala.

 

       Všetko to začalo už  v r. 1990! Vtedy sa bývalý predseda MNV- nový starosta Dušan Močko na prvom zasadaní OZ, pred pracovníkmi KÚ Trenčín, poslancom NRSR a množstvom ľudí,  právoplatne vzdal funkcie starostu, spolu s dvomi jeho prívržencami, poslancami a pred verejnosťou  mi odovzdal do rúk, svoje písomné osvedčenie – mandát, aby jasne potvrdil svoju abdikáciu. Právoplatnosť abdikácie bola potvrdená uznesením OZ Brunovce č.1

 

Dôkaz, uznesenie OZ 1/1991:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/vzdanie-sa-mandatu-1.jpg/view

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/vzdanie-sa-mandatu-2.jpg/view

 

        Na základe právoplatnej abdikácie  a mojej žiadosti ako zástupcu starostu NR SR  vyhlásila nové voľby starostu.

 

Dôkaz, vyhlásenie nových volieb starostu obce Brunovce:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/vyhlasenie-no

 

        Neskôr  keď už nebol starostom D.Močko  začal klamať,   že sa funkcie  nevzdal. Presne tu sa  „peklo a pravé šialenstvo nášho štátu“ začalo, no v skutočnosti sa malo  ihneď zastaviť uplatnením zákona. Dnes by  nikto nemal problém so stupňujúcou sa  anarchiu a „samovládou“ starostu  v Brunovciach, ktorá evokuje nezákonné  konanie všetkých jemu podobných.

        Právoplatne odstúpený starosta nerešpektoval nič, ani NR SR a začal si jednoducho „úradovať“. Protizákonne vyhodil sedem legitímne zvolených poslancov z deväť členného OZ Brunovce i mňa  zástupcu starostu J.Kuklu povereného  zabezpečením výkonu  náhradných volieb a vymenoval si za „poslancov ľudí z ulice“  bez mandátu. Búril občanov a ďalej  protiprávne, napriek množstvu našich trestných oznámení vládol, manipuloval s obecným kontom, zneužíval verejnú funkciu spolu  so “samozvancami“,  ktorým OVK Trenčín odmietla vydať poslanecké mandáty a to za  plného vedomia vtedajších najvyšších predstaviteľov štátu:

 

Ministra vnútra Pittnera,

predsedu vlády J.Čarnogurského,

predsedu NR F.Mikloška,

generálneho prokurátora V.Bachu,

poslancov NR SR, funkcionárov,

,OÚ Trenčín

a Okresnej volebnej komisie Trenčín, predsedu p.Marčeka,  ktorá  vydala podrobné rozhodnutie orgánom činným v trestnom konaní,   že „samozvancom“ nevydá poslanecké mandáty, lebo  konanie starostu a spol. je  protizákonné.

 

        Takýto podvod  a zneužívanie právomoci verejného činiteľa trvalo až do r.1994,  kedy ho starosta D.Močko znásobil organizáciou nových volieb, prostredníctvom „ samozvancov“,  ktorí sa bez mandátov vydávali za poslancov OZ Brunovce. Ani napriek podaniu ministrovi vnútra, Okresnému súdu Trenčín,   Okresnej prokuratúre Trenčín, ktorá  má vykonávať všeobecný  dozor nad zákonnosťou, toto bezprecedentné porušovanie trestného zákona nezastavila, ale  de-facto  „schválila“, uznesením Pn 155/93-170,  lebo vraj nejde ani len o  podozrenie z trestného činu.

 

Dôkaz, uznesenie Okr. prokuratúry Trenčín:

WWW.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/zamietnutie-trerstneho-oznamenie-prokuraturou-trencin-1994.jpg/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.

 

        Vtedajší generálny prokurátor SR  JUDr. Vojtech  Bacho zasa naopak  oznámil,  že konanie starostu a   „vyhodenie“ legitímne  zvolených  poslancov, nástup „samozvancov“ bez mandátov atď.  nemá oporu v zákone, osobne mi povedal, že sám pôjde na miestne príslušnú Okr. prokuratúru do Trenčína  „urobiť poriadok“.  Nič sa však nestalo ani napriek desiatke ďalších trestných oznámení za  trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa, resp. podvod a obmedzovanie cudzích práv,  vyplácanie nezákonných odmien starostovi, svojvoľné uvaľovanie miestnych daní  pomocou neplatných neschválených  VZN atď.  Dodnes za tieto činy nikto nevyvodil zodpovednosť, naopak starostovi je  umožnené  beztrestne zastrašovať občanov,  dávať ich na exekúcie za to, že sa postavili na odpor a urobili jediné čo sa dalo, odmietli platiť nezákonné,  neschválené  miestne dane. 

          Obvinenia za trestnú činnosť starostu padli až v r. 2003, po trinástich rokoch neprestajného boja, de- facto boja  proti  polícii prokuratúre a najvyšším predstaviteľmi tohoto štátu, ktorí na jednej strane odmietali akceptovať právo, zákon, základné ľudské práva a slobody a na druhej strane v médiách propagujú  opak.

 

        Takto náš štát,  v našej obci -  novinári ju nazvali „rezervácia totality“,  bezprecedentne  zakonzervoval  podvod a bezprávie najvyššieho zrna, toleruje ho až  dodnes, teraz už  zrejme z obavy a hanby z úplného zlyhania.  S vecou sa zaoberal aj na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý sťažnosť prijal pod č. 4808/02,  no z dôvodu iného výkladu  termínu podania ako sme si ho predstavovali my,  podanie zastavil.     

       Táto  beztrestnosť   vyburcovala    v starostovi  a spol. neskutočnú, priam chorobnú trúfalosť a  anarchiu  a u druhej časti  občanov úplnú nechuť a  beznádej. Väčšina občanov na základe tohoto  prestala veriť v dodržovanie práva v tomto štáte a podľa verejnej mienky toto je  pravý zámer  tejto špinavej hry  mnohých nečestných zodpovedaných, činiteľov, prelievajúcich cez obec štátne milióny: „Znechutiť, zastrašiť,  utvrdiť verejnosť,  že zákon sa  v našom štáte nedá nikdy a nijako presadiť“!     

 

Ako veci pokračovali?

 

             Zasadania OZ tejto takzvanej samosprávy, boli celé desaťročie  prísne tajné, neverejné,  ani dones sa riadne neoznamujú v obci obvyklým spôsobom, v miestnom rozhlase,  z ktorého sa najčastejšie dozvieme len to, kedy  nejaký priekupník predáva pred úradom trenky a papuče.  VZN o rozpočte záverečnom účte a o daniach sa zákonne nezverejňovali a  starosta dával vybraných nepohodlných občanov, ktorí sa postavili na odpor proti plateniu podvodne vymáhaných daní, na exekúcie. Exekúcie  trvali až dodnes, 16 rokov. Mnohí občania popreli od strachu a bezmocnosti radšej „nos medzi očami“ a nakoniec podvodne vymáhané dane pod nátlakom „právneho štátu“, exekútora, súdu,  zaplatili. Mne jedinému 28.02.2006 Okr. súd exekúciu záhadne  zrušil a starosta odmietol zverejniť  informáciu, prečo exekúciu dal zrušiť.

 

Dôkaz, zastavenie exekúcie:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/zastavenie-exekucie.jpg/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.

           Moc starostu  vďaka beztrestnosti, a súčasným obrovským kompetenciám od štátu, kráľovskému platu, „samoodmenám“ ktoré si beztrestne bez schválenia  prideľuje a pravidelnému účinkovaniu v miestnej krčme,  rastie a zaisťuje mu zvolitelnosť,  zrejme až dokedy by nebol  odsúdený.

 

Dôkaz, „samodmeny a samopriznanie“:

www.brunovce.otvorene.sk/infozakon/best-of-slovenensko-2006-starostove-odmeny/

 

 

Naviac Ministerstvo ŽP SR  „ nafutorvalo“ do tohoto činiteľa ešte spústu miliónov,   na čiernu stavbu miestnej kanalizácie, ktorú realizovala  za hrubých porušení zákona, bez výberového konania,  starostova súkromná stavebná firma BRAMO s.r.o.,   ktorá nemá na takéto práce ani len kvalifikáciu no vyúčtovala si za ne 2 mil Sk. 

 

Dôkaz, relácia odvysielaná v SRO

www.brunovce.otvorene.sk/brunovce-v-mediach/regina-1.mp3/view

 

 

Vyvolení občania dostali od starostu právomoc   sami sa napojiť  do neskolaudovaného hlavného odpadového kanála kanalizácie, nepohodlní nemajú kanalizáciu dodnes, no starosta si  nedokončenú kanalizáciu a 148 čiernych  prípojok sám a pomocou OÚ Nové Mesto n/V odboru ŽP, RNDr. Jozefa Ševcecha  a Ing. Miklánka  skolaudoval i keď mu za to najprv udelili pokutu 2mil Sk. Túto ale nikto   nezaplatil, lebo KÚ Trenčín konkrétne vedúci odboru ŽP,  Ing.  F.Galko pokutu zasa záhadne premlčal. Dodnes sa vec vyšetrovala a nakoniec GP SR oznámila, že nejde o marenie úlohy verejného činiteľa, ani o žiadny iný trestný čin, čiže štátny pracovník na Slovensku môže právoplatne udelenú pokutu 2 mil komu chce premlčať a všetko je v najlepšom poriadku.    Ostatné  pokuty za kanalizáciu  a nepovolené vypúšťanie odpadu do rieky  Váh,  po 10 - 15 000 Sk, udelené k vôli  nezákonnému konaniu starostu a jeho súkromnej stavebnej  firmy Bramo s.r.o.  zaplatil z obecného konta a poškodil všetkých občanov.  Práve za toto si voliči starostu Močku najviac vážia -  za zapchávajúcu sa miestnu kanalizáciu sa dodnes vôbec  nemusí  platiť a  odpad  sa stále niekam tratí a tečie do Váhu.

          Starosta dal pred desiatimi rokmi zakopať aj vodovod zasa za štátne dotácie. Nikto nieje dodnes napojený,  no „vodovod vraj máme skolaudovaný, skolaudovala ho Ing. Durčová z OÚ Nové Mesto n/V  v najlepšej kvalite“.  Aj  vyšetrovanie PZ v tejto veci nieje dodnes skončené,  pokračuje od r. 1999.

 

                    Petícia za odstránenie dlhodobého nezákonného stavu v obci Brunovce.

 

          V r. 1999 sme zorganizovali  v dôsledku bezmocnosti nad správaním zodpovedných tohoto štátu k dianiu v našej obci, petíciu za „odstránenie dlhodobého nezákonného stavu v obci Brunovce“ .

 

Dôkaz, petícia strana 1,2:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/peticia-za-odstranenie-dlhodobeho-nezakonneho-stavu-v-obci-brunovce-1.jpg/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.

 

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/peticia-za-odstranenie-dlhodobeho-nezakonneho-stavu-v-obci-brunovce-2.jpg/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.

 

Pri všetkom strachu z tohoto „právneho“ štátu petíciu aj tak podpísalo až 64 občanov. Dnes  po ďalšom šesť ročnom vymývaní mozgov, zastrašovaní, prieťahoch v konaní  polície a prokuratúry a nevyvodení zodpovednosti za trestné činy, už ťažko niekto niečo podpisuje. Každý sa bojí „právneho štátu, samosprávy- samovlády, nezávislej  polície“  a zrejme toto je potrebné,  a veľmi sa to podobá  nedávnym dobám z čias ŠTB. S petíciou  sme sa obrátili na generálneho prokurátora SR, ministra vnútra SR, predsedu NR SR, ministra ŽP SR a ďalších.

 

Žiadali sme:

Prešetrenie zákonnosti výkonu funkcie starostu obce Brunovce od r. 1990 do r. 1999  a jeho       

a samozvaných poslancov OZ, zmiznutia obecného majetku  do starostovej súkromnej firmy  Bramo s.r.o.,   použite   štátnych dotácií  podvodné „vydržanie“-ukradnutie  nehnuteľností občanom pomocou notára M.Dzamku atď.   Na základe tohoto  začalo nové vyšetrovanie, ktoré bolo  rôznym odkladaním, zamietaním, odstupovaním vyšetrovateľov, prekladaním po rôznych políciách, až po OO PZ Bratrislava Slovnaft zahrané do autu. Vec sme znova obnovili podaním  finančnej  polícii MV SR, ktoré na rozdiel od iných,  navrhla v krátkej dobe niekoľko trestných stíhaní. Nakoniec sme požiadali o pomoc a veci  znova obnovili prostredníctvom právnikov  nadácie Občan a Demokracia. Musela  skončiť desaťročná fraška,   hra na „slepú a hluchú babu“  a vymývanie mozgov občanom.  Veci sa chytili fundovaní právnici. Od r. 2002 bol „dokopaný tento štát“ do  nesmierne pomalého, ale  trošku skutočnejšieho  vyšetrovanie, ktoré samozrejme nieje ani dodnes skončené, stále sa len „vyšetruje, vyšetruje, skúma, vyhotovujú sa rôzne znalecké posudky,  no  vyšetriť  sa nemôže“.  O praktikách polície, ako sa  „hrať na vyšetrovanie“ pomstiť sa, zastrašovať podatelov, riešiť a  nikdy nevyšetriť,  vznikla na základe tohoto  štúdia, ktorú dostane po voľbách nový minister vnútra SR.

 

                              Žiadosť za zvolanie verejného zhromaždenia občanov.

 

Nakoľko náš štát nedošetril,  neukončil, zodpovednosť nevyvodil, dňa 6.9.2002, aby sme využili naozaj všetky prostriedky v tomto štáte asi 60 občanov znova požiadalo o zvolanie verejného zhromaždenia občanov  Brunoviec, ktoré starosta 12 rokov odmietal zvolať. Nakoniec bolo zvolané,  k činom takzvaného OZ,  starostu,  k nariadeniu MŽP vrátiť štátnu dotáciu 8,4 mil Sk atď.,  ktorú ministerstvo ŽP nakoniec záhadne odpustilo i keď oznámilo dokonca už aj  prípravu žaloby na súd o vymáhanie.

 

Verejné zhromaždenie občania žiadali preto,  lebo informácie,   zasadania a činnosť starostu je  de-facto prísne  tajná. Ani táto akcia však nesplnila poslanie. Skončila na priestupkovom konaním na  OÚ Nové Mesto n/V, lebo starosta nadával na zhromaždení občanom informujúcim sa na neodbornú stavbu kanalizácie za štátne milióny do „hajzlov špinavých“. 

 

Dôkaz, nezrealizované  rozhodnutie o vrátení štátnej dotácie ktorú obec dodnes nevrátila str. 1,2:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/rozhodnutie-o-vrateni-dotacie-z-mzp-8-4mil-sk-1.jpg/view

 

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/rozhodnutie-o-vrateni-dotacie-z-mzp-8-4mil-sk-2.jpg/view

 

 

Dôkaz, žiadosť o zvolanie verejného zhromaždenia občanov str.1,2:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/akcia-za-zvolanie-verejneho-zhromazdenia-obcanovr-2002-1.jpg/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.

 

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/akcia-za-zvolanie-verejneho-zhromazdenia-obcanovr-2002-2.jpg/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.

 

 

                           Zrušenie infozákona zákaz poslaneckého mandátu. 

 

V r. 2001 uznesením OZ podpísaným starostom a dokonca aby to bolo „slávnostnejšie“ aj  jeho súkromnou stavebnou firmou BRAMO s.r.o.,  zrušil v obci  zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a  znova zakázal aj  nástup Juraja Kuklu na uprázdnený poslanecký mandát lebo by škodil obci.

 

Dôkaz, výpis z unesenia OZ o zrušení infozákona a poslaneckého mandátu:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/zrusenie-infozakona-a-poslaneckeho-mandatu-r-2001.jpg/file_view?portal_status_message=Your%20changes%20have%20been%20saved.

 

 Ústavný súd  nálezom I. ÚS 13/02  (http://www.concourt.sk -  rozhodnutia- I. ÚS 13/02)

priznal za  toto abnormálne porušenie ústavy finančné zadosťučinenie 100 000 Sk a prikázal obnoviť porušené práva na informácie a prístup k voleným funkciám. Starosta Močko aj najvyšší orgán štátu Ústavný súd SR beztrestne ignoruje, tak ako všetko a všetkých pred tým. Potom ignoroval jednoducho i protest prokuratúry Pd 5055/01 z 03.04.2002 aj  rozsudok  Okr. súdu Nové Mesto n/V  4S 1/  02- 26 z 15.03.2004 v tejto veci.

 

Dôkaz,rozsudok Okresného súdu Nové Mesto n/V 4S 1/  02- 26, str. 1,2:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/rozsudok-okr-sudu-nove-mesto-za-nerespektovanie-nalezu-us-sr-1.jpg/view

 

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/rozsudok-okr-sudu-nove-mesto-za-nerespektovanie-nalezu-us-sr-2.jpg/view

 

Prostredníctvom exekútora musel  starosta nakoniec zaplatiť oveľa viac  cca 140 000 Sk.

Samozrejme tým poškodil občanov a dopustil sa zrejme aj ďalšieho  trestného činu, a svojim zneužitím funkcie verejného činiteľa  poškodil obec o 140 000 Sk. Ani vyšetrovanie tejto veci,  kde  rozhodol Ústavný súd  SR, prokurátor podal protest,  rozhodol Okr. súd, rozhodol exekútor, kde naozaj niet  žiadneho sporu o jasnom  porušovaní trestného zákona o zavinení úmysle a dôsledkoch  zavinenia,  v našom právnom štáte   nieje  dodnes rozhodnuté a stále sa vyšetruje teraz zasa  na OR PZ  Topoľčany kde sú prípady prevelené !

 

Dôkaz, vyúčtovanie exekúcie str.1,2:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/vyuctovanie-exekucie-za-nerespektovanie-nalezu-us-ius-13-02-1.jpg/view

 

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/vyuctovanie-exekucie-za-nerespektovanie-nalezu-us-ius-13-02-2.jpg/view

 

Kauzu porušovania infozákona v obci Brunovce   odvysielal aj SRO.

www.brunovce.otvorene.sk/brunovce-v-mediach/regina-1.mp3/file_view?portal_status_message=Your%20content%27s%20status%20has%20been%20modified.

 

Protesty prokurátora,  pokuty za  priestupky

 

Celkove dostala takzvaná samospráva, resp. starosta  obce  Brunovce  za nezákonné konanie asi 16 protestov a upozornení prokurátora, no nič si z toho nerobí, lebo „koncovka“, vyvodenie zodpovednosti za trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa vždy chýba! 14.4.1994, teda až po skončení prvého štvorročného vol. obdobia vydal  okresný prokurátor Milan Marko rozsiahle upozornenie Pd 5008/94-2,  kde protestuje voči celému pôsobeniu takzvanej samosprávy, nezákonnému konaniu, nástupu „samozvancov“ miesto zvolených poslancov, atď. Starosta ho   dodnes nerešpektuje dopúšťa sa tých istých vecí až do r. 2006 a ľudí, ktorí odmietli túto samovládu rešpektovať, dáva dodnes  na exekúciu a na trestné stíhanie za údajné jeho ohováranie a to všetko „za bieleho dňa „ teraz už aj v právnom členskom  štáte EÚ.  

           Ďalej dostal  starosta  16 pokút za priestupky za porušovanie zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  najmä o financiách obce,   čo  spolu činí na pokutách  cca 52 000 Sk.

 

Dôkaz, pokuty za porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

www.brunovce.otvorene.sk/starostove-odmeny/pokuty-za-infoprietupky-sucasny-stav.pdf/view

 

Od Nadácia Otvorenej spoločnosti www.osf.sk dostal dvakrát prvú a raz druhú cenu najväčšieho nepriateľa informácií na Slovensku. Prvých šesť pokút však zaplatil nezákonne z obecného konta a ostatné  vôbec nezaplatil, KÚ Trenčín  ich od neho  nevymohol. Naopak tento starosta, so základným vzdelaním, písomne  pourážal pracovníkov, že nemajú žiadne právne vzdelanie, nepoznajú zákony, rozhodnutia  vydávajú na objednávku, chýbali o prednáškach, atď. a  druhostupňový správny orgán KÚ Trenčín šesť násobne zažaloval, že  rozhoduje nezákonne. Ani trestné oznámenie aj v tejto veci samozrejme  dodnes nieje  doriešené.     

 

 

Verejné vyhlásenie poslankýň OZ Brunovce za SDKÚ 

 

Dňa 1.mája  2004 po márnom vyčerpaní všetkých možností, podali dve poslankyne  za SDKÚ z OZ  Brunovce  Zuzana Balážová a Stanislava Summerová, znechutené z márneho boja s nezákonným konaním starostu a právneho štátu Slovensko,  verejné vyhlásenie  najvyšším predstaviteľom nášho štátu  predsedovi NR SR Pavlovi Hrušovskému, predsedovi vlády SR  Mikulášovi Dzurindovi, generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, ministrovi vnútra SR Vladimírovi Palkovi,  riaditeľovi úradu boja s korupciou a médiám výzvu proti  odstraňovaniu  základných práv slobôd, neexistencii legitímnej samosprávy v zmysle zákona 369/1990 Zb. v obci Brunovce. Ani napriek jasne a dostatočne dokázaným tvrdeniam, náš právny štát vôbec nezareagoval, neodpovedal. Reagujú len médiá, ktoré škandál sledujú a sústavne zverejňujú nové skutočnosti.                                         

 

Dôkaz, vyhlásenie poslankýň:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/vyhlasenieposlankyn.pdf/view

 

                                                 Vyhodenie poslankýň OZ Brunoce  SDKÚ

 

www.brunovce.otvorene.sk/aktualne/vyhodenie-poslankyn-oz

 

Uvedené poslankyne za SDKÚ  najprv bojovali aj spolu s občanmi proti zneužívaniu zákona starostom obec a spol. Oznamovali  občanom  konanie zasadania OZ,  aby sme sa mohli zúčastniť. Starosta ich ignoroval,  dokonca sfalšoval ich hlasovanie o VZN na miestne dane atď. preto podali proti nemu trestné oznámenie.

 

Dôkaz, trestné oznámenie poslankýň Summerovej a Balážovej:

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/tr.oznmenieposlankyne.jpg/view

 

Polícia, konkrétne vyšetrovateľ PZ z OR PZ Topoľčany Marek Č.  trestné oznámenie zamietol, lebo  vraj nevie dokázať úmysel starostu. Nerešpektuje naše dôkazy, že sme na zasadaní starostu vyzývali aby podvodné  VZN zvesil z úradnej tabule čo neurobil a rozosielal nezákonné VZN občanom na základe infozákona. Vyšetril že nariadenie o miestnej dani  so sfalšovaným výsledkom hlasovania vraj  vyvesila úradníčka OU Brunovce len omylom, čo je nezmysel. Vec sa na základe žiadosti dodnes prešetruje Krajská prokuratúra Trnava, konkrétne JUDr. Peter Mikuláš. 

Po márnom domáhaní sa  o zjednanie práva a znechutení uvedených poslankýň, starosta tieto poslankyne z OZ Brunovce  dňa 19.12.2005 „vyhodil“,  takže nikto z nás sa už nedozvie včas  ani termín konania takzvaného zasadania OZ Brunove, de-facto sme zasa v r. 1991.

Vo veci kauzy a vyhodenia poslankýň za SDKÚ,  sme sa znova obrátili na predsedu SDKÚ M.Dzurindu,  osobne sme odovzdali  list, na ktorý samozrejme ako obyčajne nikto dodnes nereagoval.

 

„Vyhodenie“ Juraja Kuklu z SDKÚ

 

Z celej tejto absurdnej kauzy jasne vidno jednu vec. Že radový občan v SR, i keď má stokrát pravdu, odhalí neskutočnú trestnú činnosť verejného činiteľa, obetuje kus života  aby voči nej zakročil, aby pomohol občanov zbaviť sa totality, nemá žiadnu šancu zákonnými prostriedkami relevantne zakročiť. Stane sa   doslova nežiadúci aj pre politickú stranu, ktorá má v názve kresťanstvo a demokraciu,  lebo „netlápe“  prázdne frázy, koná a chce veci aj naozaj dotiahnuť do konca a toto sa v našom štáte „nenosí“. Preto som sa ako člen SDKÚ  v Novom Meste n/V rozhodol kandidovať do VÚC Trenčín, lebo som mal predstavu, že takouto cestou  sa bude  dať viac dosiahnuť. Miestne  SDKÚ  v Novom Meste n/V som pomáhal zakladať, no po   nástupe  Ing. J.Vartu za predsedu  a jeho samonominácie bez vedomia členov SDKÚ  za prednostu OÚ Nové Mesto n/V  de-facto tento klub SDKÚ nefunguje. Dokonca ani pred voľbami do VÚC nezvolal schôdzu k tejto veci a najprv rozšíril fámu, že kandidát musí zaplatiť za kandidatúru  40 000 Sk. Preto som sa ho sústavne na kandidatúru telefonicky informoval,  no ani pred voľbami mi nevedel jasne odpovedať. Tak som sa rozhodol zozbierať 500 podpisov a kandidovať sám za seba. Keď som mal hlasy zozbierané, tesne pred voľbami mi zavolal, že môžem kandidovať za SDKÚ. Toto nebolo už možné, nemohol som sklamať ľudí, ktorí mi dali svoj podpis.

             Súd SDKÚ  mi za toto „strašné“ porušenie stanov nedal pokarhanie, ale ma rovno úplne bez  možnosti obhajoby,  bez mojej účasti na konaní, ktorú som výslovne požadoval, aby som mohol veci vysvetliť, jednoducho „demokraticky“ zo strany vyhodil a dodnes ani nevie prečo som bol vlastne donútený tak konať.     

 

Dôkaz, vyhodenie z SDKÚ, str. 1,2: 

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/vyhodenie-z-sdku-1.jpg/view

 

www.brunovce.otvorene.sk/dokumenty/vseobecne/vyhodenie-z-sdku-2.jpg/view

 

 

Kontrola samosprávy.

 

Žiadna relevantná kontrola spravidla neexistuje. Prvou frázou kompetentných je „obráťte sa na hlavného kontrolóra“  a ďalej máme NKÚ. Skutočnosť je tá, že pre NKÚ sú to „malé ryby“ a s hlavným kontrolórom je to u nás nasledovne:

        Kontrolór neexistoval. V r.  2004  si starosta navrhol po  zmene zákona o obecnom zriadení  svojho jedného priaznivca. Bez splnenia zákonných podmienok žiadal poslancov,  aby mu ho schválili, lebo že si ho dal vyškoliť a že má aj razítko. Tomuto sa podarilo nasilu zabrániť. Druhý pokus s týmto istým človekom previedol tak,  že  starosta   zmanipuloval zákonné podmienky, nezverejnil na  aký úväzok  bude zamestnaný, či môže kontrolór vykonávať pri tom aj inú činnosť, a protizákonne určil, že musí mať ekonomické vzdelanie. Po zmanipulovaní konania o výbere kontrolóra dal zvoliť jediného  kandidáta, svojho nominanta  a všetkých ostatných takto protizákonne vylúčil.

        Prokurátor JUDr. Gabriel Žedényi z OP Trenčín, po pokuse vec  odložiť, podal na náš nátlak, za jasné porušenia mnohých ustanovení zákona upozornenia, no protest na zrušenie nezákonného uznesenia nevydal. My sme podali trestné oznámenie za opakované zneužívanie právomoci verejného činiteľa, a obmedzovanie cudzích práv.

Ani tento elementárny prípad  záhadne ani dodnes nie je  ukončený, napriek dokonalému zisteniu prokurátora,  upozorneniam prokurátora a dôkazom!  Vyšetruje Mgr.  Elena V. z OR PZ Trenčín dozoruje Mgr. Zeleňáková z OP Trenčín.

 

Obvinenia a trestné stíhania

 

Jedinými relevantnými krokmi proti podvodom samosprávy sú teda len trestné oznámenia za trestné činy, no tu náš štát robí z podatela  kverulanta, ktorý musí bojovať v nerovnom boji proti neochotnému  štátu. Po trinástich rokoch boja s veternými mlynmi právneho štátu Slovensko,  podávania podnetov, inkasovania  urážok a prenasledovania za údajné kverulantstvo, po  množstve odkladaní, nezmyselných zamietaní, predvolávaní  vyšetrovania po rôznych políciách a prokuratúrach, odstupovaní vyšetrovateľov pod nátlakom D.Močka a spol. je  starosta Dušan Močko  od 20.11.2003 nakoniec obvinený  za tieto trestné činy:

 

 

                                 

1.      § 158 odst. 1 písm. c) Trestného  zákona  - pre trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa  

 

2.      § 118 odst. 1 odst a 2 Trestného zákona   - pre trestný čin neoprávneného podnikania

 

3.      § 128a odst. 1 odst2 písm. a)  písm.b Trestného zákona - pre trestný čin machinácie pri verejnej súťaži  

 

Od r. 2005  za ďalšie:

1.§ 255 odst. 1, odst, 3  Trestného zákona – pre trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku

 

2. § 250 odst.1, odst4 písm.b)  Trestného zákona   -  pre trestný čin podvodu

 

 

             Ďalej   prebiehajú tieto  trestné stíhania:

 

1. § 158 odst. 1 písm.c) -  pre trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa,

    a/ za nezákonné „vyhodenie“   a nerešpektovanie  legitímnych poslancov   OZ

     v r. 1990 –1994    

    b/ za nesplnenie povinností vyplývajúcich z nálezu Ústavného súdu SR IÚS 13/02

 

2. § 158 odst. 1 písm.a) Trestného zákona  – pre trestný čin zneužívania právomoci

    verejného činiteľa ,    za nezákonné konanie pri odpredaji obecných mechanizmov 

    a motorových vozidiel,    pričom vznikla škoda na majetku obce. 

 

3. § 158 odst. 1 písm. Trestného zákona  -  pre trestný čin zneužívanie právomoci  

    verejného činiteľa,    za nezákonné vyplácanie odmeny k platu  v r. 1994-1996  

    v sume cca 73 712 Sk.

 

4. § 250 odst. 1 odst 2 Trestného zákona   - pre trestný čin podvodu  v spojitosti 

    s osobou Dušana Močku a Ludovíta Šupku  vo veci Urbárskeho pozemkového

     spoločenstva Brunovce. 

   

5. § 158 odst. 1 písm.a) Trestného zákona  – pre trestný čin zneužívania právomoci

    verejného činiteľa,  vo veci nezákonného prijímania  všeobecne záväzných

     nariadení   o miestnej dani, územnom pláne obce, rozpočtu a záverečného účtu

    obce dňa 1.07.2004.

    

6. § 375 odst. 1  Trestného zákona – pre trestný čin poškodzovania cudzích práv , 

    jedná sa o zmanipulovanie prípravy a voľby hlavého kontrolóra  starostom

    a poslancami OZ obce Brunovce  v prospech  nominanta navrhnutého starostom

    obce.

 

  Ďalej sa vyšetruje a preskúmava:

 

-marenie úlohy verejného činiteľa premlčaním pokuty 2mil udelenej obci za čiernu  

  stavbu kanalizácie,

- vydržanie nehnuteľností podvodným notárskym osvedčením - lokalita Baraky

   - nezákonné  odmeny k platu  starostovi za roky 2000 a 2004 v sume cca

  200 000 Sk  pridelených a na základe starých uznesení z rokov 1999 a 2003

- 16 priestupkov za nesprístupnenie informácií udelených D.Močkovi  

                  pokuty v sume cca 50 000 Sk.

 

Možno si myslíte, že pravda už konečne  zvíťazila. Nie omyl! Máme už rok 2006, máme právny štát, sme členom Európskej Únie a  ani jedno uvedené  obvinenie a trestné stíhanie  tohoto verejného činiteľa nie je záhadne dodnes skončené - starosta ani v jednom prípade nenesie  zodpovednosť v  tomto právnom štáte, Slovensko a stále si beztrestne vládne po svojom a smeje sa zákonu do tváre.  Pokojne  si poberá kráľovský plat o akom sa bežnému občanovi ani len nesníva, prideľuje si  neschválené odmeny,  podáva trestné oznámenia  a nepohodlní občania musia platiť  exekúcie, chodiť po vyšetrovateľoch  a koriť sa zvôli a bezpráviu, lebo vraj máme nezávislé orgány a samosprávu do ktorej sa za nič na svete  nesmie zasahovať, ktorú môže riadiť hoc kto, aj bez základných  predpokladov, niekde stačí na permanentnú zvoliteľnosť, aby pravidelne platil súkmeňovcom v krčme. 

 

Dôkaz, platové pomery starostu D.Močka:

www.brunovce.otvorene.sk/infozakon/platovpomerystarostuobcebrunovceduanamoku.pdf/view

 

Kauza Brunovce II diel MP3 súbor  1.2 Mb - odvysielané v SRO:

www.brunovce.otvorene.sk/aktualne/brunovce-sro-m-ceganova-ii.mp3/view

 

 

Oznamujeme,  najmä  predstaviteľom Európskeho parlamentu, že sme v našom štáte mnohonásobne  vyčerpali absolútne všetky  možnosti, všetky zákonné opravné prostriedky tohoto štátu, no  ani základnej spravodlivosti sme sa dodnes v tomto štáte nedovolali.

 

Pýtame sa Vás predstavitelia EÚ,  tohoto štátu a politických strán:

 

Čo má ešte občan Slovenska urobiť viac, ako sme urobili my v Brunovciach, aby na Slovensku dosiahol aspoň  základné práva a slobody, v zmysle Ústavy SR,   npr. právo na informácie, právo na slobodné voľby, aby mohol vykonávať poslanecký mandát, mal zákonný prístup k voleným funkciám,   mohol platiť zákonne vyberané dane, nebol prenasledovaný políciou a rôznymi „nezávislými orgánmi“,  dehonestovaný  krivými kádrovými posudkami  z takzvaného Obecného úradu, nebol vláčený po nezmyselných exekúciách, nemusel znášať pokuty ktoré platí starosta za svoje neskutočné porušovanie zákonov  z obecného účtu,  nemusel sa báť o svoj život  a byť trestne stíhaný, keď  sa opováži povedať  pravdu, alebo nebodaj dotiahnuť veci do konca?    

Čo má občan v tomto štáte ešte urobiť,  aby nebol donekonečna ohlupovaný orgánmi činnými v trestnom konaní, že všetko toto   je v zmysle zákona, nejde o žiadny trestný čin ani priestupok i keď je jasné že ide, že toto je samospráva, keď je jasné že toto nieje samospráva ale je to podvod, že  vec sa zamieta lebo ju nemožno vyriešiť inak,    keď to tak vôbec nie je?  

 

Dosiaľ sme bezvýsledne žiadali o pomoc politické strany, najmä  KDH a SDKÚ a hlavne predsedu M.Dzurindu, teraz sme sa v dôsledku úplnej bezradnosti nad počínaním tohoto štátu rozhodli informovať a žiadať o pomoc zástupcov Európskeho parlamentu,  aby zasiahli a  túto anarchiu, hanbu a odstraňovanie demokratických princípov právneho štátu  okamžite zastavili, lebo toto už dávno nie je vec Brunoviec a nejakého starostu, ktorý zneužíva svoje postavenie,  ale kompromitácia právneho štátu  jeho zodpovedných  orgánov, politických  strán, ktoré nechcú vyriešiť ani takúto najzákladnejšiu vec no  v médiách tvrdia  verejnosti niečo úplne iné! Pozorne budeme sledovať ako sa kto   prejaví!!!

         Európsky parlament žiadame z dôvodu bezmocnosti a úplnej  straty dôvery   v členský  štát EÚ Slovensko   a pre to, že  práve od vstupu do  EÚ si väčšina občanov  sľubovala základnú spravodlivosť.   Ďalšie informácie nájdete na www.brunovce.otvorene.sk Všetok dôkazový materiál sa týmto dáva  k dispozícii.  

 

Toto je len malá čiastka  z toho, čo sa odohralo za šestnásť rokov „novej totality v obci Brunovce  v našom štáte“. Vec je dokladovaná dôkazovým materiálom, ktorý je uložený z dôvodu „nezávislosti  rôznych orgánov“  na viacerých miestach.

 

                                                             6.6.2006   vypracoval Juraj Kukla

          

 

 

 

 

 


Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« květen 2022 »
květen
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031