Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Navigace

Nacházíte se zde: Úvod / ZOMOS má prvé narodeniny

ZOMOS má prvé narodeniny

ZOMOS sa dlho rodil, začalo to v Brunovciach. Vznikol na základe dvadsaťročného márneho odskúšavnia všetkých nefunkčných opravných prostriedkov na dosiahnutie elementárnej zákonnosti v samospráve a zistenia, že v "samosprávnom bahne" a diktatúre obecných samovládcov sa topí spústa obcí a doterajší mocipáni pchajú hlavu do piesku resp. im to vyhovuje. V Brunovciach i v ďalších obciach to dodnes nevyzerá dobre! Niekde sa síce samovládcovia vymenili no v pohode pokračujú v starých šľapajach a využívajú na porušovanie zákonov nepísanú imunitu, ktorú im dáva štát. Kašľú na zákonnosť, na občanov a hlavnou métou stále zostáva vytúžený kráľovský plat starostu či starostky, výhody pre svojich vyvolených a je im jedno, keď položia pre svoju chamtivosť, obec na lopatky. Nakoniec trpezlivosť praskla, ľudia odmietajú vymývanie mozgov, dávajú sa dohromady po celom štáte. Pred rokom sme založili Združenie občanov miest a obci Slovenska ZOMOS, absolvovali sme rôzne akcie po obciach, úradoch, až po živú debatu, kde som sa stretol v relácii SRO so zástupcom ZMOS, organizácie starostov a primátorov. Prikladám dva názory:


 Dnes si s úsmevom čítam tlačovú správu ktorú vydal ZMOS, kde nás svojho času napádal a dištancoval sa od našej činnosti. Dokonca si vtedy dali aj tú námahu, že poslali na všetky obce a mestá odkiaľ sa ZMOSu hrnú nie malé peniaze za členské, upozornenie o našej existencii s patričným poučením. Ďakujeme za tú službu.

 Napriek atakom na sneme ZMOSu a napádaniu  z pera šéfredaktora Obecných novín, sme tu, a rok ktorý uplynul od nášho vzniku považujeme za úspešný.

Aktivisti a poslanci  sa stali členmi ZOMOSu, vznikli regionálne a miestne  kluby ktoré monitorujú  nekalú činnosť mnohých starostov. Situácia  v slovenských obciach  kde vládne   starosta   viac volebných období  za sebou je spravidla všade rovnaká. Netransparentné riadenie obce a porušovanie rozpočtovej disciplíny  sú najmenšie prehrešky ktoré permanentne na obciach zisťujeme. Dosiahnuť nápravu prostredníctvom  uznesení zastupiteľstiev  je prakticky nemožné, pretože   neexistuje žiadna sankcia  za neplnenie prijatých uznesení.

Upozornenia  prokurátorov  neznamenajú žiadnu hrozbu a podania na podozrenia z trestných činov sa len v malej miere  prešetrujú dôkladne  so skutočným záujmom vyšetrovateľa polície. V uzneseniach polície nachádzame tak rozporuplné  zdôvodnenia  o bezúhonnosti toho ktorého starostu, že  z toho priam trčí účelové ochraňovanie  starého dobrého miestneho vládcu.

Členovia ZOMOSu  počas roku trvania sa stretli s úplným negovaním  štandardných postupov  v zmysle  zákona o obecnom zriadení. Pri návštevách  na jednaniach zastupiteľstiev zisťujeme až absurdné prípady nad ktorými sa  rozum zastavuje.

K už povestným Brunovciam a Zemianskej Olči  môžeme smelo priradiť obce  Dojč a Šajdíkové Humence  v okrese Senica,  kde  zisťujeme  flagrantné porušovanie  rozpočtových pravidiel, svojský výklad zákona  o obecnej samospráve a nakladanie s finančnými prostriedkami  obce od buka do buka.

Na  stretnutí  s poslancami a členmi Zomosu v obciach Nálepkovo či Hranovnica sme  boli svedkami beznádeje  miestnych poslancov, ktorí  nevedia nájsť spoločnú reč so starostami  aby konali  len v zmysle ich právomoci a príslušných zákonov.

Veselo je aj vo Vinodole okr.Nitra a mediálne známou sa čoskoro stane obec  Tekovské Lužany, ktorá   je svojimi postupmi na dobrej ceste  získať prím v podivných  činnostiach.

A možno práve preto sme  zaregistrovali nechuť starostov  poskytnúť poslancom dostatočné vzdelávanie  tak, aby vedeli   v akých intenciách a podľa čoho   sa majú pohybovať pri rozhodovaní o obecných záležitostiach. Získavanie informácií len z internetu, je pre nových poslancov nedostatočné.

ZMOS nás stavia do polohy nepriateľa starostov.

Pravda je ale taká, že  starostovia ktorí si uzurpovali  moc v obciach pomocou svojich klanov  sa beztrestne obohacujú a likvidujú majetok obce  v rozpore s ustanoveniami zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, kde sa jasne určuje, že majetok obce sa má chrániť a zveľaďovať!

Samozrejme  nie je možné paušalizovať. Aj v ZOMOSe sú starostovia ktorí  môžu byť príkladom pre mnohých svojich kolegov.

Zistenia  ktoré dali na stôl členovia ZOMOSu zo svojich obcí, ale aj na základe návštev  na zasadaniach  zastupiteľstiev  sú alarmujúce. Bohužiaľ tento stav umožňuje aj pasivita  občanov ktorí  sa nezaujímajú ako ich demokraticky zvolený starosta gazduje s obecným majetkom.

ZOMOS vnikol práve na základe takýchto poznatkov a teraz po roku monitorovania, podávania oznámení a podnetov za účelom zlepšenia resp.nápravy tohto stavu  sme presvedčení, že  skutočne len zmenou príslušnej legislatívy   a zvýšením záujmu obyvateľov dotknutých obcí bude možné tento stav  pomaly meniť.

Rok našej činnosti skutočne potvrdil neutešený stav  našej samosprávy a nutnosť zaviezť do zákona o obecnom  zriadení sankcie za jeho nedodržiavanie. Možnosť voľby starostu len na dve volebné  obdobia by   tiež pomohla k zlepšeniu samosprávneho prostredia.

Vladimír Špánik

Čítajte viac: http://vladimirspanik.blog.sme.sk/c/274512/ZOMOS-ma-prve-narodeniny.html#ixzz1WnyBr2Y5

 

Prečo ZMOSu vadí ZOMOS ?

 
      Obhajca obyvateľov - ZOMOS oslávil prvé výročie svojho  vzniku a mne reakcie ZMOSu pripomínajú reakcie Vladimíra Mečiara na aktivity občianskych aktivistov v roku 1998. Kto zo samosprávy, tej, ktorá nás vtedy podporovala,  si na to dnes spomenie ? V čom je podobnosť reakcií  a aký bude výsledok ? 


          Cieľom ZOMOSu je to čo bolo našim cieľom v roku 1998 v rámci informačnej kampane  „ Cesta pre Slovensko“ http://www.sme.sk/c/2163979/v-ramci-kampane-ok-98-presli-jej-ucastnici-850-obci-dnes-skoncia-v-bratislave.html, otvoriť ľuďom, voličom oči.  Je zaujímavé, že vtedy aktivistov podporovala  napríklad aj Únia miest Slovenska. Vtedy  nás vítala takmer každá samospráva, mňa osobne v Čiernej nad Tisou začínajúc a v Petržalke starostom  Bajanom končiac. 

           Počas celej kampane  sme informovali ľudí o stave spoločnosti a otvárali im oči.  Jediný komu sa to nepáčilo bola vtedajšia vládna moc.  V médiách sa o nás,  aktivistoch,  vyjadrovali  takmer ako o nepriateľoch štátu a pritom sme len ľuďom otvárali oči.  http://www.sme.sk/c/2165914/cesta-pre-slovensko-2305-kilometrov-k-volbam.html Vtedy sme o Zákone o slobodnom prístupe k informáciám ( a samozrejme vstupe do EU ) mohli len snívať.

           Rovnaký pocit mám aj teraz zo ZMOSu ako združenia ľudí, ktorí chcú mať všetko pod kontrolou a aktivisti rušia ich pokoj.  Namiesto toho, aby boli radi, že ľudí zaujíma  správa vecí verejných a že niekto informuje občanov miest a obcí o ich právach  a povinnostiach berú aktivity ZOMOSu ako útok na svoju osobu a svoj nedotknuteľný status.  

           Niektorým členom ZMOSu    vadí,  keď začínajú aktivisti upozorňovať na samovládcov v samosprávach a otvárajú ich voličom oči.  Niektorým vadí, keď aktivisti poukazujú na diery v zákonoch ( o obecnom zriadení,  o verejnom obstarávaní a podobne ... ).  Povedzme si úprimne, keby nebolo aktivistov, tak sa nikdy nedočkáme zákona o slobodnom prístupe k informáciám, či povinného zverejňovania zmlúv. Keby nebolo aktivistov, tak si stále dovolí hŕstka  vládnucich,  či už v štátnej správe alebo samospráve, rozhodovať o nás,  bez nás a najlepšie tak, aby sme sa o týchto rozhodnutiach ani nedozvedeli  ( kto nám čo fakturoval, komu sme čo, za koľko predali, resp. dali .)  Štátna správa už pomaly dozrela na transparentnosť ( aspoň sa  tvári ), verím, že tlakom zdola dozrie každá  samospráva. Treba priznať, že niektorá obce už úplne dozreli.      

           Bohužiaľ dosť  volených predstaviteľov  územnej samosprávy má stále pocit, že každý, čo sa zaujíma o dianie v obci  ( a chce vedieť napríklad tok jej financií) je  nepriateľ a všetky otázky a podnety  chápu ako útok na svoju osobu. Je to pochopiteľné, lebo dlhé roky boli ( a niekde aj sú ) predstavitelia  územných samospráv  presvedčení, že o ich aktivitách verejnosť nemá vedieť (resp. nemá vedieť všetko) . Keď som sa začal zaujímať o komunálnu politiku tak mi dokonca jeden starosta povedal, že rokovania obecných zastupiteľstiev sú tajné. Až následne po upozornení začal ich termín zverejňovať  tak ako mu to ukladá zákon.

              Za ZOMOSom   je za uplynulý rok kus dobrej práce, ktorú na verejnosti nevidieť. Neuvidíte ich  v hlavných správach na Markíze a neďakuje im žiadny minister (škoda).    Ale je za nimi  kus poctivej  práce ktorú  ocenili ľudia, ktorí sa dožadujú svojich práv  počínajúc  Senicou a obcou Dojč  na západe, cez Tekovské Lužany, Somotor  až  po obce na východe Slovenska. Všetkým týmto ľuďom podal pomocnú ruku  ZOMOS, otvoril im oči a podal do ruky legálne nástroje ako sa domôcť svojich práv voči  miestnym predstaviteľom samosprávy, ktorí si pojem samosprávny predstaviteľ obce mýlia s pojmom samovládny predstaviteľ.

         Aj tento rok pri príležitosti Dňa Ústavy  Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. predseda  ZMOSu  v súvislosti so zmenou Trestného zákona, ktorá zavádza trestnú zodpovednosť  okrem iných aj starostov, ktorí z nedbanlivosti nesplnia svoju  povinnosť pri  správe majetku obce uvádzal, že podľa neho sú všetci jeho kolegovia ( rozumej starostovia a primátori ) čestní a nebol dôvod   na prijatie takejto novely zákona.  Možno by bolo vhodné, keby sa ZMOS dištancoval aspoň o legendárnych a niekde už stíhaných či   odsúdených svojich členov ako napríklad v Zemianskej Olči či  Brunovciach, ktorých súd odsúdil aj keď tam nedbanlivosť ešte nebola. Prečo to však nespravil ?  

               Myslím, že keby sa pán Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. pozhováral s ľuďmi v obciach, kde majú problémy so samosprávou,  práve s tými, s ktorými sa zhovárajú predstavitelia ZOMOSu, a  na ktorých sa títo ľudia obrátili, keď neuspeli   so svojimi problémami u predstaviteľov verejnej správy ( prokuratúrou začínajúc a Najvyšším kontrolným úradom končiac ) vedel  by, že nie každý z vyše 3.000 starostov a primátorov je skutočne čestný. Určite je z  týchto starostov     a primátorov čestných drvivá väčšina, a ja osobne si ich ťažkú prácu s ľuďmi vážim, ale treba dať pomocnú ruku aj ľuďom, ktorí v obciach toto šťastie nemali. Práve týmto ľuďom  už rok podáva pomocnú ruku ZOMOS, združenie ľudí, ktorí majú s deravým  a nedokonalým systémom fungovania územnej samosprávy na Slovensku   dlhoročné a často trpké skúsenosti.

 

P.S.     : ZMOS  - združenie miest a obcí Slovenska  zastúpená starostami a primátormi 

P.S.1. :  ZOMOS - občianske združenie občanov miest a obcí Slovenska, ktoré vzniklo ako reakcia na skutočnosť, že sa ich problémami s nefungovaním územnej samosprávy orgány verejnej správy nechceli zaoberať

P.S.2  :  Ďakujem niektorým predstaviteľom politických strán, ktorí si všimli aktivitu ZOMOSu a presadzujú jeho nápady a berú do úvahy upozornenia ZOMOSU pri zmene legislatívy 

 
Jozef Bakša, nedeľa 4. septembra 2011 16:45Čítajte viac: http://baksa.blog.sme.sk/c/274555/Preco-ZMOSu-vadi-ZOMOS.html#ixzz1X001O4Fr

 

 

Navigace
Přihlášení


Nepamatujete si své heslo?
« červen 2022 »
červen
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930